การแก้ไขการตั้งค่า DNS ของโดเมนที่จัดการโดย Shopify

หากคุณมีโดเมนที่จัดการโดย Shopify คุณจะสามารถเข้าถึงและแก้ไขการตั้งค่า DNS ได้จากหน้าโดเมนในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ หากร้านค้าของคุณใช้ชื่อโดเมน myshopify.com คุณจะต้องเพิ่มโดเมนแบบกำหนดเองก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงการตั้งค่า DNS ของคุณได้ โดยคุณอาจต้องแก้ไขการตั้งค่า DNS หากคุณกำลังดำเนินการต่อไปนี้:

 • ตั้งค่าบริการอีเมลจากภายนอกบนโดเมนของคุณ
 • ตรวจสอบยืนยันโดเมนของคุณด้วยบริการจากภายนอก
 • ชี้โดเมนย่อยไปยังเว็บไซต์อื่น

คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขระเบียน DNS ดังต่อไปนี้ได้:

 • บันทึก A
 • บันทึก CNAME
 • ระเบียน MX
 • บันทึก TXT
 • ระเบียน AAAA
 • ระเบียน SRV

เมื่อคุณซื้อโดเมนผ่าน Shopify หรือถ่ายโอนโดเมนจากภายนอกไปยัง Shopify ระเบียน A และระเบียน CNAME ของโดเมนคุณจะได้รับการตั้งค่าเป็นระเบียน DNS เริ่มต้นสำหรับ Shopify โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงระเบียน CNAME หลายรายการกับโดเมนของคุณได้ แต่ระเบียนแต่ละรายการต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน เช่น www หรือ shop หากคุณต้องการเพิ่มระเบียน MX, TXT, SRV หรือ AAAA คุณจะต้องแก้ไขการตั้งค่า DNS ของโดเมนคุณ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า DNS ของคุณอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงจึงจะมีผล

เพิ่มระเบียน DNS

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. คลิกโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่า
 3. คลิก การตั้งค่าโดเมน > แก้ไขการตั้งค่า DNS
 4. คลิก “เพิ่มระเบียนแบบกำหนดเอง” จากนั้นเลือกประเภทระเบียนที่คุณต้องการเพิ่ม
 5. ป้อนรายละเอียดที่ต้องมีในระเบียน จากนั้นคลิก “ยืนยัน

แก้ไขระเบียน DNS

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. คลิกโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่า
 3. คลิก การตั้งค่าโดเมน > แก้ไขการตั้งค่า DNS
 4. คลิกการดำเนินการ > แก้ไข เพื่อแก้ไขระเบียนที่คุณต้องการ
 5. แก้ไขรายละเอียดระเบียน จากนั้นคลิก “ยืนยัน

ลบระเบียน DNS

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. คลิกโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่า
 3. คลิก การตั้งค่าโดเมน > แก้ไขการตั้งค่า DNS
 4. คลิกการดำเนินการ > ลบ เพื่อลบระเบียนที่คุณต้องการ
 5. คลิก “ลบ

รีเซ็ตระเบียน DNS เดียว

คุณจะสามารถรีเซ็ตได้เพียงระเบียน A และระเบียน CNAME ของโดเมนของคุณเท่านั้น โดยเมื่อคุณรีเซ็ตระเบียนเหล่านี้ ระบบจะรีเซ็ตให้ระเบียนดังกล่าวชี้ไปที่ Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. คลิกโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่า
 3. คลิก การตั้งค่าโดเมน > แก้ไขการตั้งค่า DNS
 4. คลิก การดำเนินการ > รีเซ็ต เพื่อลบระเบียนที่คุณต้องการ
 5. คลิกยืนยัน

รีเซ็ตการตั้งค่า DNS ทั้งหมดให้โดเมนของคุณ

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่า DNS ของคุณกลับเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นได้ โดยการรีเซ็ตการตั้งค่าของคุณจะเป็นการลบระเบียนทั้งหมดยกเว้นระเบียน A และระเบียน CNAME ซึ่งจะถูกรีเซ็ตให้ชี้ไปที่ Shopify

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. คลิกโดเมนที่คุณต้องการกำหนดค่า
 3. คลิก การตั้งค่าโดเมน > แก้ไขการตั้งค่า DNS
 4. ในส่วนการตั้งค่าขั้นสูง คลิกรีเซ็ตการตั้งค่า DNS
 5. คลิกยืนยัน

ค้นหาที่อยู่ IP ของ Shopify ปัจจุบันของคุณ

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > โดเมน
 2. คลิกโดเมนที่มีที่อยู่ IP ที่คุณต้องการค้นหา
 3. คลิก การตั้งค่าโดเมน > แก้ไขการตั้งค่า DNS
 4. ในส่วนระเบียน A ให้ค้นหาที่อยู่ IP ของ Shopify ของคุณในคอลัมน์ชี้ไปยัง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ IP

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี