Những điểm không nhất quán trong phân tích

Khái niệm phân tích có vẻ đơn giản: một hành động cố định diễn ra bao nhiêu lần? Trên thực tế, rất nhiều yếu tố, ví dụ như cách các trình duyệt khác nhau xác định từng hành động, cài đặt quyền riêng tư của khách hàng và thậm chí cả kết nối Internet của khách hàng, có thể gây khó khăn cho việc tính toán con số chính xác.

Khác biệt giữa Shopify và phần mềm khác

Đôi khi, bạn có thấy kết quả khác nhau giữa phân tích của Shopify và dịch vụ theo dõi bên thứ ba như Google Analytics.

Có thể lý giải những khác biệt về kết quả theo dõi bằng nhiều nguyên nhân như:

  • Khác biệt về cách tính lượt tải lại trang và khách truy cập duy nhất. Google tính tất cả các lượt tải lại trang nhưng trình duyệt không tính lượt tải lại các trang đã nhớ.
  • Khác biệt về cách xác định phiên. Ví dụ: Một số phần mềm phân tích tính bot tìm kiếm là khách truy cập trong khi các phần mềm khác thì không.
  • Google chỉ có thể tính lượt khách truy cập bằng JavaScript và cookie đã bật. Một số khách truy cập có thể không cho phép cookie hoặc JavaScript.
  • Khách hàng có thể sử dụng tiện ích mở rộng của trình duyệt để chặn Google Analytics theo dõi phiên và giao dịch mua hàng của họ.
  • Có thể xuất hiện chênh lệch do khác biệt về múi giờ báo cáo. Tìm hiểu về thay đổi múi giờ Google tại đây.
  • Các dịch vụ không thể sử dụng các cơ chế theo dõi giống hệt nhau nên khách truy cập không được ghi nhận như nhau. Thông tin chi tiết về cơ chế ghi chép là thông tin độc quyền và không bao giờ được chia sẻ.

Chênh lệch về số lượng khách truy cập

Một số báo cáo chứa cột Visitors để hiển thị số lượng người duy nhất được kết nối với một hành động hoặc đặc điểm cụ thể. Tổng số đưa ra là con số ước lượng gần đúng.

Một số báo cáo, ví dụ như Số phiên theo thời gian, có thể tính khách hàng là khách truy cập cho nhiều hàng. Ví dụ: Khách hàng có thể tiếp cận cửa hàng của bạn qua truyền thông xã hội, sau đó, truy cập trực tiếp vài ngày sau. Kết quả là cả hai hàng DirectSocial đều hiển thị giá trị 1. Do cả hai số lượng khách truy cập bắt nguồn từ một người duy nhất, tổng giá trị khách truy cập cũng hiển thị là 1 thay vì cộng lại thành 2. Ngược lại, cột Sessions cho thấy trang web được truy cập hai lần.

Các báo cáo khác bổ sung khách truy cập để có thể hiển thị tổng gần chính xác trong báo cáo. Khi tổng số khách truy cập của các báo cáo này được sử dụng trong báo cáo khác, tổng kết quả có thể cao hơn hoặc thấp hơn tổng các hàng riêng lẻ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí