Privacy

Shopify hecht veel waarde aan het beschermen van persoonlijke gegevens en begrijpt dat dit cruciaal is om het vertrouwen van je klanten te behouden. Shopify heeft zijn platform zo ontworpen dat je klanten transparantie en controle over hun persoonlijke gegevens kunt bieden. Shopify wil het je gemakkelijk maken het platform te gebruiken op een manier die voldoet aan privacy- en gegevensbeschermingswetten als de AVG. Zie het Shopify privacybeleid voor meer informatie.

Shopify doet al het mogelijke om je klaar te maken voor succes, maar er zijn ook stappen die je zelf moet nemen. Als je specifieke juridische vragen hebt over welke wetten op jou van toepassing zijn, of vragen die specifiek zijn voor je bedrijf, neem je contact op met een lokale jurist die bekend is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

In deze sectie

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis