Phân tích

Bạn có thể sử dụng các phân tích và báo cáo của Shopify để tìm hiểu về doanh số và khách hàng một cách chi tiết. Các loại phân tích và báo cáo bạn có thể xem tùy thuộc vào gói Shopify của bạn.

Bạn cũng có thể thiết lập các dịch vụ phân tích bên thứ ba như Google Analytics để nắm được thêm thông tin chi tiết và cải thiện tình hình doanh nghiệp.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí