Kết nối miền của bên thứ ba tới Shopify bằng phương pháp thủ công

Nếu bạn mua miền từ nhà cung cấp tên miền khác ngoài Google Domains, GoDaddy hay 1&1 INONOS và có yêu cầu từ họ, bạn có thể kết nối miền của mình tới Shopify bằng phương pháp thủ công.

Trước khi bắt đầu

Để hoàn tất quy trình này, bạn cần có những thông tin sau:

 • thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba
 • yêu cầu của nhà cung cấp tên miền
 • địa chỉ IP Shopify 23.227.38.65
 • bản ghi www CNAME shops.myshopify.com

Bạn chỉ có thể liên kết một bản ghi A và một bản ghi www CNAME với miền. Nếu miền của bạn đã có bản ghi A hoặc bản ghi www CNAME, bạn cần thay đổi những bản ghi này để trỏ đến Shopify. Bạn có thể liên kết nhiều bản ghi CNAME với miền, nhưng mỗi bản ghi phải có một tên duy nhất, ví dụ www hoặc shop.

Bước 1: Thay đổi bản ghi DNS trong tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba

 1. Trên trang web của nhà cung cấp tên miền, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Tìm cài đặt DNS hoặc phần quản lý miền.
 3. Thay đổi các bản ghi sau:

  1. Trỏ bản ghi A đến địa chỉ IP Shopify 23.227.38.65.
  2. Nếu cần, hãy thay đổi tên Máy chủ thành biểu tượng @.
  3. Xóa mọi bản ghi A khác trên miền nếu có bất kỳ bản ghi nào.
  4. Trỏ bản ghi CNAME có tên www đến shops.myshopify.com.
 4. Lưu thay đổi.

Bước 2: Kết nối miền với Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).
 3. Nhập miền của bạn, chẳng hạn như johns-apparel.info, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 4. Để xác nhận miền của bạn đã kết nối với cửa hàng Shopify, hãy nhấp vào Xác minh kết nối.

Có thể mất tới 48 tiếng để xác minh miền của bạn. Sau khi xác minh, miền của bạn sẽ được liệt kê vào phần MIỀN CỦA BÊN THỨ BA của trang Miền ở trạng thái Đã kết nối.

Bước tiếp theo

Sau khi kết nối miền của bạn tới Shopify, hãy thực hiện những việc sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí