Konfigurera kundsekretessinställningar

Att säkerställa kunders integritet är mycket viktigt som Shopify-handlare. Du kan konfigurera och hantera kundintegritetsinställningar i Shopify-admin vilket hjälper dig att följa gällande integritets- och dataskyddslagar. Genom att anpassa integritetspolicyn, lägga till en cookie-banner och skapa en avanmälningssida för dataförsäljning kan du förbättra transparensen och ge kunderna mer kontroll över sina data.

Förstå kundintegritetsinställningar

Innan du går in på specifika inställningar är det viktigt att granska och verifiera standardinnehållet och standardinställningarna i avsnittet Kundintegritet i Shopify-admin. Se till att dessa inställningar på rätt sätt motsvarar din affärsverksamhet och alla tredjepartstjänster som är integrerade med butiken.

Automatiserade integritetsinställningar

Automatiska integritetsinställningar kan bidra till att effektivisera butikens efterlevnad av integritetsskyddslagar genom att automatiskt justera till ändringar av butiksinställningar och lagstadgade krav. Den här funktionen stöder alla 32 språk som stöds i kassan och teman och alla uppdateringar loggas av tydlighetsskäl i Butiksaktivitetsloggen. Du kan exportera alla versioner.

När du konfigurerar en ny butik aktiveras automatiska integritetsinställningar som standard. När det gäller befintliga butiker kan du aktivera dessa automatiska integritetsinställningar för att hålla policyer uppdaterade med Shopifys rekommenderade praxis.

Om du vill anpassa integritetsinställningar manuellt så måste knappen Använd automatiska inställningar inaktiveras.

Ställ in automatiska integritetsinställningar

 1. Gå till Inställningar > Kundsekretess från din Shopify-admin.
 2. Välj Integritetspolicy, Cookie-banner eller Avanmälningssida för dataförsäljning.
 3. Använd växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera automatiska integritetsinställningar.
 4. Om du vill redigera policyn eller inställningar manuellt inaktiverar du automatiska inställningar och klickar sedan på Spara.

Skapa och hantera integritetspolicy

En integritetspolicy är ett juridiskt dokument som specificerar hur företag samlar in, använder, lagrar och skyddar personlig information om kunder eller webbplatsbesökare.

När du konfigurerar en ny butik aktiveras automatiska integritetsinställningar som standard. Du kan dock inaktivera Använd automatiserad policy för att manuellt skapa utkast till integritetspolicyn.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundsekretess från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Integritetspolicy.
 3. Gör antingen ett utkast till integritetspolicyn manuellt eller klicka på Använd automatisk policy för att implementera Shopifys rekommenderade policytext, som uppdateras automatiskt när dina inställningar ändras.
 4. Klicka på Spara.

Läs mer om att lägga till butikspolicyer.

Exportera historik för integritetspolicy

Ändringar av integritetspolicyn arkiveras och kan nås på alla konfigurerade språk.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Policyer i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på ... > Kringgå integritetspolicyer i avsnittet Skriftliga policyer.
 3. I dialogrutan Exportera integritetspolicyhistorik väljer du exportpreferenser och klickar sedan på Exportera integritetspolicyer.

Anpassa integritetsinställningar med Liquid-variabler

Liquid-variabler möjliggör dynamisk anpassning av integritetspolicyn, baserat på specifika butiksinställningar.

Butiksinformation och inställningar
Variabel Beskrivning
{{address}} Butiksadress
{{email}} Butiks e-postadress
{{shop_domain}} Butikens domän
{{shop_name}} Butiksnamn
{{last_updated}} Datum för senaste uppdatering av integritetspolicyn
{% if selling_to_united_states %} ... {% endif %} Försäljning till USA som en aktiv marknad
{% if selling_to_europe %} ... {% endif %} Försäljning till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller Schweiz som en aktiv marknad
{% if using_additional_customer_data %} ... {% endif %} En app i kategorin Kundkonton är installerad
{% if shop_app_installed %} ... {% endif %} Shop-appen är installerad
{% if shop_pay_enabled %} ... {% endif %} Shop Pay är aktiverat
{% if data_sale_opt_out_enabled %} ... {% endif %} Shopifys avanmälningssida för dataförsäljning är aktiverad
{% if shopify_audiences_app_installed %} ... {% endif %} Appen Shopify Audiences är installerad
{% if cookie_banner_enabled %} ... {% endif %} Cookie-samtycke krävs i alla regioner
{% if using_user_generated_content %} ... {% endif %} En app i kategorin "Användargenererat innehåll" är installerad

Lägg till en cookie-banner

En cookie-banner är en avisering som visas på en webbplats för att informera besökare om användning av cookies och be dem om samtycke för vissa datainsamlings- och spårningsaktiviteter. Du måste publicera en integritetspolicy innan du kan använda en banner för cookie-samtycke.

Shopifys cookie-banner styr främst Shopify-specifika spårare, inklusive cookies, Shopify Pixels och Shopify Audiences. Det är särskilt lämpligt om du inte har installerat tredjepartsspårare manuellt eller integrerat dem via appar i butiken.

När du konfigurerar en ny butik aktiveras automatiska integritetsinställningar som standard. Du kan dock inaktivera Använd automatiserade inställningar för att skapa manuella utkast för din cookie-banner.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundsekretess från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Cookie-banner.
 3. I avsnittet Regioner och innehåll väljer du mellan automatiska inställningar eller manuell anpassning:

  • Se till att knappen Använd automatiska inställningar är aktiverad om du vill använda automatiska inställningar. Aktivera den med hjälp av växlingsknappen om den inte är det. Det här alternativet säkerställer att inställningarna förblir i linje med Shopifys senaste rekommendationer för regioner och innehåll.
  • Om du vill regionsanpassa manuellt klickar du på Redigera i avsnittet Regioner. Välj de regioner där cookie-bannern ska visas. Klicka först på Klar och sedan på Spara.
  • Om du vill anpassa innehåll klickar du på Redigera i avsnittet Innehåll och gör dina ändringar. Klicka på Klart och sedan på Spara.
 4. Justera cookie-bannerns utseende, inklusive färger och preferenser, för att anpassa den till butikens varumärke. Klicka sedan på Spara.

 5. I avsnittet Position väljer du banner-positionerna och klickar sedan på Spara.

 6. Valfritt: Klicka på Visa i avsnittet Position för att förhandsgranska cookie-bannern i butiken.

Konfigurera en cookie-banner med hjälp av en tredjeparts cookie-banner-app

Du kan konfigurera en cookie-banner med en tredjeparts cookie-banner-app eller plattform för hantering av samtycke. Kontakta apputvecklaren om du har frågor om butikens konfigurering av cookie-banner.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundsekretess från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Cookie-banner.
 3. Klicka på Fler åtgärder > Använd anpassad cookie-banner.
 4. I avsnittet Regionssynlighet kontrollerar du att du ligger i linje med tredjepartsappens inställningar och klickar sedan på Aktivera. I dessa regioner kräver Shopify samtycke för viss insamling av data och spårningsaktiviteter.
 5. Utforska Kategorin Cookie-samtycke i Shopify App Store för att hitta och installera en app.

Lägg till en avanmälningssida för dataförsäljning

En avanmälningssida för dataförsäljning är en särskild sida i webbshoppen som låter besökare välja bort försäljning eller delning av sina personuppgifter till tredjepart, vilket ger dem kontroll över användning och distribution av dessa uppgifter. När GPC-sidhuvudet (Global Privacy Control) är närvarande så aktiverar det avanmälning från dataförsäljning eller -delning. Innan du kan använda en avanmälningssida för dataförsäljning måste du publicera en integritetspolicy.

När du konfigurerar en ny butik aktiveras automatiska integritetsinställningar som standard. Du kan dock inaktivera Använd automatiserade inställningar för att skapa manuella utkast för din avanmälningssida för försäljning av personuppgifter.

Nödvändiga personalbehörigheter

Du behöver följande personalbehörigheter för att kunna lägga till en sida för avanmälning av dataförsäljning:

 • Butiksinställningar: Hantera inställningar
 • Webbshop: Blogginlägg och sidor
 • Webbshop: Navigering

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundsekretess från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Sidan för att välja bort dataförsäljning.
 3. I avsnittet Regioner och innehåll väljer du mellan automatiska inställningar eller manuell anpassning:

  • Se till att knappen Använd automatiska inställningar är aktiverad om du vill använda automatiska inställningar. Aktivera den med hjälp av växlingsknappen om den inte är det. Det här alternativet säkerställer att inställningarna förblir i linje med Shopifys senaste rekommendationer för regioner och innehåll.
  • Om du vill regionsanpassa manuellt klickar du på Redigera i avsnittet Regioner. Välj de regioner där avanmälningssidan för dataförsäljning ska visas. Klicka sedan på Klar.
  • Om du vill anpassa innehåll klickar du på Redigera i avsnittet Innehåll och gör dina ändringar. Klicka sedan på Spara.
 4. I avsnittet Navigering väljer du positionen för avanmälningssidan för dataförsäljning från butiksmenyn och klickar sedan på Spara.

Förstå effekterna av integritetsinställningen

Implementering av cookie-banners och funktioner för avanmälning av dataförsäljning kan påverka datainsamling:

 • I konfigurerade cookie-banner-regioner: Data som inte är nödvändiga samlas in endast efter att samtycke har erhållits. Detta kan minska mängden data som är tillgängliga för analys, marknadsföring och personanpassning. Det går exempelvis att se detta genom minskade sessionsantal och andra mätvärden som är beroende av sessionsdata, inklusive konverteringskurser. Detta är avsett för användning i regioner som kräver samtycke för datainsamling, till exempel inom EES och i Storbritannien.
 • Utanför konfigurerade cookie-banner-regioner: Data samlas in utan samtycke. Detta är avsett för användning i regioner som inte kräver samtycke för datainsamling, till exempel i USA.
 • Standardinställningar: Automatiska integritetsinställningar, inklusive cookie-banner-regioner, aktiveras som standard om det krävs av de för närvarande aktiva marknaderna.

Om du vill veta mer om effekterna av cookie-baserad insamling och analys av kunddata, se dokumentationen om analysavvikelser och Shopifys cookie-policy. I dessa regioner fungerar Pixlar baserat på erhållet samtycke.

Lokalisera sekretessfunktioner

Genom att platsanpassa integritetsfunktioner såsom cookie-bannern, avanmälningssidan för dataförsäljning och integritetspolicysidan kan kunder komma åt och engagera sig i dessa sidor på det språk de föredrar. Du kan konfigurera, förhandsgranska och ställa in standardinnehåll för dessa sidor på målmarknadernas språk.

Lokalisera integritetsfunktioner från avsnittet Kundintegritet

 1. Gå till Inställningar > Kundsekretess från din Shopify-admin.
 2. Utför ett av följande steg i avsnittet Integritetsinställningar:

  • Klicka på Cookie-banner.
  • Klicka på Sidan för att välja bort dataförsäljning.
 3. Klicka på Fler åtgärder > Lokalisera för att öppna Translate & Adapt-appen. Alternativt kan du välja en annan kompatibel översättningsapp från tredjepart.

Lokalisera integritetsfunktioner från avsnittet Policyer

 1. Gå till Inställningar > Policyer i din Shopify-administratör.
 2. Klicka på Lokalisera för att öppna Translate & Adapt-appen. Alternativt kan du välja en annan kompatibel översättningsapp från tredjepart.

Använd Translate & Adapt-appen för att lokalisera integritetsfunktioner

 1. Från din Shopify-administratör går du till Appar > Translate & Adapt-appen.
 2. Utför ett av följande steg i avsnittet Webbshop:

  • Klicka på Cookie-banner.
  • Klicka på Policyer.
  • Klicka på Sidor > Titel på sidan för avanmälan.
 3. Använd Translate & Adapt-appen för att manuellt eller automatiskt översätta innehåll för dessa integritetsfunktioner.

Hantera språk

Om du har ett tema som skapats av Shopify så tillhandahålls professionella översättningar automatiskt för integritetspolicy, cookie-banner och "avanmälningssida för dataförsäljning" när du lägger till ett nytt språk. Mer information om hur du hanterar språk och översättningar tillgängliga för integritetspolicy, cookie-banner och avanmälningssida för dataförsäljning. Det visas ett varningsmeddelande om ett språk inte är tillgängligt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis