Bật kết nối an toàn cho cửa hàng Shopify

Khi bật kết nối an toàn với cửa hàng Shopify, dữ liệu khách hàng nhập sẽ luôn riêng tư và an toàn. Để đạt được điều này, chứng chỉ TLS (Bảo mật tầng giao vận), đôi khi được gọi là chứng chỉ SSL (Lớp cổng bảo mật) sẽ mã hóa giao tiếp giữa cửa hàng và nội dung bên ngoài và đăng nội dung một cách an toàn bằng HTTPS thay vì HTTP.

Ví dụ: Nếu URL của cửa hàng là http://www.example.com, URL đó sẽ được đổi thành https://www.example.com sau khi chứng chỉ TLS được phát hành. Nếu khách hàng sử dụng URL gốc, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng khách hàng đến cửa hàng trực tuyến đã mã hóa.

Đối với cửa hàng trực tuyến của bạn, chứng chỉ TLS mang đến những lợi ích sau:

 • Tăng cường bảo mật bằng cách mã hóa dữ liệu khách hàng.
 • Tạo dựng niềm tin cho khách hàng bằng cách hiển thị biểu tượng ổ khóa bên cạnh URL của cửa hàng trực tuyến.
  Connection is secure padlock icon

Nhận chứng chỉ TLS

Chứng chỉ TLS được cung cấp miễn phí cho tất cả các miền được thêm vào Shopify. Chứng chỉ TLS được tự động phát hành trong các trường hợp sau:

 • Khi bạn lưu trữ mọi nội dung trên miền .myshopify.com.
 • Khi bạn mua miền tùy chỉnh qua Shopify hoặc chuyển miền sang Shopify.
 • Khi bạn kết nối miền của bên thứ ba với Shopify bằng cách thay đổi bản ghi A và bản ghi CNAME để trỏ đến Shopify. Trong trường hợp này, có thể mất đến 48 giờ để phát hành chứng chỉ TLS. Trong thời gian đó, lỗi Không có SSL có thể hiển thị trong trang quản trị Shopify. Lỗi bảo mật cũng có thể hiển thị trong trình duyệt khi khách hàng truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn. Sau hơn 48 giờ, nếu cửa hàng vẫn hiển thị lỗi bảo mật, hãy liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn có thể chắc chắn chứng chỉ TLS của mình đã được phát hành khi xác minh trạng thái của miền là Connected trên trang Miền. Ngoài ra, biểu tượng ổ khóa sẽ hiển thị bên cạnh URL của cửa hàng trực tuyến trên thanh địa chỉ khi bạn xem cửa hàng.

Xác minh nội dung của bạn được bảo vệ an toàn

Nếu cửa hàng trực tuyến của bạn có hình ảnh, video, phông chữ web hoặc các nội dung khác được lưu trữ ngoài Shopify, những nội dung đó phải được chuyển qua HTTPS. Bất kỳ trang nào trong cửa hàng trực tuyến Shopify có nội dung không được chuyển qua HTTPS đều được coi là không an toàn.

Cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho nội dung của bạn là lưu trữ tất cả nội dung của cửa hàng trực tuyến trên Shopify.

Nếu cần lưu trữ nội dung ngoài Shopify, hãy nhớ thực hiện những điều sau:

Bản ghi Ủy quyền tổ chức phát hành chứng chỉ (CAA)

Bản ghi Ủy quyền tổ chức phát hành chứng chỉ (CAA) được sử dụng để chỉ định tổ chức phát hành chứng chỉ được phép cấp chứng chỉ cho miền. Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) là một tổ chức đáng tin cậy với nhiệm vụ phát hành các tài liệu điện tử nhằm xác minh danh tính của thực thể kỹ thuật số trên Internet.

Bạn không cần bản ghi CAA cho cửa hàng. Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải sử dụng bản ghi CAA, bạn phải thêm các tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) dưới đây vào từng bản ghi CAA khi kết nối miền với Shopify:

Khắc phục lỗi bảo mật cho miền của bên thứ ba

Sau khi bạn kết nối miền của bên thứ ba với Shopify, khách hàng không thể truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn.

Dấu hiệu

Đã xảy ra các lỗi sau:

 • Lỗi không có TLS hoặc SSL hiển thị trong trang quản trị Shopify.
 • Thông báo tương tự như Your connection is unsecure hiển thị trên cửa hàng.

Nguyên nhân

Có thể mất đến 48 giờ để phát hành chứng chỉ TLS sau khi bạn kết nối miền của bên thứ ba với Shopify. Trong thời gian đó, lỗi không có TLS hoặc SSL có thể hiển thị trong trang quản trị Shopify. Nếu lỗi đó vẫn hiển thị sau 48 giờ, có thể cấu hình cài đặt trên trang web của nhà cung cấp tên miền chưa chính xác.

Độ phân giải

Nếu lỗi không có TLS hoặc SSL vẫn hiển thị sau 48 giờ, hãy thực hiện như sau:

 • Đảm bảo rằng bản ghi A là 23.227.38.65, bản ghi AAAA là 2620:0127:f00f:5:: và bản ghi CNAME là shops.myshopify.com.
 • Nếu sử dụng bản ghi CAA, hãy xác minh bạn đã thêm tất cả tổ chức phát hành chứng nhận bắt buộc.
 • Nếu bạn đã bật DNSSEC cho miền, hãy hủy kích hoạt DNSSEC.

Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí