Kết nối miền của bên thứ ba với Shopify

Sau khi mua miền từ nhà cung cấp tên miền bên thứ ba như Google Domains, GoDaddy hay 1&1 IONOS, bạn cần kết nối miền của mình tới cửa hàng Shopify. Việc kết nối miền sẽ trỏ URL của bạn tới cửa hàng Shopify và khách hàng có thể nhập URL đó vào trình duyệt web để truy cập cửa hàng trực tuyến của bạn.

Sau khi kết nối miền với Shopify, bạn vẫn sử dụng nhà cung cấp tên miền bên thứ ba để quản lý cài đặt miền, thanh toán và gia hạn miền.

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng miền của bên thứ ba cho cửa hàng trực tuyến

Trước khi bắt đầu, bạn cần cân nhắc những điều sau:

Chọn đúng quy trình kết nối cho miền của bên thứ ba

Quy trình bạn thực hiện để kết nối miền của bên thứ ba với Shopify phụ thuộc vào nhà cung cấp tên miền mà bạn mua miền từ đó. Tham khảo các tùy chọn sau để quyết định quy trình bạn cần thực hiện.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí