แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโดเมนที่เชื่อมต่อกับ Shopify

โดเมนแบบกำหนดเองเป็นจุดแรกเข้าของลูกค้าในการเข้าถึงธุรกิจออนไลน์ของคุณ หากคุณได้รับเครื่องหมายการแจ้งเตือนจำเป็นต้องตรวจสอบบนโดเมนของคุณในส่วนผู้ดูแล Shopify นั่นแสดงว่ามีปัญหาที่คุณต้องแก้ไข

ระเบียน A ของคุณไม่ได้ชี้ไปที่ Shopify

การแจ้งเตือน: ระเบียน A ของโดเมนของคุณไม่ได้ชี้ไปที่ Shopify เปิดการตั้งค่า DNS สำหรับ example.com ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณใช้บริการ และกำหนด 23.227.38.65 ไปยังระเบียน A

ระเบียน A มีหน้าที่นำทางโดเมนของคุณไปยัง Shopify หากไม่ได้กําหนดค่าระเบียนอย่างถูกต้อง คุณจะพบกับปัญหาด้านการเชื่อมต่อ ไปที่ผู้ให้บริการโดเมนของคุณ แล้วอัปเดตระเบียน A เพื่อให้นำทางไปยังที่อยู่ IP ตามที่แนะนำไว้ในแบนเนอร์บนหน้าการตั้งค่าของโดเมนคุณ

ระเบียน A หลายรายการ

การแจ้งเตือน: โดเมนของคุณมีระเบียน A มากเกินไป การมีระเบียน A หลายรายการอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้เปิดการตั้งค่า DNS สำหรับ example.com ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณใช้บริการ และกำหนด 23.227.38.65 ให้กับระเบียน A

เมื่อมีระเบียน A หลายรายการ เบราว์เซอร์จะเลือกหนึ่งระเบียนโดยสุ่มทุกครั้งที่มีการเยี่ยมชมโดเมนของคุณ หากคุณมีระเบียน A หลายรายการ ผู้เยี่ยมชมบางคนจะมาที่ร้านของคุณ และคนอื่นๆ อาจถูกส่งไปเส้นทางอื่น

ระเบียน CNAME ของคุณไม่ได้ชี้ไปที่ Shopify

การแจ้งเตือน: ระเบียน CNAME ของโดเมนของคุณไม่ได้ชี้ไปที่ Shopify เปิดการตั้งค่า DNS สำหรับ example.com ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณใช้บริการ และกำหนด shops.myshopify.com. ไปยังระเบียน CNAME

ระเบียน CNAME เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการโดเมนย่อย ซึ่งต้องชี้ไปยัง Shopify เพื่อให้กำหนดเส้นทางที่ถูกต้อง

ไม่มีระเบียน CNAME

การแจ้งเตือน: โดเมนของคุณไม่มีระเบียน CNAME เปิดการตั้งค่า DNS สำหรับ example.com ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณใช้บริการ และกำหนด shops.myshopify.com. ไปยังระเบียน CNAME

ระเบียน CNAME ช่วยให้แน่ใจว่าโดเมนย่อยของโดเมนหลักของคุณจะจับคู่กับร้านค้า Shopify ได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มระเบียน CNAME ลงในการตั้งค่า DNS ของคุณแล้ว

โดเมนมีพร็อกซี่ของ Cloudflare

การแจ้งเตือน: โดเมนของคุณใช้พร็อกซี่ Cloudflare ที่ไม่รองรับ พร็อกซี่อาจทำให้เกิดปัญหากับเว็บไซต์ของคุณและ Shopify ไม่รองรับ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเชื่อมต่อ ให้ไปที่การตั้งค่า DNS ของผู้ให้บริการโดเมนและลบพร็อกซี่

ไม่รองรับพร็อกซี่ Cloudflare หากตั้งค่าพร็อกซีไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหากับกำหนดค่าเครือข่ายของ Shopify ได้ การลบพรอกซี่สามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อกับร้านค้า Shopify ของคุณได้ หากคุณประสบปัญหาในการเชื่อมต่อกับโดเมนที่ใช้ Cloudflare หรือพร็อกซี่อื่นๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการพร็อกซี่ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

ไม่อนุญาตให้ใช้ Certificate Authorities ของ Shopify

การแจ้งเตือน: โดเมนของคุณไม่อนุญาตให้ Let's Encrypt และ GlobalSign จัดเตรียมใบรับรอง SSL เปิดการตั้งค่า DNS ของผู้ให้บริการโดเมนของคุณสำหรับ example.com และเพิ่มระเบียน CAA สำหรับ letsencrypt.org และ globalsign.com

การตั้งค่า CAA ของคุณต้องอนุญาตให้เข้าถึงผู้ให้บริการออกใบรับรองที่ Shopify ใช้เพื่อออกใบรับรอง SSL เพิ่มระเบียน CAA สำหรับ Let's Encrypt (letsencrypt.org) และ Global Sign (globalsign.com) ในรายการระเบียน CAA ที่มีอยู่ของคุณ เพื่อให้ Shopify สามารถจัดเตรียมใบรับรอง SSL ฟรีให้กับโดเมนของคุณ

ระเบียน CAA ที่มีตัวอักษร ";"

การแจ้งเตือน: ระเบียน CAA ของโดเมนของคุณบล็อกการจัดเตรียมใบรับรอง SSL เปิดการตั้งค่า DNS สำหรับ example.com ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณใช้บริการและตรวจสอบว่ามีระเบียน CAA หนึ่งรายการสำหรับ letsencrypt.org และ globalsign.com หรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระเบียน CAA ของคุณไม่มีเครื่องหมายอัฒภาค (";") หรือลบระเบียน CAA ของคุณออก

เครื่องหมายอัฒภาคในระเบียน CAA ของคุณแสดงว่าไม่มีผู้ออกใบรับรองใดได้รับอนุญาตให้จัดเตรียมใบรับรอง SSL สำหรับโดเมนนี้ ลบระเบียน CAA นี้หรือแก้ไขเพื่ออนุญาต Let's Encrypt (letsencrypt.org) และ GlobalSign (globalsign.com)

ระเบียน AAAA ไม่ได้ชี้ไปที่ Shopify

การแจ้งเตือน: ระเบียน AAAA ของโดเมนของคุณไม่ได้ชี้ไปที่ Shopify เปิดการตั้งค่า DNS สำหรับ example.com ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณใช้บริการ และกำหนด 2620:0127:f00f:5:: ไปยังระเบียน AAAA

ระเบียน AAAA มีหน้าที่นำทางโดเมนของคุณไปยัง Shopify บนเครือข่าย IPv6 หากระเบียน AAAA ไม่ได้กําหนดค่าอย่างถูกต้อง ผู้ใช้บางรายจะพบปัญหาด้านการเชื่อมต่อ ไปที่ผู้ให้บริการโดเมนของคุณ แล้วอัปเดตระเบียน AAAA เพื่อให้นำทางไปยังที่อยู่ IP ตามที่แนะนำไว้ในแบนเนอร์บนหน้าการตั้งค่าของโดเมนคุณ

ระเบียน AAAA หลายรายการ

การแจ้งเตือน: โดเมนของคุณมีระเบียน AAAA มากเกินไป การมีระเบียน AAAA หลายรายการอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อ เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้เปิดการตั้งค่า DNS สำหรับ example.com ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณใช้บริการ และกำหนด 2620:0127:f00f:5:: ให้กับระเบียน AAAA

เมื่อมีระเบียน AAAA หลายรายการ เบราว์เซอร์จะเลือกหนึ่งระเบียนโดยสุ่มทุกครั้งที่มีการเยี่ยมชมโดเมนของคุณ หากคุณมีระเบียน AAAA หลายรายการ ผู้เยี่ยมชมบางคนจะมาที่ร้านของคุณ และคนอื่นๆ อาจถูกส่งไปเส้นทางอื่น

DNSSEC ใช้งานอยู่บนโดเมนที่จัดการโดย Shopify

การแจ้งเตือน: โดเมนของคุณมีระเบียน DNSSEC ที่ไม่รองรับ และ Shopify ไม่รองรับ DNSSEC ณ เวลานี้ โปรดติดต่อฝ่ายช่วยเหลือเพื่อให้ระบบลบออก

หากมีการถ่ายโอนโดเมนไปยัง Shopify จากผู้ให้บริการรายอื่นที่เปิดใช้งาน DNSSEC แล้ว การกำหนดค่านี้จะถ่ายโอนไปยังโดเมนของคุณด้วย ขณะนี้ Shopify ไม่รองรับ DNSSEC ซึ่งหมายความว่าโดเมนของคุณไม่สามารถชี้ไปยังปลายทางที่ถูกต้องได้ หากคุณเห็นข้อผิดพลาดนี้ คุณจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อให้พวกเขาช่วยเหลือในการลบระเบียน DNSSEC ที่ไม่รองรับออกได้

โดเมนที่จัดการโดย Shopify ส่งคืนค่า nameserver ที่ไม่คาดคิด

การแจ้งเตือน: nameservers โดเมนของคุณส่งคืนค่าที่ไม่คาดคิด ปัญหา nameservers อาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้ ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

โดเมนของคุณกำลังส่งคืนค่า nameservers ที่แตกต่างจากค่าที่กำหนดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อโดเมนถูกระงับและจำเป็นต้องตรวจสอบ ติดต่อฝ่ายช่วยเหลือของ Shopify เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

การดึงข้อมูล DNS ล้มเหลว

การแจ้งเตือน: เกิดข้อผิดพลาดในการดึงระเบียนโดเมน {record_type} เปิดการตั้งค่า DNS สำหรับ example.com ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณใช้บริการ และตรวจสอบว่าการตั้งค่าระเบียนถูกต้องหรือไม่

การแจ้งเตือนนี้เป็นผลจากการไม่มีการตั้งค่าระเบียน การกำหนดค่าผิดพลาดที่ทำให้การชี้เป้าหมายของ DNS ถูกบล็อก หรือปัญหาการเชื่อมต่อ DNS ชั่วคราว โปรดจำไว้ว่าการอัปเดต DNS อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงจึงจะส่งผล ดังนั้นหากคุณได้ตรวจสอบการตั้งค่า DNS ที่ผู้ให้บริการโดเมนของคุณแล้วและไม่มีปัญหา การดำเนินการนี้อาจแก้ไขได้เมื่อโดเมนของคุณเผยแพร่เสร็จสิ้นแล้ว

โดเมนกำลังใช้ระเบียนแบบไวด์การ์ดที่ชี้ไปยัง Shopify

การแจ้งเตือน: โดเมนของคุณมีระเบียนแบบไวด์การ์ดที่ชี้ไปยัง Shopify การมีระเบียนแบบไวด์การ์ด (*.example.com) ที่ชี้ไปยัง Shopify นั้นไม่ได้รับการรองรับและอาจรบกวนเว็บไซต์ของคุณ เปิดการตั้งค่า DNS สำหรับ example.com ของผู้ให้บริการโดเมนที่คุณใช้บริการ และลบระเบียนแบบไวด์การ์ดออก

ไม่แนะนำให้มีระเบียนแบบไวด์การ์ดที่ชี้ไปยัง Shopify และอาจทําให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดได้ ตั้งค่าระเบียนของคุณสำหรับโดเมนย่อยเฉพาะทั้งหมด แทนที่จะใช้ระเบียนแบบไวด์การ์ด

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี