Analytics-verschillen

Het concept van analytics lijkt eenvoudig: hoe vaak heeft een bepaalde actie plaatsgevonden? In werkelijkheid zijn er veel factoren, zoals hoe verschillende browsers elke actie definiëren, de privacyinstellingen van de klant en zelfs de internetverbinding van de klant, waardoor het vaststellen van een nauwkeurig aantal moeilijk kan zijn.

Verschillen tussen Shopify en andere software

Soms verschillen de resultaten van Shopify-analyses en externe tracking-services zoals Google Analytics van elkaar.

Er zijn veel mogelijke redenen voor verschillen in trackingresultaten:

  • Verschillen in hoe pagina's opnieuw worden geladen en unieke bezoekers worden geteld. Google telt elke pagina die opnieuw wordt geladen, maar een browser telt geen gecachete pagina's die opnieuw worden geladen.
  • Verschillen in hoe sessies worden gedefinieerd. Sommige analysesoftware telt bijvoorbeeld zoekbots als bezoekers, terwijl andere software dat niet doet.
  • Google kan alleen bezoekers tellen die JavaScript en cookies hebben ingeschakeld. Sommige bezoekers staan mogelijk geen cookies of JavaScript toe.
  • Klanten kunnen browserextensies gebruiken om te voorkomen dat Google Analytics hun sessies en aankopen bijhoudt.
  • Er kunnen verschillen worden geïntroduceerd vanwege verschillende rapportagetijdzones. Lees hier meer over het wijzigen van je Google-tijdzone.
  • Omdat het onwaarschijnlijk is dat voor alle services hetzelfde trackingsmechanisme wordt gebruikt, worden je bezoekers niet op dezelfde manier geregistreerd. Details van registratiemechanismen zijn bedrijfseigen informatie en worden nooit gedeeld.

Verschillen in bezoekers- en klantenaantallen

Sommige rapporten bevatten een kolom Bezoekers of Klanten om weer te geven hoeveel unieke mensen zijn verbonden aan een bepaalde actie of eigenschap. Het gegeven totaal is een benadering.

In sommige rapporten, zoals Sessies in de loop der tijd of Verkopen in de loop der tijd, kan een bezoeker of klant worden geteld op meerdere rijen. Een klant kan bijvoorbeeld op een dag je winkel bezoeken en deze enkele dagen later opnieuw bezoeken. Dit resulteert erin dat de rijen van beide dagen elk waarde van 1 weergeven. Omdat beide bezoekersaantallen afkomstig zijn van één persoon, wordt de totale waarde ook weergegeven als 1 in plaats van ze samen toe te voegen voor 2. De kolom Sessies laat daarentegen zien dat de website tweemaal werd bezocht.

In dit voorbeeld worden de kolommen Bezoekers en Klanten voor een winkel over een periode van drie maanden weergegeven. Wanneer de totalen van kolommen met tellingen van unieke mensen in rapporten worden weergegeven, kan het resulterende totaal hoger of lager zijn dan de som van de afzonderlijke rijen.

Voorbeeld van tabel met totaal verschil in bezoekers en klanten.
Maand Bezoekers Klanten Sessies
Totaal 26 18 37
Januari 10 2 10
Februari 11 7 12
Maart 9 6 15

Impact van de verzameling en analytics van klantgegevens op basis van cookies

Cookies spelen een cruciale rol bij het verzamelen en rapporteren van analytics voor je webshop door kleine tekstbestanden op het apparaat van een gebruiker op te slaan terwijl ze bladeren. Deze cookies worden verwerkt en opgeslagen door de webbrowser, zodat het verzamelen van waardevolle inzichten in het gebruikersgedrag op je website, zoals sessietellingen, paginabezoeken en klikken op links, mogelijk wordt.

Cookies kunnen mogelijk voldoende informatie bevatten om een gebruiker te identificeren, en wereldwijd gelden er verschillende wetten en regelgevingen voor het verzamelen en gebruiken van deze informatie. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de e-privacyrichtlijn bevatten specifieke richtlijnen voor merchants die actief zijn in of met klanten uit de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), waarin wordt beschreven hoe je bezoekersgegevens hoort te respecteren en verzamelen.

Als je een merchant bent die in de EER of het VK actief is, ben je mogelijk al in aanraking gekomen met dit onderwerp en heb je mogelijk al de nodige aanpassingen doorgevoerd aan je instellingen voor klantprivacy. Wanneer een cookiebanner actief is in bepaalde regio's, worden gegevens van bezoekers uit die regio's alleen verzameld nadat je toestemming hebt verkregen. Dit kan leiden tot een vermindering van de hoeveelheid gegevens die beschikbaar is voor analytics, marketing en personalisatie. Je kunt dit waarnemen doordat er minder sessietellingen en andere statistieken zijn die afhankelijk zijn van sessiegegevens, waaronder conversiepercentages.

Raadpleeg de documentatie over het beheren van je instellingen voor klantprivacy voor meer informatie over het effectief beheren van cookie-instellingen.

Verschillen in conversiepercentagegegevens

Als je Shop Pay gebruikt, zijn de gegevens van je conversiepercentages van 28 oktober 2021 tot 23 september 2022 mogelijk niet nauwkeurig. Je werkelijke conversie kan hoger zijn geweest dan gemeld.

De fout is opgelost en de gegevens vanaf 23 september 2022 zijn juist. Historische gegevens uit de opgegeven periode zijn mogelijk nog wel onjuist.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis