Terminologi för domäner

En domän, eller ett domännamn, är den webbadress eller URL som personer använder för att besöka din webbplats på internet. Domännamn visas i adressfältet i din webbläsare, som till exempel Chrome, Firefox, Microsoft Edge eller Safari.

För att hjälpa dig förstå en del av terminologin om domäner finns följande lista med definitioner av vanliga termer.

A-post

En A-post är en DNS-inställning som kontrollerar om ett domännamn har en specifik IPv4-adress kopplad till sig. I det här fallet ska din A-post peka mot Shopifys IPv4-adress.

Shopifys IPv4-adress är 23.227.38.65, om du använder en tredjepartsdomän. För att ansluta en befintlig domän behöver du ställa in din A-post till Shopifys IPv4-adress.

Övriga villkor: Adresspost, värdpost

AAAA-post

En AAAA-post (quad-A) är en DNS-inställning som kontrollerar om ett domännamn har en specifik IPv6-adress kopplad till sig. I det här fallet ska din AAAA-post peka på Shopifys IPv6-adress.

Shopifys komprimerade IPv6-adress är 2620:0127:f00f:5::, om du använder en tredjepartsdomän. Om du vill ansluta en befintlig domän så behöver du ställa in din AAAA-post till Shopifys IPv6-adress.

Vissa tredjepartsdomänleverantörer accepterar inte en komprimerad IPv6-adress. Du måste använda den expanderade versionen om din tredjepartsdomänleverantör avvisar din komprimerade IPv6-adress 2620:0127:f00f:5::. Shopifys expanderade IPv6-adress är 2620:0127:f00f:0005:0000:0000:0000:0000.

CAA-post

En CAA-post (Certification Authority Authorization) används för att ange vilka certifikatutfärdare som får utfärda certifikat för en domän. En certifikatutfärdare (CA) är en betrodd enhet som utfärdar elektroniska dokument som verifierar en digital enhets identitet på internet.

CNAME-post

En post med kanoniskt namn (CNAME) är en DNS-inställning som pekar dina underdomäner till ett annat domännamn.

Övriga villkor: CNAME-resurspost, alias

DKIM-post

Shopify använder tekniken Domain Keys Identified Mail (DKIM) för e-postautentisering för att skriva under e-postmeddelanden med en digital signatur. Detta gör det möjligt för mottagaren att kontrollera att ett e-postmeddelande skickades och godkändes av ägaren till den domänen. Om du använder en tredjepartsdomän kan du förhindra att e-postmeddelanden flaggas som skräppost genom att lägga till Shopify DKIM-posterna i dina DNS-inställningar.

DMARC-post

Domänbaserad meddelandeautentisering, rapportering och överensstämmelse (DMARC) är en e-postautentiseringspost som hjälper e-postleverantörer att avgöra om ett meddelande som de mottar får komma från den domänen. E-postmeddelandet måste passera autentiseringskontroller för att bevisa att det uppfyller dina DMARC-krav. Om e-postmeddelandet inte uppfyller DMARC-kraven följer e-postleverantören DMARC-anvisningarna:

  • p=none: Vidtar ingen åtgärd, som om det inte finns någon DMARC-post.
  • p=quarantine: Placerar e-postmeddelandet i mottagarens skräppostmapp.
  • p=reject: Accepterar inte e-postmeddelandet alls och blockerar e-postadressen.

DNS

Domännamnssystem (DNS) är en databas med domännamn. Varje domän har sin egen DNS-post. Domännamnssystem organiserar domännamn och översätter dem från ord till siffror så att du kan besöka en webbplats utan att behöva memorera dess IP-adress. Till exempel, IP-adressen för shopify.com är 23.227.38.65. Denna process fungerar normalt snabbt i bakgrunden. När du ansluter en tredjepartsdomän till din Shopify-butik kanske du behöver ändra dina DNS-inställningar.

Du kan inte ändra dina DNS-inställningar för ditt myshopify.com-domännamn. Om du vill lägga till poster i din domän för att ansluta till en tredjepartstjänst eller ställa in subdomäner måste du lägga till en anpassad domän.

Andra villkor: DNS-poster, DNS-inställningar, resursregister, DNS-filzon

Domännamn

Ett domännamnär den adress som används för att besöka din webbplats på internet. Domännamn visas i din webbläsares adressfält och är kopplad till en viss IP-adress.

Övriga villkor: domän

Domänleverantör

En domänleverantörär ett företag som registrerar ditt domännamn åt dig. Vanligtvis köper du en domän på abonnemangsbasis och du betalar en återkommande avgift till din domänleverantör för att fortsätta använda ditt domännamn.

Övriga villkor: domänregistrator, domänvärd

Webbhotell för e-post

Webbhotell för e-post är en tjänst som gör det möjligt för dig att skapa en anpassad e-postadress och sedan använda den för att skicka och ta emot e-postmeddelanden. Webbhotell för e-post tillhandahålls inte på Shopify, men du kan ansluta en tredjeparts webbhotellstjänst för e-post till din anpassade domän.

Vidarebefordran av e-post

Vidarebefordran av e-post är en tjänst som låter dig skicka vidare ett e-postmeddelande som har skickats till en e-postadress till en annan e-postadress. Om du har en Shopify-hanterad domän kan du ställa in ett obegränsat antal anpassade e-postadresser för domän som vidarebefordrar till ett e-postkonto som finns hos en tredje part. Om du till exempel äger domännamnet johns-apparel.com kan du skapa den anpassade e-postadressen info@johns-apparel.com för domän som dina kunder kan kontakta och ställa in e-postadressen för vidarebefordran till ditt privata konto john@gmail.com. När kunder skickar ett e-postmeddelande till info@johns-apparel.com vidarebefordras e-postmeddelandet till ditt befintliga privata konto john@gmail.com.

HTTP Strict Transport Security (HSTS)

HTTP Strict Transport Security (HSTS) är en webbsäkerhetsmekanism som säkerställer att webbläsare endast ansluter till din webbshop via en säker HTTPS-anslutning. Att använda en säker anslutning förhindrar vissa typer av nätverksattacker och hjälper till att säkerställa säkerheten för din och dina kunders information. HSTS är alltid aktiv på din domän så länge domänen är ansluten till din Shopify-butik.

En HSTS-policy kan ställas in på en domän för en bestämd tidsperiod. Shopifys standardlängd är 90 dygn. Om du tar bort en domän eller lämnar Shopify helt och hållet, fortsätter denna policy att gälla på din domän i ytterligare 90 dagar.

ICANN

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) är en organisation som styr och hanterar domännamnssystem och andra internetprotokoll.

Internationell domän

En internationell domän är en URL som är specifik för ett land eller en region. Du kan använda internationella domäner för att visa din webbshop på de språk och valutor som är specifika för vissa länder eller regioner. Du måste ha Shopify-planen eller högre för att kunna använda internationella domäner.

Övriga villkor: regional domän, regional subdomän

Internationell inriktning

Internationell inriktning gör att du kan visa rätt version av din butik för lokala kunder i ett visst land eller en viss region. Om du till exempel endast säljer till kunder i USA kan du ställa in din butiks målland till USA. Du kan ställa in ett målland eller en målregion för var och en av butikens domäner eller subdomäner i Google Search Console.

Övriga villkor: geografisk inriktning

IP-adress

En IP-address är en unik sträng av siffror som anger platsen för en dator eller en enhet ansluten till internet och skiljer ut den från andra datorer och enheter. En IP-adress krävs för att en dator ska kunna kommunicera med andra enheter via internet.

Shopifys IP-adress är 23.227.38.65, om du använder en tredjepartsdomän. För att ansluta en befintlig domän behöver du ställa in din A-post till Shopifys IP-adress.

Din domän kan ha någon av följande IP-adresser, om du köper en domän via Shopify eller flyttar över din domän till Shopify:

  • 23.227.38.32
  • 23.227.38.36
  • 23.227.38.65 till 23.227.38.74

Din Shopify-domän kan när som helst byta mellan dessa IP-adresser. Du kan hitta din nuvarande Shopify IP-adress genom att se poäng för värde i avsnittet EN POST på sidan DNS-inställningar.

Övriga villkor: IP-adress

MX-post

En MX-post är en DNS-inställning som pekar ett domännamn mot en e-postserver och används för att behandla e-postmeddelanden via din anpassade domän. Du kan ställa in mer än en MX-post och lägga till en backup-e-postadress om du vill försäkra dig om att e-postmeddelanden når dig om din huvudsakliga e-postserver är nere.

Övriga villkor: Mail Exchange-post, Mail eXchanger-post, postserver-post

Primär domän

I Shopify är din huvuddomän det domännamn som visas i adressfältet när kunder bläddrar i din webbshop. Du kan använda din rotdomän eller en subdomän som din huvuddomän, men du kan bara ha en huvuddomän för din webbshop.

När du registrerar dig hos Shopify tilldelas du en förgenererad myshopify.com-domän. Du kan dock ändra den huvuddomän som kunderna använder för att besöka webbshoppen. Du kan välja ett nytt .myshopify.com-domännamn om du vill ha en gratis varumärkt domän som du kan använda för ditt skyltfönster. Du kan bara ändra din myshopify.com-domän en gång. Du kan även köpa en anpassad domän via Shopify eller från en tredjeparts domänregistrator och ansluta den till Shopify. När du har lagt till en anpassad domän till Shopify kan du ställa in din anpassade domän till din huvuddomän.

Rotdomän

En rotdomän är det domännamn du köper från din domänleverantör. En rotdomän har ett tillägg för domän på toppnivå (TLD) till exempel .com, .org eller .net, men det innehåller inte ett prefix som www. Ett exempel på en rotdomän är shopify.com.

Övriga villkor: basdomän, domän på toppnivå och domän på andranivå, apexdomän

SPF-post

Shopify använder Sender Policy Framework (SPF) för att verifiera din e-postadress som avsändare för de automatiska e-postmeddelanden som dina kunder får. Genom att ansluta din tredjepartsdomän till Shopifys SPF-poster kan förhindra att e-postmeddelanden flaggas som skräppost, tar bort via Shopify-kommentaren från avsändarinformationen och visar din e-postadress som avsändare i stället för store@shopifyemail.com i avsändarfältet.

SSL-certifikat

Se TLS-certifikat.

Underkatalog

En underkatalog är en del av din huvudsakliga webbplats. Underkatalogen definieras av en / i slutet av domännamnet. I URL:en shopify.com/pricing är exempelvis /pricing underkatalog. En underkatalog skiljer sig från en subdomän eftersom den används främst för att organisera din webbplats medan en subdomän kan ta dig till en helt annan webbplats. /collections, /products och /pages är exempel på underkataloger i din webbshop.

Du kan inte redigera underkatalogernas namn. Underkatalogens namn förblir detsamma oavsett vilken domän du använder.

Subdomän

En subdomän är en undergrupp av din rotdomän som du använder som ett prefix. I URL:en help.shopify.com är till exempel shopify.com rotdomän och help. är subdomän. Du kan använda subdomäner för att organisera din webbplats och göra det lättare för besökare att hitta den information som de letar efter. Om du använder Shopify-planen eller högre och du vill sälja till kunder i flera länder eller regioner, kan du använda internationella domäner för att ställa in en regional subdomän för varje land eller region där du har en målmarknad.

Tid för Live

Time to Live-värdet (TTL) för din domän avgör hur ofta dina DNS-poster uppdateras. Alla DNS-poster för domäner har ett TTL-värde. Till exempel, om en post har ett TTL på 86 400 sekunder tar det upp till 24 timmar att träda i kraft. Att ändra TTL för en post påverkar hur lång tid det tar för en efterföljande ändring att ske.

Toppdomäner och domäner på andranivå

En domän på toppnivå (TLD) och en domän på andranivå är komponenter i rotdomänen som ger domänstrukturen en hierarki. I rotdomänen shopify.com är till exempel toppdomänen .com och domänen på andranivå är shopify.

TLS-certifikat

Ett TLS-certifikat är ett säkerhetsprotokoll som skapar en säker anslutning mellan en server och en webbläsare, vilket håller alla anslutningar till Shopify, inklusive dina egna anslutningar och dina kunders anslutningar, säkra. I Shopify-admin kan du aktivera säkra anslutningar till Shopify-butiken för att kryptera innehållet i webbshoppen och publicera det säkert med hjälp av HTTPS istället för HTTP. När ditt TLS-certifikat är aktiverat visas en hänglåsikon i adressfältet bredvid din webbshops URL.

Övriga villkor: Transport Layer Security, Secure Sockets Layer, SSL

TXT-post

En TXT-post är en DNS-inställning. TXT-poster innehåller textinformation som kan användas av tjänster utanför din domän. Till exempel kan du lägga till en TXT-post som en tredje part har gett till dig för att verifiera att du äger domänen.

Andra villkor: Textpost

WHOIS-sekretess

WHOIS är en tjänst du kan använda för att leta upp information om ägaren till ett domännamn.

WHOIS-sekretess är en tjänst som döljer din domäninformation från en WHOIS-sökning och ersätter din kontaktinformation med contactprivacy.com kontaktuppgifter. WHOIS-sekretess håller din personliga kontaktinformation dold för allmänheten. Du kan köpa WHOIS-sekretess från din domänleverantör mot en extra avgift. WHOIS-integritet ingår när du köper din domän genom Shopify.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis