Avvik i analyse

Konseptet med analyse virker enkelt: hvor mange ganger har en bestemt handling funnet sted? I realiteten er det mange faktorer, for eksempel hvordan ulike nettlesere definerer hver handling, kundens personverninnstillinger og til og med kundens internettforbindelse, som kan gjøre det vanskelig å nå et nøyaktig tall.

Avvik mellom Shopify og annen programvare

Du ser noen ganger ulike resultater mellom Shopify-analyse og tredjeparts sporingstjenester, som Google Analytics.

Det er mange mulige årsaker til forskjeller i sporingsresultater:

  • Forskjeller i hvordan siden lastes inn på nytt og unike besøkende telles. Google teller hver side som lastes inn på nytt, men en nettleser teller ikke bufrede sider som lastes inn på nytt.
  • Forskjeller i hvordan økter er definert. Noen analyseprogramvarer teller for eksempel søkeroboter som besøkende, mens annen programvare ikke gjør det.
  • Google kan kun telle besøkende med JavaScript og informasjonskapsler aktivert. Noen besøkende tillater kanskje ikke informasjonskapsler eller JavaScript.
  • Kunder kan bruke leserutvidelser til å blokkere Google Analytics fra å spore økter og kjøp.
  • Avvik kan oppstå på grunn av ulike tidssoner for rapportering. Les mer om endring av Google-tidssonen din her.
  • Det er usannsynlig at identiske sporingsmekanismer brukes av hver av tjenestene, slik at de besøkende ikke er registrert likt. Detaljer om registreringsmekanismer er proprietær informasjon og deles aldri.

Avvik for besøks- og kundeantall

Noen rapporter inneholder kolonnen Besøkende eller Kunder for å vise hvor mange unike personer som er knyttet til en bestemt handling eller egenskap. Totalsummen som oppgis er omtrentlig.

Noen rapporter, for eksempel Økter over tid eller Salg over tid kan ha en besøkende eller kunde inkludert i flere rader. En kunde kan for eksempel besøke butikken én dag, og deretter besøke den på nytt noen dager senere. Dette resulterer i at radene for begge dager viser verdien 1. Ettersom begge besøkstallene er knyttet til samme person, vil totalverdien også være 1, i stedet for at de summeres til 2. I motsetning til dette viser kolonnen Økter at nettstedet ble besøkt to ganger.

I dette eksempelet er kolonnene Besøkende og Kunder vist for en butikk over en tre måneders periode. Når totalsummer for kolonnene med antall unike personer vises i rapportene, vil totalsummen være høyere eller lavere enn summen av enkeltradene.

Tabell med eksempel på avvik mellom totalt antall besøkende og kunder.
Måned Besøkende Kunder Økter
Totalt 26 18 37
Januar 10 2 10
Februar 11 7 12
Mars 9 6 15

Påvirkning av informasjonskapselbasert innhenting av kundeopplysninger og analyse

Informasjonskapsler spiller en avgjørende rolle ved innhenting og rapportering av analyse for nettbutikken ved å lagre små tekstfiler på brukerens enhet når de surfer på nettet. Disse informasjonskapslene behandles og lagres av nettleseren, og gjør det mulig å hente verdifull innsikt om brukerens adferd på nettstedet ditt, for eksempel antall økter, sidebesøk og klikk på koblinger.

Informasjonskapsler kan potensielt inneholde nok informasjon til å identifisere en bruker, og ulike lover og forskrifter rundt i verden håndhever innhenting og bruk av denne informasjonen. EUs personvernforordning (GDPR) og ePrivacy-direktivet inneholder for eksempel retningslinjer for forhandlere som driver i eller har kunder fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og Storbritannia, som dikterer hvordan data om de besøkende skal respekteres og innhentes.

Hvis du er en forhandler som driver i EØS eller Storbritannia, har du kanskje allerede støtt på dette emnet, og gjort nødvendige justeringer i innstillingene for kundepersonvern. Når et informasjonskapselbanner er aktivt i bestemte regioner, innhentes data fra besøkende fra disse regionene først etter at du har innhentet samtykke. På den andre siden kan det være en reduksjon i antall data som er tilgjengelig for analyse-, markedsførings- og tilpassingsformål. Dette kan man se gjennom reduserte øktantall og andre beregninger som er avhengige av øktdata, inkludert konverteringsrater.

For å finne ut mer om effektiv håndtering av innstillinger for informasjonskapsler, kan du se dokumentasjonen om administrasjon av innstillingene for kundepersonvern.

Avvik i konverteringsdata

Hvis du bruker Shop Pay vil data om konverteringsrater fra mellom 28. oktober 2021 og 23. september 2022 kanskje ikke være nøyaktige. Den faktiske konverteringen kan ha vært høyere enn det som rapporteres.

Fra 23. september 2022 er rapporteringsfeilen rettet, og dataene er nøyaktige. Historiske data fra den oppgitte tidsperioden vil fortsatt være påvirket.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis