IPv6-support

IPv4 uppdateras långsamt till IPv6 över hela internet. IPv6 erbjuder ett större adressutrymme och förenklad dirigering, såväl som följande fördelar:

  • Du kan förvänta dig en något ökad prestanda för vissa av dina kunder.
  • Du kan förvänta dig en förbättrad motståndskraft för din domän.
    • De flesta webbläsare återgår till IPv4 om IPv6-nätverksvägen misslyckas.
    • Tar bort kravet på en IPv6 till IPv4-gateway för vissa av dina kunder som kanske har ett nätverk med endast IPv6.

Aktivera IPv6 på din domän

Shopify-hanterade domäner

IPv6 aktiveras automatiskt för alla domäner som köps via Shopify eller som överförs till Shopify.

Du kan bekräfta att IPv6 är aktiverat genom att gå till din domäns DNS-inställningar och lokalisera AAAA-posten.

Tredjepartsdomäner

Skapa en AAAA DNS-post när du ansluter din domän. AAAA-posten aktiverar IPv6 för din domän. Underdomäner som är konfigurerade med en CNAME-post som pekar mot shops.myshopify.com är också IPv6-aktiverade. Mer information om att ansluta domäner från tredjepart.

Inaktivera IPv6 för din domän

Tack vare fördelarna med IPv6 rekommenderas inte inaktivering. Här följer dock några anledningar till varför det kan vara bra att inaktivera IPv6:

  • Du använder en tredjepartstjänst som inte stöder IPv6-formaterade klientadresser.
  • Du har en integration som inte stöder IPv6-formaterade klientadresser.

Slutför följande steg för att inaktivera IPv6 för din domän:

  1. Ta bort AAAA DNS-posten för din rotdomän.
  2. Uppdatera CNAME-posten från shops.myshopify.com till shops-v4.myshopify.com på alla underdomäner.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis