การลบโดเมน

หากคุณไม่ต้องการเชื่อมโยงโดเมนแบบกำหนดเองจากผู้ให้บริการจากภายนอกกับร้านค้า Shopify ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถลบโดเมนนั้นออกจากส่วนผู้ดูแล Shopify หรือถ่ายโอนโดเมนนั้นไปยังร้านค้า Shopify อีกร้านหนึ่งหรือผู้ให้บริการโดเมนรายอื่นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบโดเมนย่อยออกได้

คุณไม่สามารถลบหรือถ่ายโอนชื่อโดเมน myshopify.com ของคุณได้ เนื่องจากคุณใช้ชื่อโดเมน myshopify.com เดิมเพื่อเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแล Shopify และระบุบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง เมื่อทำการติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

คุณสามารถเลือกชื่อโดเมน myshopify.com ใหม่ได้เพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม คุณยังคงต้องใช้ชื่อโดเมน myshopify.com เดิมเพื่อเข้าสู่ระบบส่วนผู้ดูแล Shopify และติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนโดเมนนั้นไปยังร้านค้า Shopify อีกร้านหนึ่งหรือผู้ให้บริการโดเมนรายอื่น

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี