การโฮสต์อีเมล

ไม่มีบริการโฮสต์อีเมลบน Shopify หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify และต้องการส่งข้อความอีเมลจากที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเอง คุณจำเป็นต้องใช้บริการโฮสต์อีเมลจากผู้ให้บริการภายนอก

คุณสามารถใช้บริการโฮสต์อีเมลจากภายนอกต่อไปนี้เพื่อส่งอีเมลจากที่อยู่สำหรับส่งต่ออีเมลของคุณ:

 • Zoho Mail ให้บริการบัญชีอีเมลสำหรับโดเมนแบบกำหนดเอง
 • Google Workspace จะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Gmail สำหรับอีเมลในโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ

เชื่อมต่อบริการโฮสอีเมลของ Zoho Mail หรือ Google Workspace ไปยังโดเมนของคุณ

กระบวนการเชื่อมต่อบริการโฮสต์อีเมลจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณกับผู้ให้บริการโฮสต์อีเมล
 2. การคัดลอกโค้ด TXT หรือเมตาแท็กที่มีลักษณะเฉพาะ
 3. การเพิ่มโค้ด TXT หรือเมตาแท็กไปยังส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ
 4. การตรวจสอบยืนยันหรือเปิดใช้งานอีเมลของคุณในบัญชีผู้ใช้บริการโฮสต์อีเมลของคุณ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออีเมลโฮสติ้งไปยังโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้ดูในเอกสารช่วยเหลือของบริการโฮสต์อีเมลจากภายนอกของคุณ:

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณและสร้างที่อยู่อีเมลแบบกำหนดเองในบริการโฮสต์อีเมลของคุณ เช่น Zoho Mail หรือ Google Workspace ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อบริการอีเมลของคุณไปยัง Shopify ได้

หากต้องการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น คุณต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีบริการโฮสต์อีเมลจากภายนอกของคุณ
 • รหัส TXT หรือเมตาแท็กที่บริการโฮสต์อีเมลของคุณให้มา

ขั้นตอน:

 1. ในเว็บไซต์ของบริการโฮสต์อีเมลของคุณ ให้เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้
 2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริการโฮสต์อีเมลเพื่อตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณ:

 3. คัดลอกโค้ด TXT หรือเมตาแท็ก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการโฮสต์อีเมลของคุณ

 4. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

 5. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

 6. ในส่วนการส่งต่ออีเมล ให้คลิก “สลับไปยังการโฮสต์อีเมล

 7. เลือกผู้ให้บริการของคุณ แล้วป้อนข้อมูลที่คุณได้รับเมื่อทำการตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณโดยปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

  • หากคุณใช้งาน Google Workspace ให้ป้อนรหัส TXT หรือเมตาแท็ก
  • หากคุณใช้งาน Zoho Mail ให้ป้อนรหัส TXT
 8. คลิกที่บันทึก

 9. กลับไปยังเว็บไซต์บริการโฮสต์อีเมลของคุณแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำของพวกเขาเพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อการโฮสต์อีเมลของคุณไปยัง Shopify แล้ว คุณสามารถเพิ่มระเบียน CNAME ที่บันทึกโดเมนจากภายนอกไปยังระเบียน SPF และระเบียน DKIM ของ Shopify เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าระบบจะส่งข้อความอีเมลไปยังลูกค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี