การโฮสต์อีเมล

ไม่มีบริการโฮสต์อีเมลบน Shopify หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify และต้องการส่งข้อความอีเมลจากที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเอง คุณจำเป็นต้องใช้บริการโฮสต์อีเมลจากผู้ให้บริการภายนอก

บริการต่อไปนี้คือตัวอย่างบริการโฮสต์อีเมลจากภายนอกที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อของคุณได้:

  • Zoho Mail ให้บริการบัญชีอีเมลสำหรับโดเมนแบบกำหนดเอง
  • Google Workspace จะเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Gmail สำหรับอีเมลในโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ

เชื่อมต่อบริการโฮสอีเมลของ Zoho Mail หรือ Google Workspace ไปยังโดเมนของคุณ

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณและสร้างที่อยู่อีเมลแบบกำหนดเองในบริการโฮสต์อีเมลของคุณ เช่น Zoho Mail หรือ Google Workspace ก่อนจึงจะสามารถเชื่อมต่อบริการอีเมลของคุณไปยัง Shopify ได้

ขั้นตอน:

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน

  2. ในส่วนโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้คลิกชื่อโดเมนที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

  3. คลิกใช้บริการโฮสติ้งจากภายนอก

  4. เลือกผู้ให้บริการของคุณ แล้วป้อนข้อมูลที่คุณได้รับเมื่อทำการตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณโดยปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณใช้งาน Google Workspace ให้ป้อนรหัส TXT หรือเมตาแท็ก - หากคุณใช้งาน Zoho Mail ให้ป้อนรหัส Zoho

  1. คลิกที่บันทึก

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อการโฮสต์อีเมลของคุณไปยัง Shopify แล้ว คุณสามารถเพิ่มระเบียน Shopify SPF และ DKIM เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะส่งข้อความอีเมลไปยังลูกค้าของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี