Tự động kết nối miền của bên thứ ba với Shopify

Nếu bạn mua miền từ Google Domains hoặc 1&1 IONOS, bạn có thể kết nối miền tới Shopify bằng phương pháp tự động.

Để hoàn tất quy trình này, bạn cần có thông tin đăng nhập vào tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba.

Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
  2. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).
  3. Nhập miền của bạn, chẳng hạn như johns-apparel.info, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  4. Nhấp vào Connect automatically (Tự động kết nối).
  5. Đăng nhập vào tài khoản Google Domains hoặc 1&1 IONOS nếu cần.
  6. Nhấp vào Kết nối rồi nhấp vào Đóng.

Có thể mất tới 48 tiếng để xác minh miền của bạn. Sau khi xác minh, miền của bạn sẽ được liệt kê vào phần MIỀN CỦA BÊN THỨ BA của trang Miền ở trạng thái Đã kết nối.

Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt miền theo cách tự động, hãy thử kết nối miền theo cách thủ công trong tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba.

Trên trang này

Bước tiếp theo

Sau khi kết nối miền với Shopify, bạn có thể hoàn tất các bước sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí