Quản lý cài đặt quyền riêng tư của khách hàng

Là thương nhân Shopify, bạn phải ưu tiên quyền riêng tư của khách hàng và tuân thủ luật về quyền riêng tư hiện hành. Để giúp quản lý cài đặt quyền riêng tư và duy trì sự tuân thủ cũng như minh bạch, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt Quyền riêng tư của khách hàng trên trang quản trị Shopify.

Vì luật pháp và quy định về quyền riêng tư khác nhau tùy từng khu vực, cài đặt Quyền riêng tư của khách hàng sẽ giúp bạn tùy chỉnh cài đặt quyền riêng tư của mình cho từng quốc gia và khu vực mà bạn bán hàng đến.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí