Terminologie pro domény

Doména, resp. název domény, je adresa (resp. URL), kterou lidé používají k otevření vaší webové stránky na internetu. Objevuje se v adresním řádku vašeho internetového prohlížeče (například Chrome, Firefox, Internet Explorer nebo Safari).

Můžete si koupit vlastní název domény prostřednictvím Shopify nebo od libovolného registrátora domén třetí strany.

Při nákupu domény si můžete zvolit kořenovou doménu a vytvořit pro svůj online obchod příslušné poddomény.

Abychom vám pomohli zorientovat se v používané terminologii, připravili jsme slovníček běžných pojmů týkajících se domén.

Záznam A

Záznam typu A je nastavením DNS, které kontroluje, zda má název domény přiřazenu specifickou IP adresu. V tomto případě budete chtít, aby záznam typu A ukazoval na IP adresu Shopify.

Další pojmy: Záznam adresy, záznam hostitele

Záznam CNAME

Záznam CNAME je nastavením DNS, který vaše subdomény nasměruje na jiný název domény. V tomto případě chcete, aby záznam CNAME směroval na vaši doménu hostovanou Shopify pomocí shops.myshopify.com Copy .

Další pojmy: Zdrojový záznam CNAME, Alias

DNS

Domain Name Systems (DNS) je databází názvů domén. Každá doména má svůj vlastní záznam v DNS. DNS organizuje názvy domén a překládá je ze slov (například shopify.com) na čísla (například Shopify má IP adresu 23.227.38.32). Díky tomu můžete navštívit webovou stránku a nemusíte si pamatovat její IP adresu. Obvykle tento proces pracuje rychle na pozadí, ale když propojíte svou doménu s obchodem Shopify, možná bude nutné změnit nastavení DNS.

Další pojmy: Záznamy DNS, nastavení DNS, zdrojové záznamy, zónový soubor DNS

Název domény

Název domény je adresou, kterou lidé používají k návštěvě vašich webových stránek na internetu. Objevuje se v adresním řádku vašeho webového prohlížeče a je spojen s konkrétní IP adresou.

Další pojmy: Doména

Poskytovatel domény

Poskytovatel domény je společnost, která pro tebe zaregistruje název domény. Obvykle si doménu zakoupíš na základě předplatného a platíš pravidelné poplatky svému poskytovateli domény, abys mohl název domény dále používat.

Další pojmy: Registrátor domény, hostitel domény

Přeposílání e-mailů

Předávání e-mailů je službou, která vám umožňuje přesměrovat e-mail z vlastní domény na existující e-mailový účet Gmail, Outlook, Yahoo nebo u jiného poskytovatele. Pokud například vlastníte název domény johns-apparel.com, pak můžete pro své zákazníky vytvořit e-mail info@johns-apparel.com. Když zákazníci zašlou e-mail na adresu info@johns-apparel.com, jejich zprávy se předají na váš existující osobní účet, například na john@gmail.com.

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) je organizace, která řídí a spravuje DNS (Domain Name Systems) a další internetové protokoly.

IP adresa

IP adresa je unikátním řetězcem čísel, který specifikuje umístění počítače nebo zařízení na internetu a odlišuje jej od ostatních. Tato adresa je nutná k tomu, aby spolu mohly počítače přes internet komunikovat.

IP adresa Shopify je 23.227.38.32

Další pojmy: Adresa internetového protokolu

Záznam MX

Záznam MX je nastavením DNS, které nasměruje název domény na poštovní server a slouží ke zpracování emailů prostřednictvím vaší vlastní domény. Je možné nastavit více než jeden záznam MX a přidat záložní e-mailové adresy, aby vám e-maily chodily i v případě, že bude mít váš hlavní e-mailový server výpadek.

Další pojmy: Záznam Mail Exchange, záznam Mail eXchanger, záznam poštovního serveru

Primární doména

V Shopify je primární doménou název domény, který zákazníci uvidí v adresním řádku při procházení online obchodu. Jako svou primární doménu můžete použít kořenovou doménu nebo poddoménu, ale primární doménu můžete mít jen jednu.

Kořenová doména

Kořenová doména je názvem domény, který si můžete zakoupit od svého poskytovatele domény. Neobsahuje prefix, například www., ale obsahuje rozšíření domény nejvyššího řádu (TLD), například .com, .org nebo .net. Příkladem kořenové domény je shopify.com.

Další pojmy: Základní doména, doména nejvyšší úrovně, doména druhé úrovně

SSL certifikát

Certifikát SSL je bezpečnostní certifikát, který vytváří bezpečné propojení mezi serverem a prohlížečem a udržuje vaše data a data vašich zákazníků v bezpečí. V Shopify můžete aktivovat certifikát SSL k zašifrování obsahu svého online obchodu a k jeho bezpečnému zveřejňování pomocí HTTPS namísto HTTP. Když aktivujete SSL, objeví se v adresním řádku vedle adresy URL vašeho online obchodu ikona zámku SSL.

Další pojmy: Secure Sockets Layer

Podadresář

Podadresář je součástí vaší hlavní webové stránky. Je definován pomocí / za názvem domény, například shopify.com/pricing, kde /pricing je oním podadresářem. Podadresář se liší od poddomény, protože slouží hlavně k organizaci vaší webové stránky, zatímco poddoména vás může přenést na zcela odlišnou webovou stránku. Příkladem podadresáře ve vašem obchodě mohou být /collections.

Subdoména

Subdoména je podmnožinou vaší kořenové domény, kterou vidíte jako prefix kořenové domény. Například v adrese URL help.shopify.com, shopify.com je kořenovou doménou a help. je subdoménou. Subdomény můžete použít k organizaci svých webových stránek a k tomu, aby mohli návštěvníci snáze hledat informace, které hledají.

Domény nejvyšší úrovně a domény druhé úrovně

Doména nejvyšší úrovně (TLD) a doména druhé úrovně jsou součástmi kořenové domény, která zajišťuje hierarchii doménové struktury. Například v kořenové doméně shopify.com je doménou nejvyšší úrovně .com a doménou druhé úrovně je shopify.

Záznam TXT

Záznam TXT představuje nastavení DNS. Obsahuje textové informace, které můžou využívat služby mimo vaši doménu. Například můžete přidat textový záznam, který vám poskytla služba třetí strany k ověření, že danou doménu vlastníte.

Další pojmy: Textový záznam

Služba WHOIS Privacy

Služba WHOIS (vyslovujeme jako „who is“) slouží k vyhledání informací o vlastníkovi názvu domény.

WHOIS privacy je službou, která skryje informace o vaší doméně před vyhledáním službou WHOIS a nahradí vaše kontaktní údaje za kontaktní údaje contactprivacy.com. Díky tomu budou vaše osobní kontaktní údaje skryty před zraky veřejnosti. Službu WHOIS Privacy si můžete za poplatek objednat u poskytovatele domény. Služba WHOIS Privacy je při zakoupení domény prostřednictvím Shopify již v ceně.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma