Trình kết nối trong Shopify Flow

Trình kết nối cho phép bạn sử dụng các ứng dụng cụ thể để tạo yếu tố kích hoạt dựa trên thông tin từ ứng dụng hoặc tạo thao tác sử dụng ứng dụng. Khi bạn sử dụng yếu tố kích hoạt, ứng dụng sẽ gửi dữ liệu đến Flow. Khi bạn sử dụng thao tác, Flow sẽ gửi thông tin đến ứng dụng.

Tạo quy trình làm việc bằng trình kết nối

Với trình kết nối, bạn có thể tạo quy trình làm việc bằng yếu tố kích hoạt và thao tác trong ứng dụng. Nếu muốn sử dụng ứng dụng trong quy trình làm việc, bạn phải cài đặt ứng dụng tích hợp sẵn trình kết nối.

Bước:

 1. Cài đặt và thiết lập ứng dụng tích hợp sẵn trình kết nối.
 2. Thiết lập ứng dụng. Tùy theo ứng dụng, thao tác này có thể bao gồm tạo một tài khoản, đăng ký dịch vụ trả phí hoặc thêm thông tin về cửa hàng.
 3. Tạo quy trình làm việc mới.
 4. Yếu tố kích hoạt sử dụng trình kết nối được bắt đầu bằng thông báo từ ứng dụng, trong khi Thao tác sử dụng trình kết nối được ứng dụng thực hiện khi có thông báo từ Flow.
  1. Tạo yếu tố kích hoạt hoặc thao tác trong Flow.
  2. Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng trong danh sách Đã cài đặt.
  3. Nếu bạn muốn tạo yếu tố kích hoạt, hãy chọn sự kiện sẽ bắt đầu quy trình làm việc. Nếu bạn muốn tạo thao tác, hãy chọn thao tác bạn muốn ứng dụng thực hiện.

Không thể đặt điều kiện bằng trình kết nối.

Hạn chế và các vấn đề đã biết

 • Nếu bạn có quy trình làm việc sử dụng ứng dụng có trình kết nối và muốn chạy ứng dụng trong cửa hàng, cửa hàng đó cần cài đặt ứng dụng có trình kết nối.
 • Nếu bạn cần thay đổi cài đặt xác thực cho các trình kết nối từ Asana, Google Trang tính, Slack hoặc Trello, cửa hàng của bạn cần cài đặt bản sao của ứng dụng Flow. Để thay đổi cài đặt của các trình kết nối này, bạn cần đăng nhập vào cửa hàng và dùng ứng dụng Flow.
 • Nếu bạn gỡ cài đặt ứng dụng Flow khỏi cửa hàng thì quy trình làm việc của bạn sẽ bị hủy kích hoạt đối với cửa hàng đó.

Ứng dụng hoạt động với Flow

AgeChecked

Logo AgeChecked

Xác minh độ tuổi của khách hàng và cung cấp giải pháp tuân thủ để bán sản phẩm giới hạn độ tuổi bằng AgeChecked.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Agechecked
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Khách hàng xác minh không thành công qua AgeChecked Bắt đầu khi khách hàng không xác minh được độ tuổi.
Khách hàng xác minh thành công qua AgeChecked Bắt đầu khi khách hàng xác minh độ tuổi thành công.
Các thao tác dành cho trình kết nối AgeChecked
Thao tác Mô tả
Xác minh qua AgeChecked Xác minh đơn hàng và khách hàng qua AgeChecked. Đảm bảo chuyển ID đơn hàng bằng thao tác này.

Algolia Search and Discovery

Logo Algolia

Xây dựng trải nghiệm tìm kiếm và phát hiện sản phẩm giúp tăng lượt chuyển đổi ở quy mô lớn trong cửa hàng bằng Algolia Search and Discovery.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Algolia Search and Discovery
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Các tìm kiếm hàng đầu Bắt đầu mỗi ngày và truy xuất các tìm kiếm hàng đầu được thực hiện trên cửa hàng cũng như các kết quả phổ biến nhất.
Các tìm kiếm không có kết quả Bắt đầu mỗi ngày và truy xuất các tìm kiếm không trả về kết quả trên cửa hàng.
Tạm dừng lập chỉ mục Bắt đầu khi tạm dừng lập chỉ mục tìm kiếm trong Algolia.

Alpaca: Pickup and Delivery

Logo Alpaca: Pickup and Delivery

Cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách hàng với phí giao hàng tùy chỉnh với Alpaca: Pickup and Delivery.

Yếu tố kích hoạt cho Trình kết nối Alpaca: Pickup and Delivery
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Thay đổi đặt hẹn Bắt đầu khi đơn hàng thay đổi ngày hoặc giờ đã lên lịch.
Đã tạo đơn hàng Bắt đầu khi đơn hàng được tạo.

Appify

Logo Appify

Các thao tác dành cho trình kết nối Appify
Thao tác Mô tả
Gửi thông báo đẩy Gửi thông báo đẩy cho khách hàng.

Arigato Automation

Logo Arigato Automation

Tạo quy trình làm việc để tự động hóa các tác vụ thường nhật bằng Arigato Automation.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Arigato Automation
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Sự kiện kích hoạt sắp diễn ra Bắt đầu khi Mr. Arigato gửi yếu tố kích hoạt đến Flow.

Asana

Logo Asana

Tổ chức các tác vụ nhóm và thông tin liên quan đến cửa hàng trong Asana.

Các thao tác dành cho trình kết nối Asana
Thao tác Mô tả
Tạo tác vụ Asana Tạo tác vụ mới trong dự án Asana.

Back in Stock: Customer Alerts

Logo Back In Stock

Thông báo cho khách hàng khi có sản phẩm bằng Back in Stock: Customer Alerts.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Back in Stock: Customer Alerts
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Thay đổi nhu cầu của mẫu mã sản phẩm Bắt đầu khi nhu cầu về mẫu mã sản phẩm thay đổi.

Back in Stock Product Alerts

Logo Back in Stock Product Alerts

Nhận thông báo về hàng về thêm, hàng đã hết, hàng đặt trước và hàng bổ sung bằng Back in Stock Product Alerts.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Back in Stock Product Alerts
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Hàng về thêm Bắt đầu khi sản phẩm về thêm.
Gói đăng ký Hàng về thêm Bắt đầu khi đã tạo gói đăng ký hàng về thêm.
Đã đăng ký thông báo hàng về thêm Bắt đầu khi khách hàng đăng ký nhận thông báo sản phẩm về thêm hàng.

Bespoke Shipping

Logo Bespoke Shipping

Kiểm soát toàn bộ phí vận chuyển bằng Bespoke Shipping.

Các thao tác dành cho trình kết nối Bespoke Shipping
Thao tác Mô tả
Đếm đơn hàng Đếm số lượng đơn hàng mỗi ngày.
Đặt Thuộc tính giỏ hàng Đặt thuộc tính giỏ hàng.

Better Price

Logo Better Price

Cho phép khách hàng trả giá thấp hơn với Better Price.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Better Price
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Yêu cầu trả mức giá tốt hơn Bắt đầu khi khách hàng yêu cầu mức giá tốt hơn cho sản phẩm.

Bulk Discounts

Logo Bulk Discounts

Tạo hàng nghìn ưu đãi giảm giá cho đối tác và đơn vị liên kết bằng Bulk Discounts.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Bulk Discounts
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã tạo mã giảm giá Bắt đầu khi các đợt 100 mã giảm giá được tạo.

Callback

Logo Callback

Liên hệ với khách hàng tiềm năng nhanh hơn bằng Callback.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Callback
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Yêu cầu gọi lại Bắt đầu khi có yêu cầu gọi lại mới.

Checkout Promotions & Upsells

Logo Checkout Promotions and Upsells

Tăng doanh thu bằng tùy chọn bán thêm một lần nhấp sau khi mua hàng và quà tặng miễn phí với Checkout Promotions & Upsells.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Checkout Promotions & Upsells
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã quy đổi ưu đãi Bắt đầu khi quy đổi ưu đãi thành công và xác nhận thanh toán, nếu có.
Quy đổi ưu đãi không thành công Bắt đầu khi khách hàng không hoàn tất thanh toán cho ưu đãi và sản phẩm ưu đãi sẽ bị xóa khỏi đơn hàng.

Collabs

Logo Checkout Promotions and Upsells

Tăng doanh số của đơn vị liên kết một cách dễ dàng hơn. Dùng ứng dụng Shopify Collabs miễn phí để tự động hóa các tác vụ lặp lại của chương trình liên kết bằng các mẫu Shopify Flow tạo sẵn.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Shopify Collabs
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã phê duyệt người sáng tạo Bắt đầu khi người sáng tạo được phê duyệt và tham gia cộng đồng của bạn.
Đã áp dụng người sáng tạo Bắt đầu khi người sáng tạo được áp dụng cho cộng đồng của bạn.
Đã nhận quà tặng Bắt đầu khi người sáng tạo nhận quà tặng được trao cho họ.
Đã ghi nhận đơn hàng Bắt đầu khi đơn hàng được ghi nhận cho người sáng tạo.
Đã chỉ định hạng Bắt đầu khi người sáng tạo được chỉ định hạng mới.
Các thao tác dành cho trình kết nối Shopify Collabs
Thao tác Mô tả
Phê duyệt người đăng ký Phê duyệt đơn đăng ký cộng tác của người sáng tạo và chuyển họ từ trạng thái người đăng ký sang trạng thái cộng tác đang hoạt động.
Gửi email Gửi thư email tùy chỉnh trực tiếp cho người sáng tạo đã chọn.
Chỉ định hạng Chỉ định người sáng tạo cho hạng hoa hồng cụ thể.
Tạo quà tặng Tạo quà tặng có thể quy đổi cho người sáng tạo.

Tư cách thành viên Conjured

Logo Conjured Memberships

Tạo loại khách hàng VIP bằng chương trình tư cách thành viên trả phí bằng Conjured Memberships.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Conjured Membership
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã hủy tư cách thành viên Bắt đầu khi tư cách thành viên bị hủy.
Thanh toán tư cách thành viên không thành công Bắt đầu khi thanh toán tư cách thành viên không thành công.
Thanh toán tư cách thành viên thành công Bắt đầu khi thanh toán tư cách thành viên thành công.
Đã kích hoạt lại tư cách thành viên Bắt đầu khi kích hoạt lại tư cách thành viên.
Đã bắt đầu tư cách thành viên Bắt đầu khi bắt đầu tư cách thành viên.

Conjured Referrals

Logo Conjured Referrals

Tăng doanh số bằng chương trình giới thiệu tùy chỉnh bằng Conjured Referrals.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Conjured Referrals
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Người ủng hộ chia sẻ Bắt đầu khi Người ủng hộ chia sẻ liên kết giới thiệu.
Người ủng hộ đăng ký Bắt đầu khi Người ủng hộ nhập tên và địa chỉ email trong chương trình giới thiệu của bạn.
Bạn bè đăng ký Bắt đầu khi một Người bạn nhập tên và địa chỉ email của họ để đổi mã giảm giá trong chương trình giới thiệu của bạn.
Giới thiệu thành công Bắt đầu khi một Người bạn đặt hàng bằng mã giảm giá đã đổi, nếu đơn hàng không bị hủy hoặc được hoàn tiền khi gửi đi Email phần thưởng cho người ủng hộ.

Khóa học

Logo Courses

Biến cửa hàng của bạn thành nền tảng khóa học trực tuyến bằng Courses.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Courses
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Hoàn thành khóa học Bắt đầu khi khách hàng hoàn thành khóa học.

Covet.pics - Bảng tin Instagram

Logo Covet.pics

Tự động hóa Instagram để tạo trang Bảng tin Instagram hoặc tải lên ảnh riêng bằng Covet.pics - Instagram Feed.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Covet.pics - Instagram Feed
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Yêu cầu hình ảnh Bắt đầu khi Covet.pics tạo yêu cầu ảnh.

Connector for Google Analytics

Logo Connector for Google Analytics

Nhận tính năng theo dõi Google Analytics nâng cao cho cửa hàng bằng Connector for Google Analytics.

Các thao tác dành cho trình kết nối Connector for Google Analytics
Thao tác Mô tả
Sự kiện khách hàng Google Analytics Gửi sự kiện tùy chỉnh đến Google Analytics và liên kết sự kiện đó với hành vi khách hàng, chẳng hạn như họ đến từ chiến dịch nào và đã duyệt xem những gì.
Sự kiện đơn hàng Google Analytics Gửi sự kiện tùy chỉnh đến Google Analytics và liên kết sự kiện đó với khách đã đặt hàng, chẳng hạn như họ đến từ chiến dịch nào và đã duyệt xem những gì.

CRM PLUS trên LINE

CRM PLUS trên logo LINE

Thực hiện các biện pháp CRM và chức năng đăng nhập mạng xã hội bằng tài khoản LINE chính thức với CRM PLUS trên LINE.

Yếu tố kích hoạt cho CRM PLUS trên trình kết nối LINE
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã thêm tích hợp đăng nhập mạng xã hội cho khách hàng Bắt đầu quy trình làm việc khi khách hàng sử dụng biểu mẫu tích hợp đăng nhập mạng xã hội từ trang đăng ký thành viên mới hoặc Trang của tôi.
Thao tác dành cho CRM PLUS trên trình kết nối LINE
Thao tác Mô tả
Gửi Tin nhắn tùy chỉnh trên LINE Gửi Tin nhắn tùy chỉnh cho khách hàng trên LINE. Bạn phải thêm khách hàng mục tiêu làm bạn bè trên LINE thì mới có thể gửi tin nhắn cho họ.
Gửi Tin nhắn văn bản trên LINE Gửi Tin nhắn văn bản cho khách hàng trên LINE. Bạn phải thêm khách hàng mục tiêu làm bạn bè trên LINE thì mới có thể gửi tin nhắn cho họ.
Gửi tin nhắn thông báo về việc hoàn tất lô hàng trên LINE Gửi thông báo cho khách hàng trên LINE rằng lô hàng đã hoàn thành. Phải đăng ký số điện thoại của khách hàng.
Gửi thông báo về việc hoàn tất mua hàng trên LINE Gửi thông báo cho khách hàng trên LINE rằng đã hoàn tất mua sản phẩm. Phải đăng ký số điện thoại của khách hàng.

Customer Tagger

Logo Customer Tagger

Sử dụng quy trình đa điều kiện để gán và gỡ thẻ cho hồ sơ khách hàng dựa trên hành vi của khách hàng với Customer Tagger.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Customer Tagger
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã xử lý đơn hàng Bắt đầu khi một đơn hàng được xử lý và khách hàng có thể được Customer Tagger gắn thẻ

Dotdigital Engagement Cloud

Logo Dotdigital Engagement Cloud

Tự động hóa và cá nhân hóa tiếp thị qua email, SMS, mạng xã hội và trò chuyện bằng Dotdigital Engagement Cloud.

Các thao tác dành cho trình kết nối Dotdigital Engagement Cloud
Thao tác Mô tả
Tạo hoặc cập nhật liên hệ Tạo liên hệ trong Engagement Cloud hoặc cập nhật liên hệ nếu đã có sẵn.
Thêm vào chương trình tiếp thị Thêm khách hàng vào chương trình tiếp thị đa kênh hiện có trong Engagement Cloud.
Gửi email giao dịch Gửi email giao dịch bằng chiến dịch Engagement Cloud hiện có.

Edit Order by Cleverific

Logo Edit Order by Cleverific

Sử dụng tính năng chỉnh sửa đơn hàng nâng cao, tự động hóa đơn hàng và quản lý đơn hàng với Edit Order by Cleverific.

Các thao tác dành cho trình kết nối Edit Order by Cleverific
Thao tác Mô tả
Mở rộng gói Mở rộng sản phẩm theo gói thành các sản phẩm thành phần để dễ thực hiện. Thao tác này chỉ khả dụng trong giai đoạn truy cập sớm. Định cấu hình bộ sản phẩm trong ứng dụng Edit Order.
Chỉnh sửa và thêm mặt hàng Chỉnh sửa đơn hàng bằng cách thêm một hoặc nhiều mặt hàng.

Emarsys Marketing Platform

Logo Emarsys Marketing Platform

Mang đến trải nghiệm đa kênh cá nhân hóa đích thực, giúp xây dựng mối quan hệ khách hàng đáng tin cậy, trung thành và lâu dài với Emarsys Marketing Platform.

Các thao tác dành cho trình kết nối Emarsys Marketing Platform
Thao tác Mô tả
Ý kiến phản hồi tiêu cực sau khi mua hàng Kích hoạt sự kiện trong Emarsys khi có người tạo đánh giá tiêu cực về sản phẩm.
Ý kiến phản hồi tốt sau khi mua Kích hoạt sự kiện trong Emarsys khi có người tạo đánh giá tích cực về sản phẩm.
Cài đặt thông tin liên hệ Đặt trường khách hàng thành một giá trị nhất định trong cơ sở dữ liệu liên hệ của Emarsys.
Kích hoạt sự kiện bên ngoài (Chung) Kích hoạt mọi sự kiện bên ngoài trong Emarsys.
Các sản phẩm trong danh sách mong muốn đã về thêm Kích hoạt sự kiện trong Emarsys để thông báo cho khách hàng khi sản phẩm trong danh sách muốn mua đã về thêm hàng.
Giảm giá sản phẩm trong danh sách mong muốn Kích hoạt sự kiện trong Emarsys để thông báo cho khách hàng rằng sản phẩm trong danh sách mong muốn của họ đang được giảm giá.
Lời nhắc cho các sản phẩm trong danh sách mong muốn Kích hoạt sự kiện trong Emarsys để nhắc khách hàng rằng họ có sản phẩm trong danh sách mong muốn.

Enquire Post-Purchase Surveys

Logo Enquire Post-Purchase Surveys

Cung cấp khảo sát sau khi mua hàng và xây dựng tập dữ liệu bên thứ nhất về thông tin chuyên sâu của khách hàng bằng Enquire Post-Purchase Surveys.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Enquire Post-Purchase Surveys
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã tạo phản hồi khảo sát (Cũ) Bắt đầu khi có phản hồi khảo sát mới.
Phản hồi khảo sát mới Bắt đầu khi khách hàng phản hồi khảo sát về cửa hàng.

Evey Events & Tickets

Logo Evey Events & Tickets

Bán vé cho các sự kiện trực tiếp hoặc trực tuyến với Evey Events & Tickets.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Evey Events & Tickets
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã tạo hoặc cập nhật người tham dự Bắt đầu khi tạo, cập nhật hoặc hủy người tham dự.
Đã tạo hoặc cập nhật người tham dự có đơn hàng Bắt đầu khi tạo, cập nhật hoặc hủy người tham dự có đơn hàng Shopify.

Flits - Customer Account Page

Logo Flits: Customer Account Page

Tổng kết tất cả dữ liệu khách hàng như hồ sơ, lịch sử đặt hàng, sản phẩm đã xem gần đây và địa chỉ giao hàng tại cùng một nơi với Flits: Customer Account Page.

Các thao tác dành cho trình kết nối Flits: Customer Account Page
Thao tác Mô tả
Điều chỉnh tín dụng khi thực hiện đơn hàng Điều chỉnh Số dư tín dụng cửa hàng trong Flits khi thực hiện đơn hàng.

Form Builder with File Upload

Logo Form Builder with File Upload

Tăng doanh thu bằng biểu mẫu phản hồi di động hoạt động trên mọi thiết bị bằng Form Builder with File Upload.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Form Builder with File Upload
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Trình tạo biểu mẫu Bắt đầu khi gửi biểu mẫu.

Fulfill Sync

Logo Fulfill Sync

Tự động hóa theo dõi đơn hàng thực hiện từ các tệp vận chuyển từ nhà cung cấp, đơn vị cung ứng, bên giao hàng trung gian, dịch vụ vận chuyển hoặc nhà kho bằng Fulfill Sync.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Fulfill Sync
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã tạo đơn hàng Bắt đầu khi đơn hàng được tạo.

Gift Cards & Loyalty Program

Logo Gift Cards and Loyalty Program

Ra mắt chương trình khách hàng thân thiết bằng hoạt động giới thiệu, điểm tín dụng cửa hàng và phần thưởng bằng Gift Cards & Loyalty Program.

Các thao tác dành cho trình kết nối Gift Cards & Loyalty Program
Thao tác Mô tả
Phát hành thẻ quà tặng Phát hành thẻ quà tặng cho khách hàng bằng thông số email tùy chỉnh.

Google Trang tính cho Shopify Flow

Logo Google Sheets for Shopify Flow

Tạo và chia sẻ bảng tính với Google Sheets for Shopify Flow.

Các thao tác dành cho trình kết nối Google Sheets for Shopify Flow
Thao tác Mô tả
Thêm hàng vào bảng tính Thêm một hàng vào cuối bảng tính trong Google Trang tính.

Gorgias ‑ Live Chat & Helpdesk

Logo Gorgias ‑ Live Chat & Helpdesk

Quản lý tất cả dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng tại một nơi duy nhất bằng Gorgias ‑ Live Chat & Helpdesk.

Các thao tác dành cho trình kết nối Gorgias ‑ Live Chat & Helpdesk
Thao tác Mô tả
Tạo ticket Tạo ticket chứa một ghi chú nội bộ duy nhất trong Gorgias.

Growave - Loyalty, Wishlist +3

Logo Growave - Loyalty, Wishlist +3

Tạo chương trình khách hàng thân thiết, tặng phần thưởng, thu thập lượt giới thiệu và đánh giá sản phẩm với Growave - Loyalty, Wishlist +3.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Growave - Loyalty, Wishlist +3
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Mặt hàng yêu thích của khách hàng đã về thêm Bắt đầu khi mẫu mã sản phẩm mà khách hàng quan tâm đã về thêm.
Mặt hàng yêu thích của khách hàng đang chờ Loạt yếu tố kích hoạt về các mặt hàng trong danh sách mong muốn đã lưu.
Sản phẩm ưu tiên của khách hàng đã có hàng Bắt đầu khi các mẫu mã sản phẩm mà khách hàng quan tâm đã có hàng tại cửa hàng của bạn.
Danh sách mong muốn của khách hàng sẽ sớm được bán hết Bắt đầu khi mẫu mã sản phẩm mà khách hàng quan tâm sẽ sớm được bán hết.
Danh sách mong muốn của khách hàng đang được giảm giá Bắt đầu khi mẫu mã sản phẩm mà khách hàng quan tâm đang được giảm giá.
Yêu cầu đánh giá đối với mặt hàng đã mua gần đây Loạt yếu tố kích hoạt về đánh giá đối với mặt hàng đã mua.
Có người đã đặt câu hỏi Bắt đầu khi khách hàng đặt câu hỏi về sản phẩm.
Có người đã để lại đánh giá Bắt đầu khi có người để lại đánh giá cho cửa hàng của bạn.

Huckleberry Subscriptions

Logo Huckleberry Subscriptions

Hỗ trợ nhiều tùy chọn giảm giá và bán hàng dành cho gói đăng ký với Huckleberry Subscriptions.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Huckleberry Subscriptions
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Tại thời điểm mua hàng lần đầu tiên Bắt đầu khi khách hàng mua hàng lần đầu tiên bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Vào thời điểm mua hàng lần thứ hai và các lần sau đó Bắt đầu khi khách hàng mua hàng sau đơn hàng đầu tiên bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Khi thay đổi địa chỉ giao hàng Bắt đầu khi địa chỉ giao hàng thay đổi đối với sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Khi ngày giao hàng thay đổi Bắt đầu khi ngày giao hàng thay đổi đối với các sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Khi bỏ qua Bắt đầu khi bỏ qua khoản thanh toán tiếp theo cho sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Khi hủy thao tác bỏ qua Bắt đầu khi hủy lần thanh toán bị bỏ qua đối với sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Khi thay đổi gói Bắt đầu khi thay đổi gói đối với sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Khi tạm dừng Bắt đầu khi tạm ngưng quá trình thanh toán đối với sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Khi xóa sản phẩm Bắt đầu khi sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions bị xóa.
Khi thay đổi sản phẩm Bắt đầu khi sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions bị đổi thành sản phẩm khác.
Khi thêm sản phẩm Bắt đầu khi một sản phẩm được thêm vào gói đăng ký do ứng dụng Huckleberry Subscriptions tạo.
Khi mua thêm sản phẩm Bắt đầu khi có thêm sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Khi thay đổi phương thức thanh toán Bắt đầu khi thay đổi phương thức thanh toán đối với gói đăng ký do ứng dụng Huckleberry Subscriptions tạo.
Khi số lượng thay đổi Bắt đầu khi thay đổi số lượng sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Tại thời điểm xảy ra lỗi thanh toán Bắt đầu khi thanh toán không thành công đối với đơn mua do ứng dụng Huckleberry Subscriptions tạo.
Tại thời điểm thông báo còn n ngày trước khi đến ngày thanh toán Bắt đầu vào khoảng thời gian cụ thể trước ngày thanh toán tiếp theo đối với sản phẩm được mua bằng ứng dụng Huckleberry Subscriptions.
Tại thời điểm hủy Bắt đầu khi hủy gói đăng ký do ứng dụng Huckleberry Subscriptions tạo.

Kaleyra

Logo Kaleyra

Tận dụng sức mạnh giao tiếp qua SMS với Kaleyra.

Các thao tác dành cho trình kết nối Kaleyra
Thao tác Mô tả
Tạo SMS gửi đơn hàng Gửi SMS khi có đơn hàng được tạo.

Klaviyo - Email Marketing

Logo Klaviyo

Gửi email, tin nhắn SMS và biểu mẫu đăng ký cá nhân hóa bằng Klaviyo - Email Marketing.

Các thao tác dành cho trình kết nối Klaviyo - Email Marketing
Thao tác Mô tả
Theo dõi sự kiện Đẩy sự kiện đến Klaviyo.
Tạo chiến dịch Gửi chiến dịch bằng danh sách và mẫu từ tài khoản Klaviyo.

Logo Klevu - Advanced Search

Xây dựng trải nghiệm tìm kiếm và phát hiện tự học bằng Klevu - Advanced Search.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Klevu - Advanced Search
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Các tìm kiếm hàng đầu Bắt đầu mỗi ngày và truy xuất các tìm kiếm hàng đầu cùng các tìm kiếm hàng đầu không có kết quả trong hai ngày qua.
Thao tác đối với trình kết nối Klevu - Advanced Search
Thao tác Mô tả
Quảng cáo/Ngưng quảng cáo sản phẩm trong tìm kiếm Quảng cáo hoặc ngưng quảng cáo sản phẩm trong kết quả tìm kiếm của Klevu bằng cách áp dụng điểm thúc đẩy. Chỉ có thể sử dụng thao tác này trong quy trình làm việc bắt đầu bằng yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho.

Kmetric - Real-time Analytics

Logo Kmetric

Xác định thông tin chuyên sâu về kênh, hành vi của khách hàng và sản phẩm đăng tải bằng Kmetric - Real-time Analytics.

Các thao tác cho trình kết nối Kmetric - Real-time Analytics
Thao tác Mô tả
Ghi lại dữ liệu Ghi lại thay đổi thời tiết.

Launchpad

Logo Launchpad

Lên lịch, điều phối và thực hiện các sự kiện, ví dụ như giảm giá, ra mắt sản phẩm và tái nhập kho bằng Launchpad.

Yếu tố kích hoạt cho trình nối Launchpad
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã bắt đầu sự kiện Bắt đầu khi sự kiện Launchpad bắt đầu.
Sự kiện kết thúc Bắt đầu khi sự kiện Launchpad kết thúc.

LimeSpot Personalizer

Logo LimeSpot Personalizer

Nhận đề xuất sản phẩm, bán thêm, bán chéo, bán theo nhóm và cá nhân hóa nội dung bằng LimeSpot Personalizer.

Các thao tác dành cho trình kết nối LimeSpot Personalizer
Thao tác Mô tả
Sự kiện tùy chỉnh LimeSpot Kích hoạt sự kiện tùy chỉnh do Phân khúc đối tượng xử lý.

Loox - Photo Reviews

Logo Loox

Thu thập đánh giá thật về sản phẩm bằng cách sử dụng email yêu cầu đánh giá thông minh và tùy chỉnh với Loox - Photo Reviews.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Loox - Photo Reviews
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đánh giá mới Bắt đầu khi nhận được đánh giá mới.

Loyalty, Rewards and Referrals

Logo Loyalty, Rewards and Referrals

Quản lý chương trình khách hàng thân thiết và giới thiệu bằng Loyalty, Rewards and Referrals.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Loyalty, Rewards and Referrals
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Khách hàng chuyển vào phân khúc "Giữ chân" Bắt đầu khi chuyển khách hàng vào phân khúc khách hàng thân thiết ở mức “Giữ chân".
Khách hàng có đủ điểm đổi thưởng Bắt đầu khi khách hàng kiếm đủ điểm để quy đổi phần thưởng dành cho khách hàng thân thiết.
Khách hàng đã xuống hạng Bắt đầu khi hạng của khách hàng thân thiết giảm so với hạng hiện tại.
Hôm nay là sinh nhật của khách hàng Bắt đầu vào 9 giờ sáng vào sinh nhật của khách hàng.
Khách hàng đã thăng hạng Bắt đầu khi hạng của khách hàng thân thiết tăng lên so với hạng hiện tại.
Khách hàng chuyển vào phân khúc "Nguy cơ" Bắt đầu khi khách hàng được chuyển sang phân khúc khách hàng thân thiết ở mức "Nguy cơ".
7 ngày nữa là tới sinh nhật của khách hàng Bắt đầu vào 9 giờ sáng, 7 ngày trước sinh nhật của khách hàng.
Thao tác đối với trình kết nối Loyalty, Rewards and Referrals
Thao tác Mô tả
Thêm điểm Thêm điểm đã phê duyệt cho khách hàng.
Thay đổi hạng Đưa khách hàng lên Hạng khách hàng thân thiết mới.

Marsello

Logo Marsello

Mang đến trải nghiệm tiếp thị đa kênh liền mạch với Marsello.

Các thao tác dành cho trình kết nối Marsello
Thao tác Mô tả
Thêm điểm Thêm điểm đã phê duyệt cho khách hàng.

Mechanic

Logo Mechanic

Sử dụng phương pháp tự động hóa để đẩy nhanh quy trình làm việc với Mechanic.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Mechanic
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Mechanic đã gửi dữ liệu khách hàng Bắt đầu khi thao tác Mechanic Flow gửi ID khách hàng.
Mechanic đã gửi dữ liệu chung Bắt đầu khi Mechanic Flow gửi dữ liệu mà không bao gồm ID tài nguyên cụ thể.
Mechanic đã gửi dữ liệu đơn hàng Bắt đầu khi thao tác Mechanic Flow gửi ID đơn hàng.
Mechanic đã gửi dữ liệu sản phẩm Bắt đầu khi Mechanic Flow gửi ID sản phẩm.
Các thao tác dành cho trình kết nối
Thao tác Mô tả
Gửi sự kiện đến Mechanic Tạo sự kiện Mechanic với chủ đề và dữ liệu được xác định theo người dùng để xử lý bằng tác vụ Mechanic.

MESA

Logo Mesa

Kết nối ứng dụng của bạn và bật tự động hóa quy trình làm việc với MESA.

Các thao tác dành cho trình kết nối MESA
Thao tác Mô tả
Gửi đến MESA Bắt đầu quy trình MESA từ một bước trong quy trình làm việc trên Shopify Flow.

Nosto

Logo Nosto

Tạo trải nghiệm mua sắm nhất quán và cá nhân hóa dựa trên hành vi của khách hàng với Nosto.

Các thao tác dành cho trình kết nối Nosto
Thao tác Mô tả
Thêm khách hàng vào phân khúc Nosto Thêm khách hàng vào phân khúc Nosto.

Okendo: Product Reviews & UGC

Logo Okendo

Thu thập và giới thiệu hiệu ứng có tính lan truyền có cao như xếp hạng & đánh giá sản phẩm, hình ảnh & video từ khách hàng, bảng tin hỏi đáp với Okendo: Product Reviews & UGC.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Okendo: Product Reviews & UGC
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã tạo đánh giá Okendo Bắt đầu khi tạo đánh giá trong Okendo.

Omnisend Email Marketing & SMS

Logo Omnisend

Chuyển đổi khách truy cập vào cửa hàng thành khách hàng bằng phương pháp tự động hóa đa kênh được xây dựng sẵn với Omnisend Email Marketing & SMS.

Các thao tác dành cho trình kết nối Omnisend Email Marketing & SMS
Thao tác Mô tả
Theo dõi sự kiện Đẩy sự kiện vào tài khoản Omnisend.
Tạo hoặc cập nhật khách hàng Tạo khách hàng mới hoặc cập nhật khách hàng hiện có trong tài khoản Omnisend.

OpenAI

Logo OpenAI

Tạo văn bản dựa trên lời nhắc động để sử dụng trong cửa hàng. Thao tác này gọi Create Completion API của OpenAI. Để sử dụng trình kết nối OpenAI, bạn phải tạo tài khoản bằng OpenAI và nhận khóa API. Để biết các mẹo về viết lời nhắc, xem tài liệu của OpenAI.

Các thao tác dành cho trình kết nối OpenAI
Thao tác Mô tả
Tạo văn bản Tạo văn bản dựa trên lời nhắc và tham số cho trước.

Ordersify: Automation Tags

Logo Ordersify: Automation Tags

Tự động gắn thẻ đơn hàng, khách hàng và sản phẩm bằng Ordersify: Automation Tags.

Các thao tác dành cho trình kết nối Ordersify: Automation Tags
Thao tác Mô tả
Gắn thẻ khách hàng Gắn thẻ khách hàng bằng các quy tắc do Orderify xác định.
Gắn thẻ đơn hàng Gắn thẻ các đơn hàng có quy tắc đã xác định trong Ordersify.
Gắn thẻ sản phẩm Gắn thẻ sản phẩm bằng các quy tắc do Orderify xác định.

Order Merger

Logo Order Merger

Hợp nhất các đơn hàng và vận chuyển các đơn hàng cùng nhau với Order Merger.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Order Merger
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã gộp đơn hàng Bắt đầu khi đơn hàng được hợp nhất bởi Order Merger.

Order Tagger

Logo Order Tagger

Tạo quy trình làm việc để thêm thẻ dựa trên mục hàng, ngày giao hàng, mã ZIP, thuộc tính đơn hàng, mức hàng trong kho và thẻ hiện có bằng Order Tagger.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Order Tagger
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã xử lý đơn hàng Bắt đầu khi xử lý đơn hàng bằng Order Tagger.

Order Tracking by TrackingMore

Logo Order Tracking by TrackingMore

Tự động nhập mã theo dõi của bạn bằng Order Tracking by TrackingMore.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Order Tracking by TrackingMore
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Cập nhật trạng thái đơn hàng Bắt đầu khi cập nhật trạng thái đơn hàng.

Parcel Panel Order Tracking

Logo Parcel Panel Order Tracking

Cung cấp thông báo theo dõi bưu kiện và giao hàng tự động bằng Parcel Panel Order Tracking.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Parcel Panel Order Tracking
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Cập nhật trạng thái đơn hàng Bắt đầu khi cập nhật trạng thái đơn hàng.

Plobal Mobile Apps Builder

Logo Plobal Mobile Apps Builder

Xây dựng ứng dụng di động gốc mà không cần sử dụng mã bằng Plobal Mobile Apps Builder.

Các thao tác dành cho trình kết nối Plobal Mobile Apps Builder
Thao tác Mô tả
Thông báo đẩy cá nhân Gửi thông báo đẩy đến từng người dùng ứng dụng di động.
Thông báo đẩy hàng loạt Gửi thông báo đẩy quảng cáo đến tất cả người dùng ứng dụng di động.

Poloriz - Shoppable Stories

Logo Poloriz - Shoppable Stories

Tự động tạo câu chuyện có tính năng mua sắm từ hồ sơ bằng Poloriz - Shoppable Stories.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Poloriz - Shoppable Stories
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Sản phẩm mới Bắt đầu khi tạo sản phẩm mới.

Pre-Order Manager - PreOrder

Logo Pre-Order Manager - PreOrder

Bật đơn hàng đặt trước cho sản phẩm hết hàng và sắp ra mắt bằng Pre-Order Manager - PreOrder.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Pre-Order Manager - PreOrder
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã tạo đơn hàng đặt trước Bắt đầu khi tạo đơn hàng đặt trước mới.

Kiểm tra sản phẩm

Logo Product Checkup

Quét sản phẩm để tìm hình ảnh, mô tả và các nội dung bị thiếu bằng Product Checkup.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Product Checkup
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã thêm sản phẩm Bắt đầu khi thêm sản phẩm mới.

Thông báo đẩy trên trang web của PushOwl

Logo PushOwl

Chuyển đổi khách truy cập một lần thành khách hàng trung thành bằng thông báo đẩy từ PushOwl Web Push Notifications.

Các thao tác dành cho trình kết nối PushOwl Web Push Notifications
Thao tác Mô tả
Gửi thông báo đẩy Gửi thông báo đẩy cho một người đăng ký.
Gửi chiến dịch đẩy Gửi thông báo đẩy cho tất cả những người đăng ký.

ReConvert Upsell & Cross Sell

Logo ReConvert

Tăng doanh số bán hàng bằng cách tối ưu hóa trang cảm ơn với nhiều khả năng bán thêm và bán chéo bằng ReConvert Upsell & Cross Sell.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối ReConvert Upsell & Cross Sell
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Khách hàng đã gửi bình luận về sản phẩm Bắt đầu khi khách hàng gửi bình luận về sản phẩm trên trang cảm ơn.
Khách hàng trả lời câu hỏi Bắt đầu khi khách hàng gửi câu trả lời cho khảo sát sau khi mua hàng trong trang cảm ơn.
Khách hàng đã theo dõi đơn hàng Bắt đầu khi khách hàng nhấp vào nút theo dõi trong trang cảm ơn.
Khách hàng đã sử dụng ReConvert Bắt đầu khi khách hàng đặt đơn hàng bằng một trong các tiện ích của ReConvert.
Khách hàng gửi thông tin về ngày sinh nhật Bắt đầu khi khách hàng gửi thông tin về ngày sinh nhật trên trang cảm ơn.
Các thao tác dành cho trình kết nối ReConvert Upsell & Cross Sell
Thao tác Mô tả
Cập nhật ngày sinh nhật của khách hàng Cập nhật ngày sinh nhật của khách hàng trong ReConvert.

REVIEWS.io

Logo REVIEWS.io

Thu thập đánh giá từ khách hàng bằng REVIEWS.io.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối REVIEWS.io
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đánh giá tiêu cực mới về công ty trên REVIEWS.io Bắt đầu khi có đánh giá tiêu cực mới về công ty trên REVIEWS.io.
Đánh giá tiêu cực mới về sản phẩm trên REVIEWS.io Bắt đầu khi có đánh giá tiêu cực mới về sản phẩm trên REVIEWS.io.
Đánh giá tích cực mới về công ty trên REVIEWS.io Bắt đầu khi có đánh giá tích cực mới về công ty trên REVIEWS.io.
Đánh giá tích cực mới về sản phẩm trên REVIEWS.io Bắt đầu khi có đánh giá tích cực mới về sản phẩm trên REVIEWS.io.
Đánh giá mới về công ty trên REVIEWS.io Bắt đầu khi có đánh giá mới về công ty trên REVIEWS.io.
Đánh giá mới về sản phẩm trên REVIEWS.io Bắt đầu khi có đánh giá mới về sản phẩm trên REVIEWS.io.
Đánh giá mới trên REVIEWS.io có hình ảnh Bắt đầu khi có đánh giá mới về sản phẩm chứa một hoặc nhiều hình ảnh trên REVIEWS.io.
Đánh giá mới trên REVIEWS.io có video Bắt đầu khi có đánh giá mới về sản phẩm chứa một hoặc nhiều video trên REVIEWS.io.
Các thao tác dành cho trình kết nối REVIEWS.io
Thao tác Mô tả
Hủy kích hoạt lời mời REVIEWS.io Hủy kích hoạt lời mời đánh giá sản phẩm và công ty cho đơn hàng.
Xếp hàng đợi lời mời đánh giá công ty trên REVIEWS.io Hàng đợi lời mời đánh giá công ty trên REVIEWS.io.
Xếp hàng đợi lời mời REVIEWS.io Xếp hàng đợi lời mời đánh giá sản phẩm và công ty trên REVIEWS.io.
Xếp hàng đợi lời mời đánh giá sản phẩm trên REVIEWS.io Xếp hàng đợi lời mời đánh giá sản phẩm trên REVIEWS.io.
Hủy đăng ký REVIEWS.io Thêm khách hàng vào danh sách hủy đăng ký REVIEWS.io.

Rivo: Rewards & Loyalty

Logo Rivo

Xây dựng sự trung thành của khách hàng và thúc đẩy doanh số từ khách hàng quen bằng Rivo: Rewards & Loyalty.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Rivo: Rewards & Loyalty
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Khách hàng đã xuống hạng Bắt đầu khi hạng của khách hàng hạ xuống so với hạng hiện tại.
Khách hàng đã thăng hạng Bắt đầu khi hạng của khách hàng tăng lên so với hạng hiện tại.
Các thao tác cho trình kết nối Rivo: Rewards & Loyalty
Thao tác Mô tả
Thêm điểm Thêm điểm khách hàng thân thiết cho khách hàng vì lý do bất kỳ.
Thêm điểm cho Thao tác tùy chỉnh Chỉ sử dụng thao tác này nếu bạn đã thiết lập Thao tác tùy chỉnh trong ứng dụng. Thao tác này sẽ kích hoạt điểm cần thưởng cho khách hàng đối với Thao tác tùy chỉnh.
Thêm điểm cho Đánh giá Thêm điểm cho đánh giá. Tự động kết nối với thiết lập đánh giá của bạn trong ứng dụng.
Cập nhật Hạng VIP của khách hàng Cài đặt Hạng VIP của khách hàng.

Sales Team

Logo Sales Team

Quản lý Đội ngũ bán hàng và cung cấp cho họ những công cụ cần thiết để thành công với Sales Team.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Sales Team
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Hủy đơn hàng nháp Bắt đầu khi đơn hàng do nhân viên bán hàng đặt bị hủy.

Scribeless

Logo Scribeless

Gửi ghi chú viết tay và cá nhân hóa cho khách hàng bằng Scribeless.

Các thao tác dành cho trình kết nối Scribeless
Thao tác Mô tả
Thêm người nhận mới Thêm người nhận mới vào chiến dịch hiện có.

ShopHire Careers Page Builder

Logo ShopHire Careers Page Builder

Thu hút ứng viên với trang tuyển dụng, bài đăng công việc, biểu mẫu ứng dụng tùy chỉnh, bảng câu hỏi cho ứng viên, tiếp thị trên mạng xã hội và theo dõi ứng viên bằng ShopHire Careers Page Builder.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối ShopHire Careers Page Builder
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã đóng công việc Bắt đầu khi đóng công việc mới.
Ứng viên mới Bắt đầu khi ứng viên mới ứng tuyển công việc.
Đã mở công việc Bắt đầu khi mở công việc mới.

Slack

Logo Slack

Bật truyền thông và hợp tác nhóm trong một nền tảng nhắn tin với Slack.

Thao tác đối với trình kết nối Slack
Thao tác Mô tả
Gửi tin nhắn Slack Gửi tin nhắn đến bất kỳ người dùng hoặc kênh nào trong đội ngũ Slack.

Smile: Rewards & Loyalty

Logo Smile: Rewards & Loyalty

Thu hút và giữ chân khách hàng trung thành nhất bằng Smile: Rewards & Loyalty.

Các thao tác cho trình kết nối Smile: Rewards & Loyalty
Thao tác Mô tả
Gửi hoạt động cho Smile Gửi hoạt động đến Smile.

SMS Alert

Logo SMS Alert

Hỗ trợ trao đổi thông tin với khách hàng qua SMS Alert.

Các thao tác dành cho trình kết nối SMS Alert
Thao tác Mô tả
Gửi SMS Gửi tin nhắn SMS

SMS Marketing Automation

Logo SMS Marketing Automation

Gửi thông báo về hàng về thêm và giỏ hàng bị bỏ quên, phát triển danh sách liên hệ và thu thập thông tin chi tiết về các chiến dịch tiếp thị qua tin nhắn văn bản bằng SMS Marketing Automation.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối SMS Marketing Automation
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã nhận SMS Bắt đầu khi nhận được SMS gửi về.
Thao tác cho trình kết nối SMS Marketing Automation
Thao tác Mô tả
Gửi SMS cho khách hàng Gửi tin nhắn SMS đến khách hàng.
Gửi SMS Gửi tin nhắn SMS qua ứng dụng SMS Marketing Automation.

SMS, Web Push, Email - FirePush

Logo SMS, Web Push, Email - FirePush

Gửi SMS, web push và tin nhắn email bằng SMS, Web Push, Email - FirePush.

Các thao tác cho trình kết nối SMS, Web Push, Email - FirePush
Thao tác Mô tả
Gửi tin nhắn SMS Gửi tin nhắn SMS theo định dạng E. 164 .

SMSBump SMS Marketing by Yotpo

Logo SMSBump SMS Marketing by Yotpo

Liên hệ với khách hàng qua SMSBump SMS Marketing by Yotpo.

Các thao tác dành cho trình kết nối SMSBump SMS Marketing by Yotpo
Thao tác Mô tả
Gửi SMS qua SMSBump Gửi tin nhắn SMS qua nhà cung cấp SMSBump.

Stamped Loyalty & Referrals

Logo Stamped Loyalty & Referrals

Tăng tối đa sự trung thành và tương tác của khách hàng với Stamped Loyalty & Referrals.

Các thao tác dành cho trình kết nối Stamped Loyalty & Referrals
Thao tác Mô tả
Thêm điểm Thêm điểm vào tài khoản khách hàng.
Trừ điểm Trừ điểm trong tài khoản khách hàng.

Stamped Product Reviews & UGC

Logo Stamped Product Reviews & UGC

Hiển thị đánh giá và xếp hạng có tính lan truyền cao, hình ảnh và video của khách hàng, cũng như bảng hỏi đáp với Stamped Product Reviews &UGC.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Stamped Product Reviews & UGC
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đánh giá mới Bắt đầu khi bạn nhận được Đánh giá sản phẩm mới.
Chỉ số thiện cảm của khách hàng mới Bắt đầu khi bạn nhận được Chỉ số thiện cảm của khách hàng mới.
Câu hỏi mới Bắt đầu khi bạn nhận được Câu hỏi mới.
Các thao tác dành cho trình kết nối Stamped Product Reviews & UGC
Thao tác Mô tả
Dừng khảo sát yêu cầu đánh giá Xóa email yêu cầu đánh giá cho đơn hàng.
Hủy đăng ký Khách hàng Hủy đăng ký địa chỉ email của khách hàng khỏi yêu cầu đánh giá.

Stock Sync - Inventory Update

Logo Stock Sync - Inventory Update

Nhập sản phẩm và hàng trong kho từ Google, Excel hoặc bất kỳ nguồn cấp dữ liệu nào bằng Stock Sync - Inventory Update.

Các thao tác dành cho trình kết nối Stock Sync - Inventory Update
Thao tác Mô tả
Tắt lịch Tắt lịch.
Bật lịch Bật lịch.

Timed Actions

Logo Timed Actions

Tự động hóa thao tác đã lên lịch bằng Timed Actions.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Timed Actions
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đồng hồ bấm giờ đã thời gian Bắt đầu khi đồng hồ bấm giờ được cấu hình hết thời gian.

Tobi. SMS Marketing Automation

Tobi. Logo SMS Marketing Automation

Gửi tin nhắn tiếp thị qua SMS và theo dõi hành vi của khách hàng bằng Tobi. SMS Marketing Automation.

Thao tác cho Tobi – trình kết nối SMS Marketing Automation
Thao tác Mô tả
Gửi tin nhắn SMS qua Tobi Gửi tin nhắn SMS đến một số điện thoại cụ thể.

Tracktor Order Tracking

Logo Tracktor Order Tracking

Thêm trạng thái đơn hàng chuyên nghiệp và theo dõi gói hàng được tích hợp với tất cả các hãng vận chuyển chính với Tracktor Order Tracking.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Tracktor Order Tracking
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Thay đổi trạng thái Tracktor Bắt đầu khi cập nhật trạng thái theo dõi gói hàng mới nhất.
DỮ LIỆU DỮ LIỆU

Translate&Currency - LangShop

Logo Translate&Currency - LangShop

Dịch cửa hàng của bạn sang nhiều ngôn ngữ và chuyển đổi đơn vị tiền tệ bằng Translate&Currency - LangShop.

Các thao tác dành cho trình kết nối Translate&Currency - LangShop
Thao tác Mô tả
Dịch bộ sưu tập Dịch bộ sưu tập đã kích hoạt quy trình làm việc sang tất cả ngôn ngữ của cửa hàng.
Dịch sản phẩm Dịch sản phẩm đã kích hoạt quy trình làm việc sang tất cả ngôn ngữ của cửa hàng.

Trello

Logo Trello

Sắp xếp tác vụ cho đội ngũ của bạn bằng Trello.

Thao tác đối với trình kết nối Trello
Thao tác Mô tả
Tạo thẻ Trello Tạo thẻ mới trên bảng Trello.

WOTIO Account Invites Plus

Logo WOTIO Account Invites Plus

Tự động hóa lời mời tạo tài khoản cho khách hàng, gửi lời mời tạo tài khoản hàng loạt, theo dõi email Shopify và sắp xếp đơn hàng để nhận hàng và thực hiện đơn hàng bằng WOTIO Account Invites Plus.

Các thao tác dành cho trình kết nối WOTIO Account Invites Plus
Thao tác Mô tả
Gửi email kích hoạt tài khoản dựa trên ID đơn hàng Bắt đầu triển khai email kích hoạt tài khoản dựa trên ID đơn hàng.
Gửi email kích hoạt tài khoản dựa trên ID khách hàng Bắt đầu triển khai email kích hoạt tài khoản dựa trên ID khách hàng.

Wonderment Post‑Purchase

Logo Where's My Order?

Gửi thông tin cập nhật về vận chuyển có thương hiệu từ Klaviyo, Postscript, Slack, v.v. bằng Wonderment Post‑Purchase

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Where's My Order?
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Thay đổi trạng thái lô hàng Bắt đầu khi trạng thái thực hiện của đơn hàng thay đổi.

Willie ‑ Save & Cart Recovery

Logo Willie - Save & Cart Recovery

Thu thập email của khách hàng tiềm năng có giỏ hàng bị bỏ quên mà không nhận dạng được với Willie ‑ Save & Cart Recovery.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Willie ‑ Save & Cart Recovery
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Giỏ hàng đã lưu Bắt đầu khi khách hàng lưu giỏ hàng trong Willie.

Wishlist Plus

Logo Wishlist Plus

Cho phép khách hàng đánh dấu sản phẩm yêu thích và tiếp tục ở nơi họ đã bỏ dở khi quay lại bằng Wishlist Plus.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Wishlist Plus
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã thêm vào Danh sách mong muốn Bắt đầu khi khách hàng thêm mặt hàng vào danh sách mong muốn.
Hàng về thêm Bắt đầu khi sản phẩm về thêm.
Sắp hết hàng Bắt đầu khi sản phẩm trong danh sách muốn mua của khách hàng còn ít hàng.
Giảm giá Bắt đầu khi sản phẩm trong danh sách mong muốn của khách hàng được giảm giá.
Đã thêm sản phẩm vào Danh sách mong muốn Bắt đầu khi khách hàng thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn.
Đã xóa khỏi Danh sách mong muốn Bắt đầu khi khách hàng xóa mặt hàng khỏi danh sách mong muốn.
Xác thực địa chỉ email Bắt đầu khi khách hàng muốn kết nối danh sách mong muốn với địa chỉ email.

Yotpo Loyalty & Rewards

Logo Yotpo Loyalty & Rewards

Xây dựng chương trình khách hàng thân thiết và giới thiệu với Yotpo Loyalty & Rewards.

Các thao tác dành cho trình kết nối Yotpo Loyalty & Rewards
Thao tác Mô tả
Thưởng điểm Thêm điểm thưởng cho bất kỳ yếu tố kích hoạt nào trong Shopify Flow.

YotPo Product Reviews & Photos

Logo YotPo Product Reviews & Photos

Thu thập đánh giá, xếp hạng, đánh giá trang web và hình ảnh bằng YotPo Product Reviews & Photos.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối YotPo Product Reviews & Photos
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đánh giá mới trên Yotpo Bắt đầu khi tạo đánh giá cho sản phẩm trong cửa hàng.
Đã cập nhật đánh giá trên Yotpo Bắt đầu khi cập nhật đánh giá cho sản phẩm trong cửa hàng.

Zigpoll Customer Surveys

Logo Zigpoll Customer Surveys

Kích hoạt khảo sát trang web hoặc email để lấy ý kiến phản hồi với Zigpoll Customer Surveys.

Yếu tố kích hoạt cho trình kết nối Zigpoll Customer Surveys
Yếu tố kích hoạt Mô tả
Đã hoàn thành Khảo sát trạng thái đơn hàng/Sau khi mua hàng của Zigpoll Bắt đầu khi hoàn thành khảo sát trạng thái sau khi mua hàng hoặc trạng thái đơn hàng.
Đã hoàn thành khảo sát Zigpoll Bắt đầu khi hoàn tất bất kỳ khảo sát Zigpoll nào.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí