การลบโดเมน

หากคุณไม่ต้องการเชื่อมโยงโดเมนแบบกำหนดเองจากผู้ให้บริการจากภายนอกกับร้านค้า Shopify ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถลบโดเมนนั้นออกจากส่วน Shopify admin หรือถ่ายโอนโดเมนนั้นไปยังร้านค้า Shopify อีกร้านหนึ่งหรือผู้ให้บริการโดเมนรายอื่นได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบโดเมนย่อยออกได้

คุณไม่สามารถลบหรือถ่ายโอนชื่อโดเมน .myshopify.com ของคุณได้ เนื่องจากคุณใช้ชื่อโดเมน .myshopify.com เดิมเพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify admin และระบุบัญชีผู้ใช้ของตัวเอง เมื่อทำการติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

คุณเปลี่ยนชื่อโดเมน .myshopify.com ได้เพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม คุณยังคงต้องใช้ชื่อโดเมน .myshopify.com เดิมเพื่อเข้าสู่ระบบ Shopify admin และติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify

หากต้องการเน้นแบรนด์ของตัวเองโดยเปลี่ยนโดเมนที่ลูกค้าใช้เข้าเยี่ยมชมร้านค้า คุณสามารถเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองแล้วตั้งโดเมนนั้นเป็นโดเมนหลักได้ ทั้งนี้ หากคุณใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเอง ลูกค้าจะไม่เห็นชื่อโดเมน .myshopify.com ของคุณ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี