Lưu trữ email

Shopify không cung cấp dịch vụ lưu trữ email. Nếu sở hữu miền do Shopify quản lý và muốn gửi email từ địa chỉ email miền tùy chỉnh của mình, bạn cần sử dụng dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba.

Dưới đây là các ví dụ về dịch vụ lưu trữ email của bên thứ ba mà bạn có thể sử dụng để gửi email từ địa chỉ email chuyển tiếp:

  • Zoho Mail cung cấp tài khoản email cho miền tùy chỉnh.
  • Google Workspace kết nối với nền tảng Gmail cho các email trong miền tùy chỉnh của bạn.

Kết nối dịch vụ lưu trữ email Zoho Mail hoặc Google Workspace với miền của bạn

Để kết nối dịch vụ email với Shopify, bạn cần xác minh miền và tạo địa chỉ email tùy chỉnh trong dịch vụ lưu trữ email, ví dụ như Zoho Mail hoặc Google Workspace.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

  2. Trong mục Miền do Shopify quản lý, nhấp vào tên miền bạn muốn kết nối.

  3. Nhấp vào Use third-party hosting service (Sử dụng dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba).

  4. Chọn nhà cung cấp, rồi nhập thông tin bạn nhận được khi xác minh miền theo một trong hai cách sau:

- Nếu bạn sử dụng Google Workspace, nhập mã TXT hoặc thẻ meta. - Nếu bạn sử dụng Zoho Mail, hãy nhập mã Zoho.

  1. Nhấp vào Save (Lưu).

Sau khi kết nối dịch vụ lưu trữ email với Shopify, bạn có thể thêm bản ghi SPF của Shopify và bản ghi DKIM để góp phần đảm bảo rằng email được gửi đến khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí