Gửi tin nhắn Slack

Thao tác Gửi tin nhắn Slack sẽ gửi tin nhắn trò chuyện đến kênh Slack.

Kết nối

Để bắt đầu sử dụng thao tác Slack, trước hết bạn phải kết nối Flow với tài khoản Slack.

Sau khi kết nối với Slack, bạn phải thêm FlowBot vào mọi kênh Slack mà bạn định đăng tin nhắn:

  1. Trong kênh Slack, xem chi tiết kênh.
  2. Trong phần Tích hợp, nhấp vào Thêm ứng dụng.
  3. Tìm kiếm FlowBot và nhấp vào Thêm.
  4. Lúc đó, Flow sẽ có thể đăng tin nhắn lên kênh.

Trường

Thao tác Gửi tin nhắn Slack chứa các trường sau.

Các trường được sử dụng trong thao tác Gửi tin nhắn Slack.
Trường Mô tả
ID kênh hoặc thành viên Bắt buộc. Đối với các kênh có tên, sử dụng #your-channel-name. Đối với các kênh không tên, sao chép ID kênh từ chi tiết kênh, sử dụng $ làm tiền tố: $C03U0GHLGLG
Thông báo Bắt buộc. Nhập và tạo kiểu tin nhắn giống như trong Slack.

Yếu tố kích hoạt

Có thể sử dụng thao tác Gửi tin nhắn Slack với bất kỳ yếu tố kích hoạt nào.

Tham chiếu API

Flow gọi Slack API để đăng tin nhắn trò chuyện. Để tìm hiểu thêm, xem Slack API.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí