Redigera DNS-inställningarna för din Shopify-hanterade domän

Om du har en Shopify-hanterad domän kan du komma åt och redigera dina DNS-inställningar från domänsidan i din Shopify-admin. Om din butik använder ett myshopify.com-domännamn måste du lägga till en anpassad domän innan du kan komma åt dina DNS-inställningar. Du kan behöva redigera dina DNS-inställningar om du utför följande uppgifter:

 • konfigurerar en e-posttjänst från tredje part på din domän
 • verifierar din domän med en tredjepartstjänst
 • riktar en subdomän mot en annan webbplats

Du kan komma åt och redigera följande DNS-poster:

 • A-post
 • CNAME-post
 • MX-post
 • TXT-post
 • AAAA-post
 • SRV-post

När du köper din domän via Shopify eller överför en tredjepartsdomän till Shopify, ställs A-posten och CNAME-posten för din domän automatiskt in som standard DNS-poster för Shopify. Du kan ha flera CNAME-poster kopplade till din domän men var och en måste ha ett unikt namn, till exempel www eller shop. Redigera DNS-inställningarna för din domän om du vill lägga till MX-, TXT-, SRV- eller AAAA-poster.

Det kan ta upp till 24 timmar innan ändringar i dina DNS-inställningar börjar gälla.

Lägg till en DNS-post

Du kan behöva lägga till en DNS-post som skiljer sig från Shopifys standard-DNS-poster. Om du till exempel ställer in en anpassad domän eller vill peka en subdomän till en annan webbplats.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den domän som du vill konfigurera.
 3. Klicka på Domäninställningar > Redigera DNS-inställningar.
 4. Klicka på Lägg till anpassad post och välj sedan den posttyp som du vill lägga till.
 5. Ange de obligatoriska uppgifterna för posten och klicka sedan på Bekräfta.

Redigera en DNS-post

Du kan behöva redigera DNS-inställningar för att ansluta eller verifiera din domän med en tredjepartstjänst eller för att peka en subdomän mot en annan webbplats.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den domän som du vill konfigurera.
 3. Klicka på Domäninställningar > Redigera DNS-inställningar.
 4. Klicka på Åtgärder > Redigera för den post som du vill ändra.
 5. Redigera uppgifterna för posten och klicka sedan på Bekräfta.

Ta bort en DNS-post

Du kan behöva ta bort en DNS-post när den inte längre behövs.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den domän som du vill konfigurera.
 3. Klicka på Domäninställningar > Redigera DNS-inställningar.
 4. Klicka på Åtgärder > Ta bort för den post som du vill radera.
 5. Klicka på Ta bort.

Återställ en enda DNS-post

Du kan bara återställa A-posten, AAAA-posten och CNAME-posten för din domän. När du återställer dessa poster återställs de för att peka mot Shopify.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den domän som du vill konfigurera.
 3. Klicka på Domäninställningar > Redigera DNS-inställningar.
 4. Klicka på Åtgärder > Återställ för den post som du vill återställa.
 5. Klicka på Bekräfta.

Återställ alla DNS-inställningar för din domän

Du kan återställa dina DNS-inställningar till standardkonfigurationen. Om du återställer dina inställningar raderas alla dina poster, förutom A-posten, AAAA-posten och CNAME-posten, som återställs till att peka mot Shopify.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på den domän som du vill konfigurera.
 3. Klicka på Domäninställningar > Redigera DNS-inställningar.
 4. Klicka på Återställ DNS-inställningar i avsnittet Avancerade inställningar.
 5. Klicka på Bekräfta.

Hitta din nuvarande Shopify IP-adress

Du kan behöva bekräfta IP-adressen för en av dina domäner.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Domäner i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på domänen vars IP-adress du vill hitta.
 3. Klicka på Domäninställningar > Redigera DNS-inställningar.
 4. Hitta din Shopify IP-adress i kolumnen Poäng för i avsnittet EN POST.

Läs mer om IP-adresser.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis