Skillnader mellan analyser

Begreppet analys verkar enkelt: hur många gånger sker en viss händelse? I verkligheten finns det många faktorer som kan göra det svårt att nå ett exakt nummer, till exempel hur olika webbläsare registrerar varje händelse, kundens sekretessinställningar och till och med kundens internetanslutning.

Skillnaderna mellan Shopify och annan programvara

Ibland ser du olika resultat mellan Shopify Analytics och spårningstjänster från tredje part såsom Google Analytics.

Det finns många möjliga orsaker till skillnader mellan spårningsresultat:

  • Skillnader mellan hur antalet omladdade sidor och unika besökare räknas. Google räknar varje gång en sida laddas om, men en webbläsare räknar inte omladdningar av cachade sidor.
  • Skillnader mellan hur sessioner registreras. Vissa analytiska programvaror räknar till exempel sökrobotar som besökare medan andra programvaror inte gör det.
  • Google kan endast räkna besökare med JavaScript och cookies aktiverade. Vissa besökare kanske inte tillåter cookies eller JavaScript.
  • Kunderna kan använda webbläsartillägg för att förhindra att Google Analytics spårar deras sessioner och inköp.
  • Skillnader kan uppstå på grund av olika tidszoner för rapportering. Läs om hur du ändrar din tidszon för Google här.
  • Det är osannolikt att identiska spårningsmekanismer används av var och en av tjänsterna, så dina besökare registreras inte på samma sätt. Information om registreringsmekanismer är patentskyddad information och delas aldrig.

Skillnader mellan antalet besökare

Vissa rapporter innehåller en kolumn om Visitors för att visa hur många unika personer som är kopplade till en viss händelse eller egenskap. Det totala angivna antalet är en uppskattning.

Vissa rapporter, till exempel Sessioner över tid, kan ha en kund som räknas som besökare för flera rader. Till exempel kan en kund komma åt din butik via sociala medier och sedan besöka den direkt några dagar senare. Detta resulterar i att både raden Direct och raden Social visar värdet 1. Eftersom båda besöksnumren kom från en enda person visas även det totala besöksvärdet som 1 istället för att räkna ihop dem för 2. Däremot visar kolumnen Sessions att webbplatsen besöktes två gånger.

Andra rapporter räknar ihop besökarna så att en uppskattad summa kan visas i rapporten. När summorna för dessa rapporter används i andra rapporter kan den resulterande summan vara högre eller lägre än summan för den enskilda raden.

Cookie-baserad insamling av kunddata och analysverkningar

Cookies är små textfiler som webbplatser placerar på en användares enhet när de besöker platsen. De behandlas och lagras av webbläsaren. Cookies är grundläggande för många av de analyser som samlas in och rapporterats för din webbshop, särskilt de som rör användarens beteende på din webbplats (t.ex. antal sessioner, besökta sidor eller klickade länkar).

Cookies kan lagra mycket information, ibland tillräckligt för att potentiellt kunna identifiera en användare. På många platser runt om i världen finns det lagar och förordningar som avgör vilken information som kan samlas in och när den kan samlas in. Den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och e-sekretessdirektivet är två viktiga regler som talar om när och hur handlare i EU kan samla in och använda användares data.

Om du är en handlare som bedriver verksamhet i eller med kunder från EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket inkluderar alla EU-länder plus Island, Liechtenstein och Norge), Storbritannien eller Schweiz, kan du ha stött på det här och redan gjort de nödvändiga justeringarna i dina kundsekretessinställningar. Om du har valt alternativet "samlas in efter samtycke" eller "samlas delvis in innan samtycke" finns möjligheten att dina sessionsbaserade data kan påverkas av att användare avböjer samtycke till att använda cookies i analys- eller marknadsföringssyften. Med andra ord, det kan hända att en minskning av antalet sessioner sker efter det att du har ändrat den här inställningen och ändrat i andra mätvärden som använder sessioner för beräkningarna (t.ex. konverteringskurser).

Dataavvikelse för konverteringskurs

Om du använder Shop Pay kan det hända att dina data för konverteringskurser mellan 28 oktober 2021 och 23 september 2022 inte är korrekta. Din faktiska konvertering kan ha varit högre än den rapporterade.

Från och med den 23 september 2022 är rapporteringsfelet åtgärdat och data är korrekta. Historiska data från den specifika tidsperioden kommer fortfarande att påverkas.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis