Quyền riêng tư

Shopify hết sức tin tưởng vào việc bảo vệ thông tin cá nhân và hiểu rằng điều này rất quan trọng trong việc giúp bạn giữ vững niềm tin của khách hàng. Shopify đã thiết kế nền tảng của mình để cho phép bạn mang lại cho khách hàng sự minh bạch và quyền kiểm soát đối với thông tin cá nhân của họ. Shopify tin tưởng sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng nền tảng của mình tuân theo luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu trên toàn thế giới. Tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Shopify để biết thêm thông tin.

Shopify cố gắng hết sức giúp bạn thiết lập thành công nhưng cũng có những bước bạn cần tự thực hiện. Nếu bạn có câu hỏi pháp lý cụ thể về việc luật nào áp dụng cho bạn hoặc câu hỏi cụ thể về doanh nghiệp, hãy tham khảo ý kiến luật sư tại địa phương có kinh nghiệm về luật bảo vệ dữ liệu.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí