Thêm miền phụ cho miền do Shopify quản lý

Miền phụ là tập hợp con của miền gốc mà bạn thêm dưới dạng tiền tố của miền gốc, ví dụ như www. Ví dụ: Trong URL help.shopify.com, shopify.com là miền gốc và help là miền phụ. Nếu bạn có miền do Shopify quản lý thì bạn có thể thêm miền phụ miễn phí trong trang quản trị Shopify.

Nếu dùng miền quốc tế, bạn có thể sử dụng miền phụ để tạo URL dành riêng cho khu vực đối với mọi quốc gia hoặc khu vực nơi bạn có thị trường mục tiêu. Ví dụ: Nếu miền chính của cửa hàng là johnsapparel.com, bạn có thể tạo miền phụ cho Canada với URL ca.johnsapparel.com và miền phụ cho Pháp có URL fr.johnsapparel.com. Miền phụ quốc tế phải sử dụng mã quốc gia có hai chữ cái.

Ngoài tên miền .myshopify.com, bạn có thể thêm tổng tối đa 20 miền và miền phụ vào cửa hàng Shopify. Nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng gói Shopify Plus, bạn có thể thêm tổng tối đa 1.000 miền và miền phụ.

Các bước thực hiện

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
  2. Nhấp vào miền gốc bạn muốn định cấu hình.
  3. Trong mục Miền phụ, nhấp vào Thêm miền phụ.
  4. Nhập tiền tố bạn muốn thêm:

    • Đối với miền phụ quốc tế, nhập mã quốc gia có hai chữ cái cho thị trường mục tiêu. Ví dụ: eu cho châu Âu hoặc ca cho Canada.
    • Đối với tất cả các miền phụ khác, nhập văn bản bạn muốn thêm dưới dạng tiền tố. Ví dụ: blog hoặc shop.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

  6. Không bắt buộc: Để thay đổi loại miền của miền phụ, nhấp vào tên của miền phụ mới rồi nhấp vào Thay đổi loại miền sang miền chính, miền chuyển hướng hoặc miền bí danh.

Khi bạn thêm miền phụ, CNAME (Tên chính tắc) mặc định của Shopify sẽ tự động được thêm vào cài đặt DNS (Hệ thống tên miền). Nếu muốn trỏ miền phụ đến thị trường hoặc trang web cụ thể, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí