Lưu trữ email

Shopify không cung cấp dịch vụ lưu trữ email. Nếu sở hữu miền do Shopify quản lý và muốn gửi email từ địa chỉ email miền tùy chỉnh của mình, bạn cần sử dụng dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba.

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba sau để gửi email từ địa chỉ email chuyển tiếp:

 • Zoho Mail cung cấp tài khoản email cho miền tùy chỉnh.
 • Google Workspace kết nối với nền tảng Gmail cho các email trong miền tùy chỉnh của bạn.

Kết nối dịch vụ lưu trữ email Zoho Mail hoặc Google Workspace với miền của bạn

Quy trình kết nối dịch vụ lưu trữ email của mỗi nhà cung cấp không giống nhau nhưng thường bao gồm các bước sau:

 1. Xác minh miền với dịch vụ lưu trữ email.
 2. Sao chép mã TXT hoặc thẻ meta duy nhất.
 3. Thêm mã TXT hoặc thẻ meta vào trang quản trị Shopify.
 4. Xác minh hoặc kích hoạt email trong tài khoản dịch vụ lưu trữ email.

Để biết thêm thông tin về cách kết nối dịch vụ lưu trữ email với miền do Shopify quản lý, tham khảo tài liệu trợ giúp dành cho dịch vụ lưu trữ email bên thứ ba:

Trước khi bắt đầu

Để kết nối dịch vụ email với Shopify, bạn cần xác minh miền và tạo địa chỉ email tùy chỉnh trong dịch vụ lưu trữ email, ví dụ như Zoho Mail hoặc Google Workspace.

Để hoàn tất quy trình này, bạn cần có những thông tin sau:

 • thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba
 • mã TXT hoặc thẻ meta do dịch vụ lưu trữ email cung cấp

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang web của dịch vụ lưu trữ email, hãy đăng nhập vào tài khoản của babh.
 2. Làm theo hướng dẫn của dịch vụ lưu trữ email để xác minh miền:

 3. Tùy thuộc vào dịch vụ lưu trữ email, hãy sao chép mã TXT hoặc thẻ meta.

 4. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

 5. Trong mục Miền do Shopify quản lý, nhấp vào tên miền bạn muốn kết nối.

 6. Trong mục Chuyển tiếp email, nhấp vào Chuyển sang lưu trữ email.

 7. Chọn nhà cung cấp, rồi nhập thông tin bạn nhận được khi xác minh miền theo một trong những cách sau:

  • Nếu bạn sử dụng Google Workspace, nhập mã TXT hoặc thẻ meta.
  • Nếu bạn sử dụng Zoho Mail, hãy nhập mã TXT.
 8. Nhấp vào Save (Lưu).

 9. Quay lại trang web của dịch vụ lưu trữ email, sau đó làm theo hướng dẫn của họ để hoàn tất quá trình thiết lập.

Sau khi kết nối dịch vụ lưu trữ email với Shopify, bạn có thể thêm bản ghi CNAME của miền bên thứ ba vào bản ghi Shopify SPF và DKIM để đảm bảo email được gửi đến khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí