Kết nối miền phụ của bên thứ ba với Shopify

Miền phụ là tập hợp con của miền gốc mà bạn thêm dưới dạng tiền tố của miền gốc. Nếu muốn sử dụng miền gốc cho trang web khác và miền phụ cho cửa hàng Shopify, bạn có thể kết nối miền phụ từ tài khoản nhà cung cấp bên thứ ba.

Khi mua miền, bạn mua miền gốc, ví dụ như johns-apparel.com. Bạn cũng có thể có miền phụ như www.johns-apparel.com hoặc shop.johns-apparel.com, trong đó johns-apparel.com là miền gốc và www hoặc shop là miền phụ. Để thêm miền phụ, bạn phải mua miền gốc.

Bước 1: Thay đổi bản ghi CNAME của bạn trong tài khoản của nhà cung cấp tên miền bên thứ ba

Trong quy trình này, bạn thay đổi giá trị của máy chủ hoặc bí danh thành miền phụ. Tùy thuộc vào nhà cung cấp bên thứ ba, cách bạn nhập miền phụ có thể thay đổi. Ví dụ: Nếu miền phụ của bạn bắt đầu bằng www, bạn có thể phải nhập www hoặc www. với một chấm (.) ở cuối. Sử dụng mục nhập hiện có làm hướng dẫn hoặc làm theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

Bạn không cần chỉ định một bản ghi A cho miền phụ với Shopify ngay cả khi bạn dùng miền phụ đó làm miền chính.

Trước khi bắt đầu

Để hoàn tất quy trình này, bạn cần có những thông tin sau:

 • thông tin đăng nhập của bạn cho tài khoản nhà cung cấp tên miền bên thứ ba
 • miền phụ của bạn
 • bản ghi CNAME cho miền phụ shops.myshopify.com

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang web của nhà cung cấp tên miền, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn.
 2. Tìm cài đặt DNS hoặc phần quản lý miền.
 3. Thực hiện những việc sau:

  1. Trong trường Máy chủ hoặc Bí danh, nhập miền phụ bạn muốn kết nối với cửa hàng Shopify.
  2. Trong trường Loại hoặc Loại bản ghi, nhập CNAME.
  3. Trỏ bản ghi CNAME cho miền phụ của bạn thành shops.myshopify.com.
 4. Lưu thay đổi.

Bước 2: Xác minh rằng miền phụ của bạn đã kết nối với Shopify

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Miền.

 2. Để xác nhận miền phụ của bạn đã được kết nối với cửa hàng Shopify, hãy nhấp vào Xác minh kết nối.

Có thể mất tới 48 tiếng để xác minh miền của bạn. Sau khi xác minh, miền của bạn sẽ được liệt kê vào phần MIỀN CỦA BÊN THỨ BA của trang Miền ở trạng thái Đã kết nối.

Bước tiếp theo

Sau khi kết nối miền phụ với Shopify, bạn có thể đặt miền phụ làm miền chính.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí