Kết nối miền của bên thứ ba với Shopify

Sau khi mua miền từ nhà cung cấp tên miền bên thứ ba như Google Domains, GoDaddy hay 1&1 IONOS, bạn cần kết nối miền của mình tới cửa hàng Shopify. Việc kết nối miền sẽ trỏ URL của bạn tới cửa hàng Shopify và khách hàng có thể nhập URL đó vào trình duyệt web để truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn.

Sau khi kết nối miền với Shopify, bạn sẽ vẫn phải đăng nhập vào nhà cung cấp tên miền bên thứ ba để quản lý cài đặt miền, thanh toán và gia hạn miền.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí