Avvik i analyse

Konseptet med analyse virker enkelt: hvor mange ganger har en bestemt handling funnet sted? I realiteten er det mange faktorer, for eksempel hvordan ulike nettlesere definerer hver handling, kundens personverninnstillinger og til og med kundens internettforbindelse, som kan gjøre det vanskelig å nå et nøyaktig tall.

Avvik mellom Shopify og annen programvare

Du ser noen ganger ulike resultater mellom Shopify-analyse og tredjeparts sporingstjenester, som Google Analytics.

Det er mange mulige årsaker til forskjeller i sporingsresultater:

  • Forskjeller i hvordan siden lastes inn på nytt og unike besøkende telles. Google teller hver side som lastes inn på nytt, men en nettleser teller ikke bufrede sider som lastes inn på nytt.
  • Forskjeller i hvordan økter er definert. Noen analyseprogramvarer teller for eksempel søkeroboter som besøkende, mens annen programvare ikke gjør det.
  • Google kan kun telle besøkende med JavaScript og informasjonskapsler aktivert. Noen besøkende tillater kanskje ikke informasjonskapsler eller JavaScript.
  • Kunder kan bruke leserutvidelser til å blokkere Google Analytics fra å spore økter og kjøp.
  • Avvik kan oppstå på grunn av ulike tidssoner for rapportering. Les mer om endring av Google-tidssonen din her.
  • Det er usannsynlig at identiske sporingsmekanismer brukes av hver av tjenestene, slik at de besøkende ikke er registrert likt. Detaljer om registreringsmekanismer er proprietær informasjon og deles aldri.

Avvik på antall besøkende

Noen rapporter inkluderer en Visitors-kolonne for å vise hvor mange unike personer som er koblet til en bestemt handling eller egenskap. Totalen gitt er en tilnærming.

Noen rapporter, som Økter over tid, kan telle en kunde som besøkende flere ganger. For eksempel kan en kunde kontakte butikken din gjennom sosiale medier, og deretter besøke den direkte noen dager senere. Dette fører til at både Direct- og 1-radene viser verdien Social. Siden begge besøksnumrene kom fra én enkelt person, vises også den totale verdien for besøkende som 1 i stedet for å legge dem sammen for 2. Derimot viser Sessions-kolonnen at nettstedet ble besøkt to ganger.

Andre rapporter legger sammen de besøkende slik at en tilnærmet totalsum kan vises i rapporten. Når summen av disse rapportene brukes i andre rapporter, kan den resulterende totalsummen være høyere eller lavere enn tillegget av de enkelte radene.

Påvirkninger av informasjonskapselbasert innhenting av kundeopplysninger og analyse

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens enhet mens de surfer. De behandles og lagres i nettleseren. Informasjonskapsler er grunnleggende for mange av analysene som samles inn og rapporteres for nettbutikken, spesielt de som gjelder brukeratferd på nettstedet ditt (for eksempel antall økter, sider du har besøkt eller koblinger du har klikket).

Informasjonskapsler kan lagre mye informasjon, noen ganger nok til å potensielt identifisere en bruker. I mange steder i verden finnes det lover og forskrifter som avgjør hva slags informasjon som kan innhentes, og når den kan innhentes. Personvernforordningen (GDPR) og ePrivacy-direktivet er to viktige forskrifter som dikterer når og hvordan forhandlere i EU kan innhente og bruke brukernes data.

Hvis du er en forhandler som driver i eller med kunder fra EU, EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, som inkluderer alle EU-land pluss Island, Liechtenstein og Norge), Storbritannia eller Sveits, kan du ha støtt på dette emnet og gjort de nødvendige endringene i innstillingene for kundevern. Hvis du har valgt alternativet «innhentet etter samtykke» eller «delvis innhentet før samtykke», er det en mulighet for at øktbaserte data kan være påvirket av at brukere nekter tillatelse til bruk av informasjonskapsler for analyse- eller markedsføringsformål. Med andre ord kan du se et fall i antall økter etter å ha endret denne innstillingen, og endringer i andre beregninger som bruker økter i sin beregning (for eksempel konverteringsrater).

Avvik i konverteringsdata

Hvis du bruker Shop Pay vil data om konverteringsrater fra mellom 28. oktober 2021 og 23. september 2022 kanskje ikke være nøyaktige. Den faktiske konverteringen kan ha vært høyere enn det som rapporteres.

Fra 23. september 2022 er rapporteringsfeilen rettet, og dataene er nøyaktige. Historiske data fra den oppgitte tidsperioden vil fortsatt være påvirket.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis