Chuyển miền của bên thứ ba sang Shopify

Nếu đã sở hữu miền tùy chỉnh và muốn quản lý tất cả cài đặt miền trong trang quản trị Shopify, bạn có thể chuyển miền sang Shopify. Sau khi chuyển miền sang Shopify, bạn không còn cần sử dụng dịch vụ miền của bên thứ ba nơi bạn đã mua miền ban đầu.

Trước khi chuyển miền bên thứ ba sang Shopify

Trước khi bắt đầu chuyển miền, bạn cần:

Những yêu cầu và lưu ý khi chuyển miền sang Shopify

Trước khi bắt đầu, bạn cần xem xét những yêu cầu và điều cần cân nhắc sau đây:

 • Bạn cần sở hữu miền mà bạn muốn chuyển. Nếu bạn không sở hữu miền và miền ở trạng thái có thể đăng ký, bạn có thể mua miền.
 • Để chuyển miền, bạn cần đợi 60 ngày sau khi đăng ký miền, chuyển miền sang nhà cung cấp tên miền khác hoặc thay đổi thông tin nhà đăng ký. Để biết thêm thông tin, tham khảo phần Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN).
 • Bạn cần thanh toán phí đăng ký để gia hạn miền thêm 12 tháng. Khoảng thời gian 12 tháng này sẽ được thêm vào ngày hết hạn hiện tại của miền.
 • Có thể có thêm chi phí liên quan đến việc chuyển miền. Liên hệ với nhà cung cấp tên miền để biết thông tin về chi phí chuyển miền.
 • Bạn cần có quyền truy cập vào tài khoản gốc từ nhà cung cấp tên miền và tài khoản email mà bạn sử dụng để đăng nhập.
 • Bạn cần đảm bảo rằng địa chỉ email của mình không thuộc về miền mà bạn muốn chuyển. Trong quá trình chuyển miền, bạn cần trả lời các email nhận được tại địa chỉ email này. Nếu địa chỉ email hiện tại của bạn đã được kết nối với miền, địa chỉ đó sẽ bị ngắt kết nối trong quá trình chuyển. Ví dụ: Nếu bạn muốn chuyển miền johns-apparel.com, hãy tránh sử dụng địa chỉ email info@johns-apparel.com.
 • Để hoàn tất quá trình chuyển, bạn cần theo dõi và phản hồi lại email xác nhận.
 • Bạn cần sử dụng dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba có tính năng chuyển tiếp email từ Shopify. Shopify không cung cấp dịch vụ lưu trữ email nhưng cung cấp không giới hạn số lượng tài khoản chuyển tiếp email.
 • Quá trình chuyển miền có thể mất đến 20 ngày. Miền của bạn tiếp tục hoạt động trong quá trình chuyển.
 • Chỉ có thể chuyển các miền apex như johns-apparel.com sang Shopify. Không thể chuyển các miền phụ như www.johns-apparel.com hoặc shops.johns-apparel.com sang Shopify.
 • Shopify sẽ không tạo bản sao của bất kỳ bản ghi DNS tùy chỉnh bổ sung nào. Đảm bảo rằng bạn đã lưu bản sao của bản ghi DNS tùy chỉnh để có thể thêm bản ghi này vào miền sau khi hoàn tất quá trình chuyển.

Xem lại chính sách chuyển miền của nhà cung cấp tên miền

Trước khi bắt đầu quá trình chuyển miền, hãy kiểm tra chính sách chuyển miền của nhà cung cấp tên miền để đảm bảo rằng thao tác chuyển miền được hỗ trợ. Hầu hết các nhà cung cấp tên miền đều hỗ trợ chuyển miền nhưng vẫn có một số không. Bạn có thể tìm chính sách chuyển miền của nhà cung cấp tên miền bằng cách tìm kiếm trong trung tâm trợ giúp của các bên này để transfer domain:

Kiểm tra tính đủ điều kiện để chuyển của miền

Bạn có thể kiểm tra xem miền của bạn có đủ điều kiện để chuyển hay không trên trang quản trị Shopify. Một số miền như .ca.co.uk không đủ điều kiện để chuyển. Chỉ có thể chuyển các miền apex như johns-apparel.com sang Shopify. Sau khi chuyển miền apex sang Shopify, bạn phải tạo lại miền phụ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Miền.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn chưa kết nối miền bổ sung, nhấp vào Kết nối miền hiện có rồi nhấp vào chuyển miền đó sang Shopify.
  • Nếu bạn đã kết nối miền khác, hãy nhấp vào Chuyển miền.
 3. Trên trang Chuyển miền hiện có, nhập miền mà bạn muốn chuyển sang Shopify. Không thêm www. vào đầu miền.

 4. Nhấp vào Next (Tiếp).

 5. Thực hiện một trong hai cách sau:

Bước 1: Kết nối miền với Shopify

Để dịch vụ không bị gián đoạn, bạn cần kết nối miền với Shopify. Nếu bạn không kết nối miền của mình trước khi chuyển, khách truy cập vào miền của bạn có thể gặp lỗi kết nối trong quá trình chuyển.

Bước 2: Chuẩn bị miền để chuyển

Để chuyển miền sang Shopify, bạn cần mở khóa miền và nhận mã ủy quyền chuyển từ nhà cung cấp tên miền.

Khi bạn chuyển miền sang Shopify, bản ghi A và bản ghi CNAME trên miền của bạn sẽ được đặt thành bản ghi miền mặc định của Shopify. Nếu có bản ghi khác trên miền của bạn trước khi chuyển, hãy sao chép những bản ghi đó0 để thêm vào mục Miền trong trang quản trị Shopify sau khi chuyển miền. Ví dụ: Bạn cũng nên thêm bản ghi MX để kết nối lại miền với dịch vụ lưu trữ email.

Các bước thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp miền của bên thứ ba.
 2. Xác nhận rằng địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn đã được cập nhật và không thuộc về miền mà bạn muốn chuyển.
 3. Tạo bản sao cho mọi bản ghi miền mà bạn có thể cần để định cấu hình miền sau khi chuyển.
 4. Nhấp vào Mở khóa bên cạnh miền bạn muốn chuyển. Bạn cũng có thể phê duyệt lựa chọn này bằng cách nhấp vào liên kết trong email xác nhận.
 5. Nhấp vào Chuyển miền này, Chuyển đi hoặc tương tự để nhận mã ủy quyền chuyển từ nhà cung cấp.

Bước 3: Chuyển miền sang Shopify

Sau khi chuẩn bị miền để chuyển, bạn có thể bắt đầu quá trình chuyển miền trên trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Miền.
 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn chưa kết nối miền bổ sung, nhấp vào Kết nối miền hiện có rồi nhấp vào chuyển miền đó sang Shopify.
  • Nếu bạn đã kết nối miền khác, hãy nhấp vào Chuyển miền.
 3. Trên trang Chuyển miền, nhập miền mà bạn muốn chuyển sang Shopify. Không thêm www. vào đầu miền.

 4. Nhấp vào Next (Tiếp).

 5. Trong trường Mã ủy quyền, nhập mã ủy quyền từ nhà cung cấp tên miền của bạn.

 6. Nhấp vào Verify domain (Xác minh miền).

 7. Trên trang Phê duyệt phí, xem lại mục Miền cần đăng ký. Nếu bạn muốn đảm bảo miền của bạn được gia hạn tự động trước khi hết hạn, hãy chọn Tự động gia hạn miền này hằng năm.

 8. Xem lại mục Thông tin liên hệ để xác nhận rằng địa chỉ email và thông tin của cửa hàng Shopify đã chính xác.

 9. Đọc chính sách ICANN và Thỏa thuận đăng ký miền.

 10. Trong mục Tóm tắt khoản phí, nhấp vào Phê duyệt.

 11. Kiểm tra tài khoản email liên kết với miền để tìm thông báo phê duyệt chuyển miền, sau đó làm theo hướng dẫn trong thông báo đó để phê duyệt việc chuyển miền sang Shopify. Nếu bạn không phê duyệt, việc chuyển miền sẽ không được xử lý.

Quá trình chuyển miền có thể mất đến 20 ngày. Sau khi chuyển, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Shopify. Bạn có thể truy cập cài đặt miền trên trang Miền trên trang quản trị Shopify.

Nếu miền của bạn chưa chuyển sang Shopify sau 20 ngày, hãy xem lại thư mục Thư rác trong email để tìm thông báo về quá trình chuyển đổi hoặc các thao tác cần thiết. Nếu bạn không nhận được bất kỳ email nào, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Nếu chuyển miền không thành công, bạn sẽ được hoàn phí gia hạn 1 năm.

Bước 4: Quản lý tùy chọn đồng ý sử dụng dữ liệu

Sau khi chuyển miền xong, bạn sẽ nhận được email có dòng chủ đề ghi Kiểm soát cách chia sẻ dữ liệu. Email này sẽ chứa liên kết chuyển bạn đến Cài đặt cho phép sử dụng dữ liệu của Tucow Inc. Tucows là công ty mẹ của OpenSRS, đây là dịch vụ mà Shopify sử dụng để bán lại miền cho thương nhân. Bạn không nhất thiết phải đồng ý cho phép họ sử dụng dữ liệu và cũng có thể rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào.

Bước tiếp theo

Sau khi chuyển miền sang Shopify, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí