Quản lý quy trình làm việc trong Shopify Flow

Bạn có thể sao chép, nhập, xóa hoặc xuất quy trình làm việc để chia sẻ với các thương nhân khác hoặc tạo bản sao lưu.

Nhân bản quy trình làm việc

Bạn có thể sao chép quy trình làm việc trong cửa hàng của mình để tạo bản sao lưu hoặc chỉnh sửa quy trình làm việc hiện có.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào quy trình làm việc bạn muốn nhân bản.

 5. Nhấp vào Thao tác khác > Nhân bản quy trình làm việc.

 6. Nhập tên mới cho bản sao.

 7. Nhấp vào Sao chép.

Sao chép quy trình làm việc sang cửa hàng khác

Nếu cửa hàng của bạn đang sử dụng gói Shopify Plus, bạn có thể sao chép quy trình làm việc giữa các cửa hàng trong tổ chức. Bạn chỉ có thể sao chép quy trình làm việc nếu bạn có quyền đối với ứng dụng và kênh Shopify Flow.

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào ... bên cạnh quy trình làm việc bạn muốn sao chép.

 5. Nhấp vào Thao tác khác > Sao chép sang cửa hàng khác. Cửa sổ mới mở ra để bạn có thể tìm kiếm và chọn cửa hàng muốn sao chép sang. Chỉ cửa hàng bạn có quyền đối với ứng dụng Shopify Flow mới hiển thị.

 6. Chọn cửa hàng để sao chép quy trình làm việc sang.

 7. Nhấp vào Copy workflow (Sao chép quy trình làm việc).

Xuất quy trình làm việc

Bạn có thể xuất quy trình làm việc để chia sẻ với các thương nhân khác hoặc tạo bản sao lưu. Trước khi bạn xuất một quy trình làm việc để chia sẻ với người khác, hãy nhớ xóa mọi thông tin nhận dạng hoặc thông tin nhạy cảm, ví dụ như địa chỉ email hoặc các thông tin liên hệ khác. Quy trình làm việc sẽ được xuất dưới dạng tệp .flow qua trình duyệt của bạn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Chọn quy trình làm việc để xuất.

 5. Nhấp vào Thao tác khác > Xuất.

Nhập quy trình làm việc

Bạn có thể nhập quy trình làm việc từ thương nhân khác hoặc từ bản sao lưu. Trước khi bật một quy trình làm việc không do tổ chức của bạn tạo ra, hãy kiểm tra để đảm bảo:

 • Địa chỉ email và địa chỉ nhắn tin đã đổi thành đúng địa chỉ nhận.
 • Nội dung tin nhắn phù hợp với văn phong của doanh nghiệp.
 • Các thao tác sử dụng dịch vụ nhắn tin mà tổ chức của bạn không dùng sẽ được thay thế bằng thao tác gửi email.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Nhấp vào Import (Nhập).

 5. Nhấp vào Thêm tệp hoặc kéo tệp .flow từ máy tính để bàn vào ô Nhập quy trình làm việc.

 6. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem trước quy trình làm việc để xem lại quy trình làm việc trước khi nhập.

 7. Nhấp vào Import (Nhập).

Xóa quy trình làm việc

Bạn có thể xóa quy trình làm việc mà mình không cần nữa. Bạn không thể khôi phục các quy trình làm việc đã xóa. Nếu bạn cho rằng sau này mình có thể cần bản sao của quy trình làm việc nào đó, hãy xuất bản sao trước khi xóa quy trình làm việc đó.

Chỉ có thể xóa quy trình làm việc không hoạt động. Nếu bạn muốn xóa một quy trình làm việc đang hoạt động, trước tiên, hủy kích hoạt quy trình bằng cách nhấp vào quy trình làm việc, rồi nhấp Tắt.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Shopify Flow.

 3. Nhấp vào Mở ứng dụng.

 4. Chọn quy trình làm việc cần xóa.

 5. Nhấp vào Thao tác > Xóa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí