Phân tích

Bạn có thể sử dụng phân tích và báo cáo của Shopify để tìm hiểu về doanh số và khách hàng một cách chi tiết. Loại phân tích và báo cáo của cửa hàng mà bạn có thể xem tùy thuộc vào gói đăng ký Shopify.

Bạn cũng có thể thiết lập các dịch vụ phân tích bên thứ ba như Google Analytics để nắm được thêm thông tin chi tiết và cải thiện tình hình doanh nghiệp.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí