Những điều cần cân nhắc khi sử dụng miền của bên thứ ba cho cửa hàng trực tuyến

Trước khi kết nối miền của bên thứ ba với Shopify, bạn cần cân nhắc những điều sau:

  • Shopify không hỗ trợ các proxy bên thứ ba và những hành vi hoặc gián đoạn dịch vụ không mong muốn có thể xảy ra đối với cửa hàng của bạn khi sử dụng proxy bên thứ ba. Shopify không chịu trách nhiệm đối với mọi mất mát về dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ tại cửa hàng do cấu hình không được hỗ trợ.
  • Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể đăng nhập vào tài khoản miền bên thứ ba thay bạn, ngay cả khi bạn cho phép. Nếu bạn cần trợ giúp về cài đặt miền của bên thứ ba, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của nhà cung cấp bên thứ ba.
  • Nếu muốn nhận hỗ trợ về cài đặt miền từ Shopify và trực tiếp quản lý tất cả cài đặt miền trong trang quản trị Shopify, bạn có thể chuyển miền của bên thứ ba sang Shopify.
  • Không cần sử dụng bản ghi Ủy quyền tổ chức phát hành chứng chỉ (CAA). Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy thêm các tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) sau vào từng bản ghi CAA:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí