Analytics-verschillen

Het concept van analytics lijkt eenvoudig: hoe vaak heeft een bepaalde actie plaatsgevonden? In werkelijkheid zijn er veel factoren, zoals hoe verschillende browsers elke actie definiëren, de privacyinstellingen van de klant en zelfs de internetverbinding van de klant, waardoor het vaststellen van een nauwkeurig aantal moeilijk kan zijn.

Verschillen tussen Shopify en andere software

Soms verschillen de resultaten van Shopify-analyses en externe tracking-services zoals Google Analytics van elkaar.

Er zijn veel mogelijke redenen voor verschillen in trackingresultaten:

  • Verschillen in hoe pagina's opnieuw worden geladen en unieke bezoekers worden geteld. Google telt elke pagina die opnieuw wordt geladen, maar een browser telt geen gecachete pagina's die opnieuw worden geladen.
  • Verschillen in hoe sessies worden gedefinieerd. Sommige analysesoftware telt bijvoorbeeld zoekbots als bezoekers, terwijl andere software dat niet doet.
  • Google kan alleen bezoekers tellen die JavaScript en cookies hebben ingeschakeld. Sommige bezoekers staan mogelijk geen cookies of JavaScript toe.
  • Klanten kunnen browserextensies gebruiken om te voorkomen dat Google Analytics hun sessies en aankopen bijhoudt.
  • Er kunnen verschillen worden geïntroduceerd vanwege verschillende rapportagetijdzones. Lees hier meer over het wijzigen van je Google-tijdzone.
  • Omdat het onwaarschijnlijk is dat voor alle services hetzelfde trackingsmechanisme wordt gebruikt, worden je bezoekers niet op dezelfde manier geregistreerd. Details van registratiemechanismen zijn bedrijfseigen informatie en worden nooit gedeeld.

Verschillen in bezoekersaantallen

Sommige rapporten bevatten een Visitors-kolom om te laten zien hoeveel unieke mensen zijn verbonden aan een bepaalde actie of eigenschap. Het gegeven totaal is een benadering.

In sommige rapporten, zoals Sessies in de loop der tijd, kan een klant worden geteld als bezoeker voor meerdere rijen. Een klant kan bijvoorbeeld je winkel bereiken via sociale media en deze een paar dagen later direct bezoeken. Dit resulteert in zowel de rijen Direct en Social met de waarde van 1. Omdat beide bezoekersaantallen afkomstig zijn van één persoon, wordt de totale bezoekerswaarde ook weergegeven als 1 in plaats van ze samen toe te voegen voor 2. De kolom Sessions laat daarentegen zien dat de website tweemaal werd bezocht.

In andere rapporten worden de bezoekers opgeteld zodat een geschat totaal kan worden weergegeven in het rapport. Wanneer de totalen van deze rapporten in andere rapporten worden gebruikt, kan het resulterende totaal hoger of lager zijn dan de optelling van de afzonderlijke rijen.

Impact van de verzameling en analytics van klantgegevens op basis van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op het apparaat van een gebruiker worden geplaatst terwijl diegene aan het browsen is. Ze worden verwerkt en opgeslagen door de webbrowser. Cookies zijn essentieel voor veel van de analytics die voor je onlinewinkel worden verzameld en gerapporteerd, met name cookies die spreken van gebruikersgedrag op je website (bijvoorbeeld het aantal sessies, bezochte pagina's of links).

Cookies kunnen veel informatie opslaan, soms genoeg om een gebruiker mogelijk te identificeren. Op veel locaties over de hele wereld zijn er wetten en voorschriften die bepalen welke gegevens kunnen worden verzameld en wanneer deze kunnen worden verzameld. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de e-Privacyrichtlijn zijn twee belangrijke voorschriften die bepalen wanneer en hoe merchants in de EU de gegevens van hun gebruikers mogen verzamelen en gebruiken.

Merchants die in de EU, de EER (Europese Economische Ruimte, waaronder alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen vallen), het VK of Zwitserland actief zijn of verkopen aan klanten uit deze gebieden, zijn dit onderwerp mogelijk tegengekomen en hebben de nodige aanpassingen aangebracht aan de instellingen voor klantprivacy. Als je de optie 'Verzameld na instemming' of 'Deels verzameld vóór instemming' hebt geselecteerd, dan bestaat de mogelijkheid dat je sessiegegevens worden beïnvloed door gebruikers die weigeren toestemming te geven om cookies te gebruiken voor analytics- of marketingdoeleinden. Met andere woorden: nadat je deze instelling hebt gewijzigd zou je een daling kunnen opmerken in het aantal sessies en veranderingen in andere statistieken die sessies gebruiken in de berekening ervan (bijvoorbeeld conversiepercentages).

Verschillen in conversiepercentagegegevens

Als je Shop Pay gebruikt, zijn de gegevens van je conversiepercentages van 28 oktober 2021 tot 23 september 2022 mogelijk niet nauwkeurig. Je werkelijke conversie kan hoger zijn geweest dan gemeld.

De fout is opgelost en de gegevens vanaf 23 september 2022 zijn juist. Historische gegevens uit de opgegeven periode zijn mogelijk nog wel onjuist.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis