Shopify Flow

Shopify Flow là nền tảng tự động hóa thương mại điện tử mà bạn có thể dùng để tự động hóa các tác vụ và quy trình trong cửa hàng cũng như trên các ứng dụng của mình. Tìm hiểu thêm về Shopify Flow.

Các gói có sẵn Flow

Flow có trong các gói sau: Basic, Shopify, Advanced và Plus. Để biết thêm thông tin về các tính năng có trong từng gói, tham khảo gói Shopify và định giá.

Hầu hết các tính năng của Flow đều có trong các gói. Những điểm khác biệt giữa các gói là:

Thành phần của quy trình làm việc trong Shopify Flow

Flow là tính năng cho phép tạo quy trình làm việc tự động dựa trên sự kiện. Điều này có nghĩa là Flow giám sát các sự kiện của cửa hàng và cho phép bạn tạo chuỗi thao tác tự động để phản hồi.

Để tạo quy trình tự động hóa này, bạn cần xây dựng quy trình làm việc bằng các thành phần gồm yếu tố kích hoạt, điều kiệnthao tác.

Liệt kê các thành phần của quy trình làm việc, mô tả và đưa ra ví dụ.
Thành phần quy trình làm việc Mô tả Ví dụ
Yếu tố kích hoạt Yếu tố kích hoạt là sự kiện bắt đầu quy trình làm việc và có thể là điều gì đó xảy ra trong cửa hàng hoặc ứng dụng. Đã tạo đơn hàng mới trong cửa hàng của bạn.
Điều kiện Điều kiện xác định việc có thực hiện thao tác hay không dựa trên điều kiện bạn đặt ra. Điều kiện được thiết lập để kiểm tra tổng số tiền đã thanh toán cho đơn hàng có trên $200 không.
Thao tác Thao tác là thay đổi được thực hiện với cửa hàng hoặc trong ứng dụng nếu đáp ứng điều kiện. Nếu tổng số tiền đã thanh toán cho đơn hàng trên 200 USD, thẻ sẽ được thêm vào tài khoản của khách hàng đã đặt hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí