ศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับโดเมน

โดเมนหรือชื่อโดเมนคือที่อยู่เว็บไซต์หรือ URL ที่ผู้คนใช้เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณบนอินเทอร์เน็ต ชื่อโดเมนจะแสดงบนแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome, Firefox, Microsoft Edge หรือ Safari

รายการต่อไปนี้ได้รวบรวมความหมายของคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับโดเมนที่พบเจอบ่อยไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์เฉพาะบางคำที่เกี่ยวกับโดเมน

บันทึก A

ระเบียน A คือการตั้งค่า DNS ที่ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนมีการเชื่อมโยงกับที่อยู่ IPv4 ใดโดยเฉพาะเจาะจงหรือไม่ ในกรณีนี้ คุณควรให้บันทึก A ของคุณชี้ไปยังที่อยู่ IPv4 ของ Shopify

หากคุณใช้งานโดเมนของผู้ให้บริการภายนอก ที่อยู่ IPv4 ของ Shopify จะเป็น 23.227.38.65 หากต้องการเชื่อมต่อกับโดเมนที่มีอยู่แล้ว คุณจะต้องตั้งค่าบันทึก A ให้ชี้ไปยังที่อยู่ IPv4 ของ Shopify

ชื่ออื่น: เรกคอร์ดที่อยู่, โฮสต์เรกคอร์ด

ระเบียน AAAA

ระเบียน AAAA (quad-A) คือการตั้งค่า DNS ที่ตรวจสอบว่าชื่อโดเมนมีการเชื่อมโยงกับที่อยู่ IPv6 ใดโดยเฉพาะเจาะจงหรือไม่ ในกรณีนี้ คุณควรให้ระเบียน AAAA ของคุณชี้ไปยังที่อยู่ IPv6 ของ Shopify

หากคุณใช้งานโดเมนของผู้ให้บริการภายนอก ที่อยู่ IPv6 แบบย่อของ Shopify จะเป็น 2620:0127:f00f:5:: หากต้องการเชื่อมต่อกับโดเมนที่มีอยู่แล้ว คุณจะต้องตั้งค่าบันทึก AAAA ให้ชี้ไปยังที่อยู่ IPv6 ของ Shopify

ผู้ให้บริการโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกบางรายไม่ยอมรับที่อยู่ IPv6 แบบย่อ หากที่อยู่ IPv6 แบบย่อของ Shopify 2620:0127:f00f:5:: ถูกปฏิเสธโดยผู้ให้บริการโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกของคุณ คุณจะต้องใช้เวอร์ชันขยาย ที่อยู่ IPv6 แบบขยายของ Shopify 2620:0127:f00f:0005:0000:0000:0000:0000แล้ว

บันทึก CAA

ระเบียนการอนุญาตของผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CAA) มีไว้ใช้เพื่อระบุว่าผู้ให้บริการออกใบรับรองใดบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ออกใบรับรองให้กับโดเมน ผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) เป็นเอนทิตีที่ได้รับความเชื่อถือให้ออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ยืนยันตัวตนของเอนทิตีทางดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต

บันทึก CNAME

ระเบียนชื่อ Canonical (CNAME) คือการตั้งค่า DNS ที่จะชี้โดเมนย่อยของคุณไปยังชื่อโดเมนอื่น

ชื่ออื่น: ระเบียนทรัพยากร CNAME, นามแฝง

บันทึก DKIM

Shopify ใช้ระบบการรับรองความถูกต้องของอีเมลแบบ DKIM (อีเมลแบบระบุโดเมนคีย์) เพื่อเซ็นอีเมลด้วยลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อความอีเมลดังกล่าวถูกส่งและได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดเมนนั้นแล้ว หากคุณใช้โดเมนจากภายนอก การเพิ่มบันทึก DKIM ของ Shopify ไปยังการตั้งค่า DNS ของคุณจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้อีเมลแจ้งเตือนถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปมได้

ระเบียน DMARC

Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC) คือระเบียนการรับรองความถูกต้องผ่านอีเมลที่ช่วยให้ผู้ให้บริการอีเมลสามารถระบุว่าข้อความที่ได้รับนั้นได้รับอนุญาตให้มาจากโดเดลนั้นหรือไม่ อีเมลต้องผ่านการตรวจสอบรับรองความถูกต้องเพื่อพิสูจน์ว่าอีเมลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของ DMARC ของคุณ หากอีเมลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ DMARC ผู้ให้บริการอีเมลจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนํา DMARC ดังนี้

  • p=none: ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ราวกับว่าไม่มีระเบียน DMARC
  • p=quarantine: ย้ายอีเมลไปยังโฟล์เดอร์สแปมของผู้รับ
  • p=reject: ไม่รับอีเมลใดๆ ทั้งสิ้นและบล็อกอีเมลนั้น

ชื่อ

ระบบการตั้งชื่อโดเมน (DNS) คือฐานข้อมูลของชื่อโดเมน ซึ่งแต่ละโดเมนจะมีรายการ DNS ที่แตกต่างกัน ระบบการตั้งชื่อโดเมนจะจัดเรียงชื่อโดเมนและแปลชื่อจากคำเป็นตัวเลขเพื่อให้คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องจำที่อยู่ IP ของเว็บไซต์นั้น ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP สำหรับ shopify.com คือ 23.227.38.65 โดยปกติแล้ว กระบวนการนี้จะทำงานอย่างรวดเร็วอยู่เบื้องหลัง เมื่อคุณเชื่อมต่อโดเมนของผู้ให้บริการภายนอกกับร้านค้า Shopify ของคุณ คุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่า DNS ของคุณ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า DNS สำหรับชื่อโดเมน myshopify.com ของคุณได้ หากคุณต้องการเพิ่มระเบียนไปยังโดเมนของคุณเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับบริการจากภายนอกหรือตั้งค่าโดเมนย่อย คุณจะต้องเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเอง

ชื่ออื่น: ระเบียน DNS, การตั้งค่า DNS, เรกคอร์ดทรัพยากร, โซนไฟล์ DNS

ชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนคือที่อยู่ที่ผู้คนใช้เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณบนอินเทอร์เน็ต ชื่อโดเมนจะแสดงในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและเชื่อมโยงกับที่อยู่ IP เฉพาะ

ชื่ออื่น: โดเมน

ผู้ให้บริการโดเมน

ผู้ให้บริการโดเมนคือบริษัทที่จะลงทะเบียนชื่อโดเมนให้คุณ โดยทั่วไปแล้ว คุณจะซื้อโดเมนโดยการสมัครใช้งานและชำระค่าธรรมเนียมปกติให้กับผู้ให้บริการโดเมนของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้ชื่อโดเมนได้ต่อไป

ชื่ออื่น: ผู้รับจดทะเบียนโดเมน, โฮสต์ของโดเมน

การโฮสต์อีเมล

การโฮสต์อีเมลเป็นบริการที่ให้คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลแบบกำหนดเองแล้วนำไปใช้เพื่อส่งและรับข้อความอีเมลได้ โดย Shopify ไม่มีบริการโฮสต์อีเมล แต่คุณสามารถเชื่อมต่อบริการโฮสต์อีเมลจากผู้ให้บริการภายนอกเข้ากับโดเมนแบบกำหนดเองของคุณได้

การส่งต่ออีเมล

การส่งต่ออีเมลเป็นบริการที่ให้คุณสามารถส่งข้อความอีเมลซึ่งส่งมายังที่อยู่อีเมลหนึ่งไปยังอีกที่อยู่อีเมลหนึ่งได้ หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณจะสามารถตั้งค่าที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเองซึ่งส่งต่ออีเมลไปยังบัญชีอีเมลที่โฮสต์โดยผู้ให้บริการภายนอกได้ไม่จำกัดจำนวน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีโดเมนชื่อ johns-apparel.com คุณก็สามารถสร้างที่อยู่อีเมลที่มีโดเมนแบบกำหนดเอง info@johns-apparel.com ไว้ให้ลูกค้าของคุณติดต่อ และตั้งที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อให้เป็นบัญชีส่วนบุคคลของคุณ john@gmail.com ได้ เมื่อลูกค้าส่งข้อความอีเมลไปยัง info@johns-apparel.com ระบบจะส่งต่อข้อความอีเมลไปยังบัญชีส่วนบุคคลที่คุณมีอยู่ john@gmail.com

HTTP Strict Transport Security (HSTS)

HTTP Strict Transport Security (HSTS) คือกลไกการรักษาความปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ที่ทำให้แน่ใจได้ว่าเบราว์เซอร์จะเชื่อมต่อกับร้านค้าออนไลน์ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ HTTPS ที่ปลอดภัยเท่านั้น การใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีเครือข่ายบางรูปแบบ และยังช่วยรับรองความปลอดภัยของข้อมูลทั้งของคุณและของลูกค้าอีกด้วย โดย HSTS จะทำงานอยู่ตลอดบนโดเมนของคุณตราบเท่าที่โดเมนของคุณเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify

สามารถตั้งค่านโยบาย HSTS ไว้ในโดเมนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยระยะเวลาเริ่มต้นของ Shopify คือ 90 วัน หากคุณลบโดเมนออกหรือออกจาก Shopify โดยสิ้นเชิง นโยบายนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับโดเมนของคุณไปอีก 90 วัน

ICANN

องค์กรความร่วมมือด้านการจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต (ICANN) คือองค์กรที่กำกับและจัดการระบบการตั้งชื่อโดเมนและอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลอื่นๆ

โดเมนระหว่างประเทศ

โดเมนระหว่างประเทศคือ URL ที่เจาะจงไปยังประเทศหรือภูมิภาค โดยคุณสามารถใช้โดเมนระหว่างประเทศเพื่อแสดงร้านค้าออนไลน์ของคุณในภาษาและสกุลเงินเฉพาะบางประเทศหรือภูมิภาคได้ หากต้องการใช้โดเมนระหว่างประเทศ คุณจะต้องใช้แผน Shopify หรือแผนที่มีระดับสูงกว่า

ชื่ออื่นๆ: โดเมนภูมิภาค โดเมนย่อยในภูมิภาค

การกำหนดเป้าหมายระหว่างประเทศ

การกำหนดเป้าหมายระหว่างประเทศช่วยให้คุณสามารถแสดงร้านค้าของคุณในเวอร์ชันที่ถูกต้องแก่ลูกค้าที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงได้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าให้เฉพาะลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น คุณสามารถตั้งประเทศเป้าหมายสำหรับร้านค้าของคุณเป็นสหรัฐอเมริกาได้ โดยคุณสามารถกำหนดประเทศหรือภูมิภาคเป้าหมายสำหรับแต่ละโดเมนหรือโดเมนย่อยของร้านค้าของคุณได้ใน Google Search Console

ชื่ออื่นๆ: การกำหนดเป้าหมายทางภูมิศาสตร์

ที่อยู่ IP

ที่อยู่ IP คือชุดตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้ระบุตำแหน่งที่ตั้งของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์บนอินเทอร์เน็ต และทำหน้าที่แยกอุปกรณ์หนึ่งออกจากอุปกรณ์อื่นๆ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องจำเป็นต้องมีที่อยู่ IP เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นผ่านอินเทอร์เน็ต

หากคุณใช้งานโดเมนของผู้ให้บริการภายนอก ที่อยู่ IP ของ Shopify จะเป็น 23.227.38.65 หากต้องการเชื่อมต่อกับโดเมนที่มีอยู่แล้ว คุณจะต้องตั้งค่าระเบียน A ให้ชี้ไปยังที่อยู่ IP ของ Shopify

หากคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify หรือถ่ายโอนโดเมนของคุณมายัง Shopify โดเมนของคุณจะมีที่อยู่ IP ใดที่อยู่หนึ่งจากรายการดังต่อไปนี้:

  • 23.227.38.32
  • 23.227.38.36
  • 23.227.38.65 ถึง 23.227.38.74

โดเมน Shopify ของคุณสามารถสับเปลี่ยนไปใช้ที่อยู่ IP ใดที่อยู่หนึ่งได้ตลอดเวลา คุณสามารถค้นหาที่อยู่ IP ของ Shopify ปัจจุบันของคุณได้ โดยดูค่าชี้ไปยังในส่วนระเบียน A ของหน้าการตั้งค่า DNS

ชื่ออื่น: ที่อยู่โพรโทรคอลอินเทอร์เน็ต

บันทึก MX

ระเบียน MX คือการตั้งค่า DNS ที่ชี้ชื่อโดเมนไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมล และใช้ในการประมวลผลอีเมลผ่านโดเมนแบบกำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าระเบียน MX ได้มากกว่า 1 ค่า ทั้งยังสามารถเพิ่มอีเมลสำรองได้หากต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับข้อความอีเมลหากเซิร์ฟเวอร์อีเมลหลักล่ม

ชื่ออื่น: บันทึก Mail Exchange, บันทึก Mail eXchanger, บันทึกเซิร์ฟเวอร์เมล

โดเมนหลัก

ใน Shopify โดเมนหลักคือชื่อโดเมนที่จะปรากฏในแถบที่อยู่เมื่อลูกค้าเรียกดูร้านค้าออนไลน์ของคุณ คุณสามารถใช้โดเมนรากหรือโดเมนย่อยของคุณเป็นโดเมนหลักได้ แต่คุณมีโดเมนหลักสำหรับร้านค้าออนไลน์ขอคุณได้เพียงโดเมนเดียวเท่านั้น

เมื่อคุณสมัครใช้งาน Shopify คุณจะได้รับโดเมน myshopify.com ที่สร้างไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนโดเมนหลักที่ลูกค้าใช้เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ คุณสามารถเลือกชื่อโดเมน .myshopify.com ชื่อใหม่ได้ หากต้องการใช้โดเมนแบบมีแบรนด์ฟรีในร้านของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนโดเมน myshopify.com ของคุณได้ครั้งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อโดเมนแบบกำหนดเองผ่าน Shopify หรือจากผู้รับจดทะเบียนโดเมนจากภายนอก แล้วเชื่อมต่อโดเมนนั้นกับ Shopify ได้ด้วยเช่นกัน หลังจากที่เพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองไปยัง Shopify แล้ว คุณจะตั้งค่าโดเมนแบบกำหนดเองเป็นโดเมนหลักได้

โดเมนราก

โดเมนรากคือชื่อโดเมนที่คุณซื้อจากผู้ให้บริการโดเมนของคุณ โดเมนรากจะมีส่วนขยายโดเมนระดับบนสุด (TLD) เช่น .com, .org หรือ .net แต่จะไม่มีคำนำหน้าเช่น www. ตัวอย่างของโดเมนรากได้แก่ shopify.com

ชื่ออื่น: โดเมนพื้นฐาน, โดเมนระดับบนสุดและโดเมนระดับรอง, โดเมนเอเพ็กซ์

บันทึก SPF

Shopify ใช้ SPF (เฟรมเวิร์กนโยบายผู้ส่ง) เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณสำหรับอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ลูกค้าของคุณจะได้รับ การเชื่อมต่อโดเมนจากภายนอกของคุณกับบันทึก Shopify SPF สามารถช่วยป้องกันไม่ให้อีเมลแจ้งเตือนถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม ช่วยลบหมายเหตุผ่าน Shopify จากข้อมูลผู้ส่ง และแสดงที่อยู่อีเมลผู้ส่งของคุณแทน store@shopifyemail.com ในช่องผู้ส่ง

รหัสใบรับรอง SSL

ดูใบรับรอง TLS

ไดเรกทอรีย่อย

ไดเรกทอรีย่อยคือส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หลักของคุณ ไดเรกทอรีย่อยจะถูกกำหนดโดย / ที่อยู่ท้ายชื่อโดเมน ยกตัวอย่างเช่น ไดเรกทอรีย่อยสำหรับ URL shopify.com/pricing คือ /pricing ไดเรกทอรี่ย่อยแตกต่างจากโดเมนย่อยเพราะไดเรกทอรีย่อยโดยส่วนมากจะถูกใช้เพื่อการจัดระเบียบเว็บไซต์ของคุณ และโดเมนย่อยสามารถที่จะนำคุณไปยังเว็บไซต์อื่นที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงได้ ตัวอย่างไดเรกทอรีย่อยในร้านค้าออนไลน์ของคุณคือ/collections, /products และ /pages

คุณไม่สามารถแก้ไขชื่อไดเรกทอรีย่อยได้ ไม่ว่าคุณจะใช้โดเมนใด ชื่อไดเรกทอรีย่อยจะยังคงเป็นชื่อเดิม

โดเมนย่อย

โดเมนย่อยคือส่วนย่อยของโดเมนรากที่คุณจะเพิ่มเป็นส่วนนำหน้า ยกตัวอย่างเช่น โดเมนรากสำหรับ URL help.shopify.com คือ shopify.com ขณะที่โดเมนย่อยคือ help. คุณสามารถใช้โดเมนย่อยเพื่อจัดระเบียบเว็บไซต์ของคุณและทำให้ผู้เยี่ยมชมค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น หากคุณกำลังใช้งานแผน Shopify หรือสูงกว่าและต้องการขายสินค้าให้ลูกค้าในหลายประเทศหรือภูมิภาค คุณสามารถใช้โดเมนระหว่างประเทศเพื่อตั้งโดเมนย่อยของภูมิภาคสำหรับทุกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีตลาดเป้าหมายได้

ได้เวลาเริ่มใช้งาน

ค่า Time to Live (TTL) ของโดเมนของคุณจะเป็นตัวกำหนดความถี่ในการอัปเดตบันทึก DNS ของคุณ บันทึก DNS ของโดเมนทั้งหมดมีค่า TTL ตัวอย่างเช่น หากบันทึกมี TTL 86400 วินาที ระบบจะใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล การเปลี่ยน TTL ของบันทึกจะมีผลต่อระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภายหลัง

โดเมนระดับบนสุดและโดเมนระดับรอง

โดเมนระดับบนสุด (TLD) และโดเมนระดับรองคือองค์ประกอบของโดเมนรากที่จะช่วยในการจัดลำดับชั้นให้โครงสร้างของโดเมน ยกตัวอย่างเช่น โดเมนระดับบนสุดของโดเมนราก shopify.com คือ .com และโดเมนระดับรองคือ shopify

ใบรับรอง TLS

ใบรับรอง TLS (ระบบรักษาความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูล) เป็นโปรโตคอลความปลอดภัยที่สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างเซิร์ฟเวอร์และเบราว์เซอร์ ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อทั้งหมดกับ Shopify รวมถึงการเชื่อมต่อของคุณเองและการเชื่อมต่อของลูกค้าของคุณปลอดภัย ในส่วนผู้ดูแล Shopify คุณสามารถเปิดใช้การเชื่อมต่อแบบปลอดภัยไปยังร้านค้าออนไลน์ เพื่อเข้ารหัสให้กับเนื้อหาของร้านค้าออนไลน์ของคุณและเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวอย่างปลอดภัยโดยใช้ HTTPS แทน HTTP เมื่อเปิดใช้งานใบรับรอง TLS ไอคอนกุญแจจะแสดงข้าง URL ร้านค้าออนไลน์ของคุณในแถบที่อยู่

เงื่อนไขอื่นๆ: ระบบรักษาความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูล, Secure Sockets Layer, SSL

บันทึก TXT

บันทึก TXT คือการตั้งค่า DNS บันทึก TXT ประกอบด้วยข้อมูลตัวอักษรที่สามารถนำไปใช้โดยบริการภายนอกโดเมนของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มบันทึก TXT ที่ผู้ให้บริการภายนอกมอบให้คุณเพื่อยืนยันกับผู้ให้บริการดังกล่าวว่าคุณเป็นเจ้าของโดเมนได้

ข้อกำหนดอื่นๆ: บันทึกข้อความ

สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว WHOIS

WHOIS คือบริการที่คุณสามารถใช้เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของชื่อโดเมนได้

ความเป็นส่วนตัว WHOIS คือบริการที่จะซ่อนข้อมูลโดเมนของคุณจากการค้นหาของ WHOIS และแทนที่ข้อมูลติดต่อของคุณด้วยรายละเอียดการติดต่อจาก contactprivacy.com ความเป็นส่วนตัว WHOIS จะช่วยซ่อนข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของคุณจากสาธารณะ คุณสามารถซื้อความเป็นส่วนตัว WHOIS ได้จากผู้ให้บริการโดเมนของคุณโดยเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ทั้งนี้ เมื่อคุณซื้อโดเมนของคุณผ่าน Shopify คุณจะได้รับความเป็นส่วนตัว WHOIS พร้อมโดเมน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี