Lưu trữ và chuyển tiếp email

Email là công cụ quan trọng để gửi thông báo và trao đổi thông tin với khách hàng. Bạn có thể củng cố niềm tin của khách hàng vào doanh nghiệp của mình bằng cách cung cấp một hoặc nhiều địa chỉ email của cửa hàng để khách hàng gửi thắc mắc về sản phẩm hoặc đơn hàng.

Chuyển tiếp email là dịch vụ cho phép bạn chuyển email đã gửi tới địa chỉ này đến địa chỉ khác. Nếu mua miền qua Shopify hoặc chuyển miền sang Shopify, bạn có thể thiết lập miễn phí và không giới hạn số lượng địa chỉ email chuyển tiếp.

Lưu trữ email là dịch vụ cho phép bạn gửi và nhận email bằng địa chỉ email tùy chỉnh. Shopify không cung cấp dịch vụ lưu trữ email nhưng bạn có thể kết nối dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba với miền tùy chỉnh của mình.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí