Những điểm không nhất quán trong phân tích

Khái niệm phân tích có vẻ đơn giản: một hành động cố định diễn ra bao nhiêu lần? Trên thực tế, rất nhiều yếu tố, ví dụ như cách các trình duyệt khác nhau xác định từng hành động, cài đặt quyền riêng tư của khách hàng và thậm chí cả kết nối Internet của khách hàng, có thể gây khó khăn cho việc tính toán con số chính xác.

Khác biệt giữa Shopify và phần mềm khác

Đôi khi, bạn sẽ nhận được kết quả khác nhau giữa phân tích của Shopify và dịch vụ theo dõi bên thứ ba như Google Analytics.

Có thể lý giải những khác biệt về kết quả theo dõi bằng nhiều nguyên nhân như:

  • Khác biệt về cách tính lượt tải lại trang và khách truy cập duy nhất. Google tính tất cả các lượt tải lại trang nhưng trình duyệt không tính lượt tải lại các trang đã nhớ.
  • Khác biệt về cách xác định phiên. Ví dụ: Một số phần mềm phân tích tính bot tìm kiếm là khách truy cập trong khi các phần mềm khác thì không.
  • Google chỉ có thể tính lượt khách truy cập bằng JavaScript và cookie đã bật. Một số khách truy cập có thể không cho phép cookie hoặc JavaScript.
  • Khách hàng có thể sử dụng tiện ích mở rộng của trình duyệt để chặn Google Analytics theo dõi phiên và giao dịch mua hàng của họ.
  • Có thể xuất hiện chênh lệch do khác biệt về múi giờ báo cáo. Tìm hiểu về thay đổi múi giờ Google tại đây.
  • Các dịch vụ không thể sử dụng các cơ chế theo dõi giống hệt nhau nên khách truy cập không được ghi nhận như nhau. Thông tin chi tiết về cơ chế ghi chép là thông tin độc quyền và không bao giờ được chia sẻ.

Chênh lệch về số lượng Khách truy cập và Khách hàng

Một số báo cáo chứa cột Khách truy cập hoặc Khách hàng để hiển thị số lượng người duy nhất được kết nối với một hành động hoặc đặc điểm cụ thể. Tổng số đưa ra là con số ước lượng gần đúng.

Một số báo cáo như Số phiên theo thời gian hoặc Doanh số theo thời gian có thể đếm khách truy cập hoặc khách hàng trên nhiều hàng. Ví dụ: Khách hàng có thể truy cập cửa hàng của bạn trong một ngày rồi truy cập lại vài ngày sau đó. Điều này dẫn đến tình trạng trong các hàng cho cả hai ngày, mỗi hàng hiển thị một giá trị 1. Vì cả hai số lượng khách truy cập đều đến từ một người duy nhất nên tổng giá trị cũng hiển thị là 1 thay vì cộng lại với nhau để thành 2. Ngược lại, cột Số phiên cho biết trang web đã được truy cập hai lần.

Trong ví dụ này, cột Khách truy cậpKhách hàng hiển thị cho một cửa hàng trong khoảng thời gian 3 tháng. Khi tổng số cột có số lượng người duy nhất hiển thị trong báo cáo, kết quả tổng cộng có thể cao hơn hoặc thấp hơn tổng của các hàng riêng lẻ.

Ví dụ về chênh lệch tổng số Khách truy cập và Khách hàng.
Tháng Khách truy cập Khách hàng Số phiên
Tổng 26 18 37
Tháng 1 10 2 10
Tháng 2 11 7 12
Tháng 3 9 6 15

Tác động của việc thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng dựa trên cookie

Cookie đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập và báo cáo dữ liệu phân tích về cửa hàng trực tuyến bằng cách lưu trữ các tệp văn bản nhỏ trên thiết bị của người dùng khi họ duyệt xem. Những cookie này được trình duyệt web xử lý và lưu trữ, giúp thu thập thông tin chuyên sâu quý giá về thói quen của người dùng trên trang web của bạn, ví dụ như số phiên, lượt truy cập trang và số lượt nhấp vào đường liên kết.

Cookie có khả năng chứa đủ thông tin để nhận dạng người dùng và trên thế giới có nhiều điều luật cũng như quy định quản lý việc thu thập và sử dụng những thông tin này. Nổi bật trong số đó có Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và Chỉ thị bảo vệ quyền riêng tư trong các giao dịch điện tử (ePrivacy Directive) nêu cụ thể các nguyên tắc dành cho thương nhân hoạt động tại Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh (Uk) hoặc thương nhân làm việc với khách hàng đến từ các khu vực này, quy định cách tôn trọng và thu thập dữ liệu của khách truy cập.

Nếu bạn là thương nhân hoạt động tại EEA hoặc Vương quốc Anh thì có thể bạn đã bắt gặp chủ đề này và thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với cài đặt quyền riêng tư của khách hàng. Khi biểu ngữ cookie hoạt động ở những khu vực cụ thể, chỉ được thu thập dữ liệu của khách truy cập từ các khu vực đó sau khi nhận được sự cho phép. Do đó, lượng dữ liệu có sẵn cho mục đích phân tích, tiếp thị và cá nhân hóa có thể ít đi. Có thể thấy được điều này thông qua sự sụt giảm số lượng phiên và các số liệu khác dựa trên dữ liệu phiên, bao gồm cả tỷ lệ chuyển đổi.

Để tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt cookie hiệu quả, tham khảo tài liệu về quản lý cài đặt quyền riêng tư của khách hàng.

Chênh lệch về dữ liệu tỷ lệ chuyển đổi

Nếu bạn đang sử dụng Shop Pay, dữ liệu về tỷ lệ chuyển đổi từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022 có thể không chính xác. Số lượt chuyển đổi thực tế có thể cao hơn số lượt được báo cáo.

Kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2022, lỗi báo cáo này đã được giải quyết và dữ liệu hiện đã chính xác. Dữ liệu lịch sử trong khoảng thời gian cụ thể vẫn sẽ bị ảnh hưởng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí