Thay đổi loại miền và đích

Miền có thể là một trong những loại sau:

  • chính
  • bí danh
  • chuyển hướng

Ngoài ra, miền có nhiều loại đích đến khác nhau:

  • cửa hàng trực tuyến
  • môi trường cửa hàng tùy chỉnh

Mỗi đích đến phải có một miền chính nhưng có thể không có hoặc có nhiều miền bí danh và miền chuyển hướng.

Ban đầu, tên miền chính của cửa hàng là .myshopify.com được tạo khi bạn đăng ký Shopify. Bạn có thể thêm miền tùy chỉnh, sau đó đặt miền tùy chỉnh làm miền chính.

Miền chuyển hướng cũng trỏ tới các đích đến, nhưng sau đó khách truy cập được chuyển hướng đến miền chính khi họ nhập tên miền chuyển hướng vào thanh địa chỉ của trình duyệt.

Miền bí danh trỏ đến đích nhưng không chuyển hướng đến miền chính. Miền bí danh hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí