Konfigurera kundsekretessinställningar

Du kan konfigurera och hantera kundsekretessinställningar i din Shopify-administratör för att hjälpa till att följa gällande lagar om sekretess och dataskydd. Genom att anpassa din integritetspolicy, lägga till en cookie-banner och skapa en avanmälningssida för dataförsäljning kan du förbättra transparensen och ge dina kunder mer kontroll över sina data.

Det är viktigt att granska och verifiera standardinnehållet i avsnittet Kundsekretess i Shopify-admin för att säkerställa dess tillämpbarhet för ditt företag och de tredjepartstjänster som du kan ha installerat i din butik. För specifika frågor om ditt företag och dina sekretessförpliktelser rekommenderas det att du rådgör med extern juridisk rådgivare.

Avsnittet om Kundsekretess styr främst Shopify-specifika spårningar, inklusive cookies, Shopify Pixels och Shopify-målgrupper. Det är särskilt lämpligt om du inte har installerat tredjepartsspårare manuellt eller integrerat dem via appar i deras butik.

Lägg till en integritetspolicy

En integritetspolicy är ett juridiskt dokument som beskriver hur ett företag samlar in, använder, lagrar och skyddar personlig information om sina kunder eller webbplatsbesökare.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundsekretess från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Integritetspolicy.
 3. Skapa din integritetspolicy genom att antingen skriva den själv eller klicka på Skapa från mall för att använda en färdig mall som en grund för anpassning.
 4. Klicka på Spara.

Läs mer om att lägga till butikspolicyer.

Lägg till en cookie-banner

En cookie-banner är en avisering som visas på en webbplats som informerar besökare om användning av cookies och ber om deras samtycke för insamling av data och spårningsaktiviteter.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundsekretess från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Cookie-banner.
 3. Klicka på Aktivera cookie-banner i avsnittet Region-synlighet.
 4. Välj de regioner där du vill att cookie-bannern ska visas och klicka sedan på Aktivera.
 5. Klicka på Anpassa i avsnittet Utseende.
 6. Gör nödvändiga ändringar i färgerna, cookie-bannern eller cookie-inställningarna och klicka sedan på Spara.
 7. I avsnittet Placering väljer du hur du vill att cookie-bannern ska placeras i din webbshop.
 8. Valfritt: Klicka på Visa för att förhandsgranska hur cookie-bannern visas i din webbshop.

Konfigurera en cookie-banner med hjälp av en tredjeparts cookie-banner-app

Du kan konfigurera en cookie-banner med en tredjeparts cookie-banner-app eller plattform för hantering av samtycke.

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundsekretess från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Cookie-banner.
 3. Klicka på Fler åtgärder > Använd anpassad cookie-banner
 4. I avsnittet Region-synlighet väljer du de regioner där du vill att cookie-bannern ska visas och klickar sedan på Aktivera.
 5. Från Sekretesskategorin i Shopify App Store, installera din föredragna app för att inhämta cookie-samtycke från besökare.

Genom att stänga av standardbannern för Kundsekretess-cookie medan du håller valda regioner aktiverade kan du se till att Shopify-cookies och spårningar inte placeras förrän lämpligt samtycke erhållits från besökaren.

Påverkan av cookie-baserad insamling av kunddata och analys

När en cookie-banner är aktiv i specifika regioner samlas data in från besökare från dessa regioner endast efter deras medgivande. Detta kan leda till att datamängden tillgänglig för analys, marknadsföring och personanpassning minskar. Det kan synas i en minskning av antal sessioner och andra mätvärden som är beroende av sessionsdata, inklusive konverteringsgrad.

Genom att aktivera en cookie-banner för besökare från regioner där samtycke för insamling av data och spårningsaktiviteter krävs, samlas analysdata in först efter att besökaren har gett sitt samtycke för detta. Följaktligen kan du observera en minskning av sessionsantal och potentiella ändringar i andra mätvärden som är beroende av sessionsdata, till exempel konverteringskurser.

Gå till dokumentationen om skillnader i analyser och Shopifys cookiepolicy, för att lära dig mer om insamling och analys av cookie-baserad kunddata.

Lägg till en avanmälningssida för dataförsäljning

En avanmälningssida för dataförsäljning är en särskild sida i webbshoppen som låter besökare välja bort försäljning eller delning av sina personuppgifter till tredjepart, vilket ger dem kontroll över användning och distribution av dessa uppgifter. När GPC-sidhuvudet (Global Privacy Control) är närvarande så aktiverar det avanmälning från dataförsäljning eller -delning.

Du behöver följande personalbehörigheter för att kunna lägga till en sida för avanmälning av dataförsäljning:

 • Butiksinställningar: Hantera inställningar
 • Webbshop: Blogginlägg och sidor
 • Webbshop: Navigering

Steg:

 1. Gå till Inställningar > Kundsekretess från din Shopify-admin.
 2. Klicka på Sidan för att välja bort dataförsäljning.
 3. Klicka på Aktivera sida i avsnittet Synlighet.
 4. Välj de regioner där kunder kan skicka avanmälningar och klicka sedan på Aktivera i regioner.
 5. Klicka på Redigera i avsnittet Anpassa sida.
 6. Gör nödvändiga ändringar i standardmallen och klicka sedan på Spara.
 7. I avsnittet Navigering väljer du var du vill att länken för avanmälningssidan ska vara tillgänglig från.
 8. Valfritt: Klicka på Visa för att förhandsgranska hur cookie-bannern visas i din webbshop.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis