Trình kết nối

Trình kết nối do Flow cung cấp để sử dụng các tính năng như Thêm hàng vào bảng tính trên các dịch vụ bên thứ ba như Google Trang tính.

Trên trang này

Kết nối

Để bắt đầu sử dụng trình kết nối, trước hết bạn phải kết nối Flow với dịch vụ bạn muốn sử dụng. Ví dụ: Để sử dụng thao tác Thêm hàng vào bảng tính, trước hết bạn phải kết nối Flow với tài khoản Google Trang tính:

  1. Trong trình chỉnh sửa Flow, tìm yếu tố kích hoạt hoặc thao tác bạn muốn kết nối.
  2. Chọn yếu tố kích hoạt hoặc thao tác bạn muốn sử dụng.
  3. Nếu trước đó bạn chưa kết nối ứng dụng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi cho biết ứng dụng đã bị gỡ cài đặt. Nhấp vào Cài đặt.
  4. Làm theo lời nhắc để kết nối tài khoản với Flow. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào dịch vụ và cấp cho Flow quyền truy cập vào tài khoản.
  5. Sau khi kết nối ứng dụng thành công, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về trình kết nối với ứng dụng. Bạn có thể đóng màn hình này.
  6. Quay lại trình chỉnh sửa Flow. Làm mới trang để xóa sạch thông báo lỗi.

Ngắt kết nối

Bạn nên ngắt kết nối ứng dụng với Flow nếu cần thay đổi người dùng mà Flow sử dụng để kết nối. Để ngắt kết nối ứng dụng với Flow:

  1. Trong trình chỉnh sửa Flow, tìm ứng dụng bạn muốn ngắt kết nối.
  2. Chọn ứng dụng (không phải yếu tố kích hoạt hoặc thao tác) bạn muốn ngắt kết nối.
  3. Nhấp vào nút ....
  4. Nhấp vào Ngắt kết nối.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí