Định cấu hình cài đặt quyền riêng tư của khách hàng

Bạn có thể định cấu hình và quản lý cài đặt quyền riêng tư của khách hàng trên trang quản trị Shopify để giúp tuân thủ luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. Bằng cách tùy chỉnh chính sách quyền riêng tư, thêm biểu ngữ cookie và tạo trang từ chối bán dữ liệu, bạn có thể tăng cường tính minh bạch và cho khách hàng nhiều quyền kiểm soát dữ liệu của họ hơn.

Bạn cần xem lại và xác minh các nội dung mặc định trong mục Quyền riêng tư của khách hàng trên trang quản trị Shopify để đảm bảo có thể áp dụng các nội dung đó với doanh nghiệp của bạn và các bên thứ ba mà bạn có thể đã cài đặt cho cửa hàng. Đối với những câu hỏi cụ thể liên quan đến doanh nghiệp và các nghĩa vụ về quyền riêng tư, bạn nên tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý bên ngoài.

Mục Quyền riêng tư của khách hàng chủ yếu quản lý các công cụ theo dõi dành riêng cho Shopify, bao gồm cookie, Shopify Pixels và Shopify Audiences. Mục này đặc biệt phù hợp nếu bạn chưa cài đặt công cụ theo dõi bên thứ ba theo cách thủ công hoặc tích hợp các công cụ đó qua ứng dụng trên cửa hàng của họ.

Thêm Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư là văn bản pháp lý nêu rõ cách doanh nghiệp thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng hoặc khách truy cập trang web của doanh nghiệp đó.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Quyền riêng tư của khách hàng.
 2. Nhấp vào Chính sách quyền riêng tư.
 3. Tạo chính sách quyền riêng tư bằng cách tự viết chính sách hoặc nhấp vào Tạo từ mẫu để sử dụng mẫu được thiết kế sẵn và tùy chỉnh trên cơ sở mẫu đó.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tìm hiểu thêm về thêm chính sách cửa hàng.

Thêm biểu ngữ cookie

Biểu ngữ cookie là thông báo hiển thị trên trang web, báo cho khách truy cập về việc sử dụng cookie và xin phép họ thu thập dữ liệu và thực hiện các hoạt động theo dõi.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Quyền riêng tư của khách hàng.
 2. Nhấp vào Biểu ngữ cookie.
 3. Trong mục Khả năng hiển thị khu vực, nhấp vào Kích hoạt biểu ngữ cookie.
 4. Chọn khu vực bạn muốn hiển thị biểu ngữ cookie, sau đó nhấp vào Kích hoạt.
 5. Trong mục Giao diện, nhấp vào Tùy chỉnh.
 6. Thực hiện mọi thay đổi cần thiết đối với màu, biểu ngữ cookie hoặc tùy chọn cookie, sau đó nhấp vào Lưu.
 7. Trong mục Vị trí, chọn vị trí bạn muốn đặt biểu ngữ cookie trong cửa hàng trực tuyến.
 8. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem để xem trước cách biểu ngữ cookie hiển thị trong cửa hàng trực tuyến.

Định cấu hình biểu ngữ cookie bằng ứng dụng biểu ngữ cookie bên thứ ba

Bạn có thể định cấu hình biểu ngữ cookie bằng ứng dụng biểu ngữ cookie bên thứ ba hoặc nền tảng quản lý sự chấp thuận.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Quyền riêng tư của khách hàng.
 2. Nhấp vào Biểu ngữ cookie.
 3. Nhấp vào Thao tác khác > Sử dụng biểu ngữ cookie tùy chỉnh
 4. Trong mục Khả năng hiển thị khu vực, chọn khu vực bạn muốn hiển thị biểu ngữ cookie rồi nhấp vào Kích hoạt.
 5. Trong danh mục Quyền riêng tư của Shopify App Store, cài đặt ứng dụng bạn muốn dùng để thu thập sự chấp thuận cookie của khách truy cập.

Bằng cách tắt Biểu ngữ cookie quyền riêng tư của khách hàng mặc định trong khi vẫn duy trì kích hoạt các khu vực đã chọn, bạn có thể đảm bảo sẽ không đặt cookie và công cụ theo dõi của Shopify khi chưa có được sự chấp thuận hợp lệ của khách truy cập.

Tác động của việc thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng dựa trên cookie

Khi biểu ngữ cookie hoạt động ở những khu vực cụ thể, chỉ được thu thập dữ liệu của khách truy cập từ các khu vực đó sau khi nhận được sự cho phép. Do đó, lượng dữ liệu có sẵn cho mục đích phân tích, tiếp thị và cá nhân hóa có thể ít đi. Có thể thấy được điều này thông qua sự sụt giảm số lượng phiên và các số liệu khác dựa trên dữ liệu phiên, bao gồm cả tỷ lệ chuyển đổi.

Bằng cách kích hoạt biểu ngữ cookie cho khách truy cập tại những khu vực có yêu cầu sự chấp thuận đối với các hoạt động thu thập và theo dõi dữ liệu, dữ liệu phân tích sẽ chỉ được thu thập sau khi khách truy cập cho phép vì mục đích phân tích. Do đó, bạn có thể sẽ thấy số phiên giảm và các thay đổi tiềm ẩn đối với số liệu khác dựa vào dữ liệu phiên, ví dụ như tỷ lệ chuyển đổi.

Để tìm hiểu thêm về tác động của việc thu thập và phân tích dữ liệu khách hàng dựa trên cookie, hãy tham khảo tài liệu về những điểm không nhất quán trong phân tíchchính sách cookie của Shopify.

Thêm trang từ chối bán dữ liệu

Trang từ chối bán dữ liệu là trang chuyên biệt của cửa hàng trực tuyến, cho phép khách truy cập chọn không đồng ý bán hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ với các bên thứ ba, cung cấp cho họ nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc sử dụng và phân phối thông tin của mình. Khi có đầu trang Global Privacy Control (GPC), đầu trang này sẽ kích hoạt việc từ chối bán hoặc chia sẻ dữ liệu.

Để thêm trang từ chối bán dữ liệu, bạn cần có các quyền nhân viên sau:

 • Cài đặt cửa hàng: Quản lý cài đặt
 • Cửa hàng trực tuyến: Trang và bài viết blog
 • Cửa hàng trực tuyến: Menu điều hướng

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Quyền riêng tư của khách hàng.
 2. Nhấp vào Trang từ chối bán dữ liệu.
 3. Trong mục Khả năng hiển thị, nhấp vào Kích hoạt trang.
 4. Chọn các khu vực mà khách hàng có thể gửi tùy chọn không đồng ý, sau đó nhấp vào Kích hoạt tại khu vực.
 5. Trong mục Tùy chỉnh trang, nhấp vào Chỉnh sửa.
 6. Thực hiện mọi thay đổi cần thiết đối với mẫu mặc định, sau đó nhấp vào Lưu.
 7. Trong mục Điều hướng, chọn vị trí bạn muốn làm điểm truy cập đường liên kết đến trang từ chối.
 8. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem để xem trước cách biểu ngữ cookie hiển thị trong cửa hàng trực tuyến.

Bản địa hóa tính năng quyền riêng tư

Bằng cách bản địa hóa các tính năng quyền riêng tư như biểu ngữ cookie, trang từ chối bán dữ liệu và trang chính sách quyền riêng tư, khách hàng của bạn có thể truy cập và tương tác với những trang này bằng ngôn ngữ họ mong muốn. Bạn có thể định cấu hình, xem trước và cài đặt nội dung mặc định cho các trang này bằng ngôn ngữ phù hợp với thị trường mục tiêu.

Bản địa hóa tính năng quyền riêng tư trong mục Quyền riêng tư của khách hàng

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Quyền riêng tư của khách hàng.
 2. Trong mục Cài đặt quyền riêng tư, hoàn tất một trong những bước sau:

  • Nhấp vào Chính sách quyền riêng tư.
  • Nhấp vào Biểu ngữ cookie.
  • Nhấp vào Trang từ chối bán dữ liệu.
 3. Nhấp vào Thao tác khác > Bản địa hóa để mở ứng dụng Translate & Adapt. Hoặc bạn có thể chọn một ứng dụng dịch thuật bên thứ ba tương thích khác.

Dùng ứng dụng Translate and Adapt để bản địa hóa các tính năng quyền riêng tư

 1. Trên trang quản trị Shopify, truy cập Ứng dụng > Translate & Adapt.
 2. Trong mục Cửa hàng trực tuyến, hoàn tất một trong những bước sau:

  • Nhấp vào Biểu ngữ cookie.
  • Nhấp vào Chính sách.
  • Nhấp vào Trang > Tiêu đề trang từ chối.
 3. Dùng ứng dụng Translate & Adapt để dịch thủ công hoặc tự động nội dung của các tính năng quyền riêng tư này.

Quản lý ngôn ngữ

Khi bạn thêm ngôn ngữ mới, bản dịch chuyên nghiệp sẽ tự động được cung cấp cho trang thanh toán, biểu ngữ cookie và nội dung mặc định cho chủ đề do Shopify xây dựng. Tìm hiểu thêm về Quản lý ngôn ngữ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí