Khắc phục sự cố về miền kết nối với Shopify

Miền tùy chỉnh là điểm tiếp cận đầu tiên của khách hàng đến với doanh nghiệp trực tuyến của bạn. Nếu nhận được thông báo bằng huy hiệu Cần lưu ý về miền trên trang quản trị Shopify thì bạn đang gặp vấn đề cần xử lý.

Bản ghi A không trỏ đến Shopify

Thông báo: Bản ghi A của miền không trỏ đến Shopify. Mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền cho example.com và chỉ định 23.227.38.65 cho bản ghi A của miền đó.

Bản ghi A chịu trách nhiệm trỏ miền của bạn đến Shopify. Nếu không định cấu hình chính xác bản ghi này, bạn sẽ gặp sự cố kết nối. Truy cập nhà cung cấp tên miền của bạn và cập nhật bản ghi A để trỏ đến địa chỉ IP được biểu ngữ đề xuất trên trang cài đặt của miền.

Nhiều bản ghi A

Thông báo: Miền của bạn có quá nhiều bản ghi A. Việc có nhiều bản ghi A có thể gây ra sự cố kết nối. Để làm theo các phương thức tối ưu, hãy mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền cho example.com và chỉ định 23.227.38.65 cho bản ghi A.

Khi có nhiều bản ghi A, trình duyệt sẽ chọn ngẫu nhiên một bản ghi mỗi lần có khách truy cập miền của bạn. Nếu bạn có nhiều bản ghi A thì một số khách truy cập sẽ vào được cửa hàng của bạn, nhưng một số người khác có thể bị chuyển hướng đến trang khác.

Bản ghi CNAME không trỏ đến Shopify

Thông báo: Bản ghi CNAME của miền không trỏ đến Shopify. Mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền cho example.com và chỉ định shops.myshopify.com. cho bản ghi CNAME của miền đó.

Bản ghi CNAME chịu trách nhiệm xử lý mọi miền phụ cần trỏ đến Shopify để định tuyến chính xác.

Thiếu bản ghi CNAME

Thông báo: Miền của bạn không có bản ghi CNAME. Mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền cho example.com và chỉ định shops.myshopify.com. cho bản ghi CNAME của miền đó.

Bản ghi CNAME đảm bảo mọi miền phụ của miền ánh xạ chính xác đến cửa hàng Shopify của bạn. Đảm bảo thêm bản ghi CNAME trong cài đặt DNS.

Miền có proxy Cloudflare

Thông báo: Miền của bạn liên quan đến proxy Cloudflare không được hỗ trợ. Các proxy có thể can thiệp vào trang web của bạn và không được Shopify hỗ trợ. Để phòng tránh sự cố kết nối có thể xảy ra, mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền và xóa proxy.

Không hỗ trợ các proxy Cloudflare. Nếu thiết lập sai cách, các proxy này có thể xung đột với cấu hình mạng của Shopify. Xóa các proxy này có thể giúp bạn cải thiện kết nối với cửa hàng Shopify. Nếu bạn gặp vấn đề về kết nối đối với miền liên quan đến Cloudflare hoặc bất kỳ proxy nào khác, liên hệ với nhà cung cấp proxy để được trợ giúp khắc phục sự cố.

Không cho phép Tổ chức phát hành chứng chỉ của Shopify

Thông báo: Miền của bạn không cho phép Let's Encrypt và GlobalSign cung cấp chứng chỉ SSL. Mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền cho example.com và thêm bản ghi CAA cho letsencrypt.org và globalsign.com.

Cài đặt CAA phải cấp quyền truy cập cho tổ chức phát hành chứng chỉ mà Shopify sử dụng để phát hành chứng chỉ SSL. Thêm bản ghi CAA cho Let's Encrypt (letsencrypt.org) và Global Sign (globalsign.com) trong danh sách bản ghi CAA hiện có để cho phép Shopify phát hành chứng chỉ SSL miễn phí cho miền của bạn.

Bản ghi CAA chứa ký tự ";"

Thông báo: Bản ghi CAA của miền chặn việc phát hành chứng chỉ SSL. Mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền cho example.com và kiểm tra để đảm bảo letsencrypt.orgglobalsign.com đều có một bản ghi CAA. Đảm bảo rằng bản ghi CAA của bạn không chứa dấu chấm phẩy (";"). Nếu có, hãy xóa bản ghi CAA.

Dấu chấm phẩy trong bản ghi CAA cho biết rằng không có tổ chức phát hành chứng chỉ nào được phép phát hành chứng chỉ SSL cho miền này. Xóa hoặc thay đổi bản ghi CAA này để cho phép Let's Encrypt (letsencrypt.org) và GlobalSign (globalsign.com).

Bản ghi AAAA không trỏ đến Shopify

Thông báo: Bản ghi AAAA của miền không trỏ đến Shopify. Mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền cho example.com và chỉ định 2620:0127:f00f:5:: cho bản ghi AAAA của miền đó.

Bản ghi AAAA chịu trách nhiệm trỏ miền của bạn đến Shopify trên mạng IPv6. Nếu không định cấu hình chính xác bản ghi AAAA, một số người dùng sẽ gặp sự cố kết nối. Truy cập nhà cung cấp tên miền của bạn và cập nhật bản ghi AAAA để trỏ đến địa chỉ IP được biểu ngữ đề xuất trên trang cài đặt của miền.

Nhiều bản ghi AAAA

Thông báo: Miền của bạn có quá nhiều bản ghi AAAA. Việc có nhiều bản ghi AAAA có thể gây ra sự cố kết nối. Để làm theo các phương thức tối ưu hiện tại, hãy mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền cho example.com và chỉ định 2620:0127:f00f:5:: cho bản ghi AAAA.

Khi có nhiều bản ghi AAAA, trình duyệt sẽ chọn ngẫu nhiên một bản ghi mỗi lần có khách truy cập miền của bạn. Nếu bạn có nhiều bản ghi AAAA thì một số khách truy cập sẽ vào được cửa hàng của bạn, nhưng một số người khác có thể bị chuyển hướng đến trang khác.

DNSSEC hoạt động trên miền do Shopify quản lý

Thông báo: Miền của bạn có bản ghi DNSSEC không được hỗ trợ. Shopify hiện không hỗ trợ DNSSEC. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để xóa bản ghi này.

Nếu miền của bạn được chuyển sang Shopify từ một nhà cung cấp khác đã kích hoạt DNSSEC thì cấu hình này cũng sẽ chuyển sang kèm theo miền của bạn. Shopify hiện không hỗ trợ DNSSEC và bản ghi này ngăn cản miền của bạn xử lý. Nếu gặp lỗi này, bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để họ có thể hỗ trợ bạn xóa bản ghi DNSSEC không được hỗ trợ.

Miền do Shopify quản lý trả về giá trị máy chủ tên ngoài dự kiến

Thông báo: Máy chủ tên của miền đã trả về giá trị ngoài dự kiến. Sự cố máy chủ tên có thể khiến khách hàng không thể truy cập trang web của bạn. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Miền của bạn đang trả về các giá trị máy chủ tên khác với cấu hình trên trang quản trị Shopify. Điều này có thể xảy ra khi miền bị treo và cần sự chú ý. Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp.

Không thể tìm nạp thông tin DNS

Thông báo: Lỗi tìm nạp bản ghi miền {record_type}. Mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền cho example.com và đảm bảo rằng bản ghi được thiết lập chính xác.

Thông báo này là kết quả của việc không thiết lập bản ghi nào, định cấu hình sai đẫn đến chặn quy trình phân giải DNS, hoặc sự cố kết nối DNS tạm thời. Hãy nhớ rằng các cập nhật về DNS có thể mất đến 48 giờ để có hiệu lực nên nếu bạn đã kiểm tra cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền và không thấy vấn đề gì, thì sự cố này có thể được giải quyết khi miền của bạn đã hoàn tất các cập nhật.

Miền đang sử dụng bản ghi ký tự đại diện trỏ đến Shopify

Thông báo: Miền của bạn có bản ghi ký tự đại diện trỏ đến Shopify. Việc sở hữu bản ghi ký tự đại diện (*.example.com) trỏ đến Shopify có thể can thiệp vào trang web của bạn và không được hỗ trợ. Mở cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền cho example.com và xóa bản ghi ký tự đại diện.

Bản ghi ký tự đại diện trỏ đến Shopify không được khuyên dùng và có thể gây ra hành vi ngoài dự kiến. Thiết lập bản ghi cho tất cả miền phụ cụ thể thay vì sử dụng bản ghi ký tự đại diện.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí