Kết nối miền của bên thứ ba tới Shopify bằng phương pháp thủ công

Nếu bạn mua miền từ nhà cung cấp tên miền khác ngoài Google Domains, GoDaddy hay 1&1 INONOS và có yêu cầu từ họ, bạn có thể kết nối miền của mình tới Shopify bằng phương pháp thủ công.

Bộ phận hỗ trợ của Shopify không thể truy cập vào cài đặt miền bên thứ ba của bạn. Nếu bạn gặp sự cố khi thiết lập miền, bạn phải làm việc với nhà cung cấp tên miền. Bộ phận hỗ trợ của Shopify chỉ có thể tư vấn về những thông tin bạn cần cung cấp cho nhà cung cấp tên miền.

Trước khi bắt đầu

Để hoàn tất quy trình này, bạn cần có những thông tin sau:

 • thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba
 • yêu cầu của nhà cung cấp tên miền
 • địa chỉ IPv4 của Shopify 23.227.38.65
 • địa chỉ IPv6 của Shopify 2620:0127:f00f:5::
 • bản ghi www CNAME shops.myshopify.com.

Một số dịch vụ lưu trữ miền bên thứ ba không chấp nhận địa chỉ IPv6 rút gọn. Nếu địa chỉ IPv6 rút gọn ở trên bị dịch vụ lưu trữ miền bên thứ ba từ chối, bạn cần sử dụng phiên bản mở rộng. Địa chỉ IPv6 mở rộng của Shopify là 2620:0127:f00f:0005:0000:0000:0000:0000.

Bạn chỉ có thể liên kết một bản ghi A và một bản ghi www CNAME với miền. Nếu miền của bạn đã có bản ghi A hoặc bản ghi www CNAME, bạn cần thay đổi những bản ghi này để trỏ đến Shopify. Bạn có thể liên kết nhiều bản ghi CNAME với miền, nhưng mỗi bản ghi phải có một tên duy nhất, ví dụ www hoặc shop.

Bước 1: Thay đổi bản ghi DNS trong tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba

 1. Trên trang web của nhà cung cấp tên miền, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Tìm cài đặt DNS hoặc phần quản lý miền.
 3. Thay đổi các bản ghi sau:

  1. Trỏ bản ghi A đến địa chỉ IPv4 của Shopify 23.227.38.65.
  2. Nếu cần, hãy thay đổi tên Máy chủ thành biểu tượng @.
  3. Xóa mọi bản ghi A khác trên miền nếu có bất kỳ bản ghi nào.
  4. Trỏ bản ghi AAAA đến địa chỉ IPv6 của Shopify 2620:0127:f00f:5::.
  5. Nếu cần, hãy thay đổi tên Máy chủ thành biểu tượng @.
  6. Xóa mọi bản ghi AAAA khác trên miền nếu có.
  7. Trỏ bản ghi CNAME có tên www đến shops.myshopify.com.. Đảm bảo có dấu chấm ở cuối miền.
 4. Lưu thay đổi.

Bạn không cần thay đổi số TTL trong cài đặt DNS. Hãy sử dụng giá trị mặc định.

Bước 2: Kết nối miền với Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.
 2. Nhấp vào Connect existing domain (Kết nối miền đã có).
 3. Trong trường Miền, nhập miền, ví dụ như johns-apparel.info, sau đó nhấp vào Tiếp.
 4. Nhấp vào Kết nối miền.

Có thể mất tới 48 tiếng để xác minh miền của bạn. Sau khi xác minh, miền của bạn sẽ được liệt kê trong mục Miền của trang Miền ở trạng thái Đã kết nối.

Nếu thông báo Miền này đã được kết nối với cửa hàng Shopify khác hiển thị, bạn cần xác minh quyền sở hữu miền. Tìm hiểu thêm về cách khắc phục sự cố với miền kết nối với Shopify.

Bước tiếp theo

Sau khi kết nối miền của bạn với Shopify, hãy thực hiện những việc sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí