Ví dụ về quy trình làm việc

Thư viện mẫu của Shopify Flow cung cấp hàng trăm ví dụ mô tả cách sử dụng Flow. Dưới đây là ví dụ về một số mẫu để giúp bạn bắt đầu.

Trải nghiệm người mua

Quy trình làm việc trải nghiệm người mua có thể thêm thẻ vào đơn hàng của khách hàng để giúp bạn tìm hiểu thêm về trải nghiệm mua hàng của họ trong cửa hàng của bạn.

Ví dụ mẫu:

Khách hàng

Quy trình làm việc dành cho khách hàng có thể giúp bạn thêm thẻ cho khách hàng khi tạo khách hàng, khi khách tạo đơn hàng hoặc khi bạn hủy đơn hàng của khách. Bạn có thể gắn thẻ khách hàng dựa trên đặc điểm như mã bưu chính, địa chỉ email và lịch sử đơn hàng của họ.

Ví dụ mẫu:

Thực hiện đơn hàng

Quy trình làm việc thực hiện đơn hàng có thể giúp bạn quản lý quá trình thực hiện đơn hàng dựa trên địa điểm hoặc chi tiết của đơn hàng. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng Flow để tạm dừng thực hiện đơn hàng dựa trên mức độ rủi ro của đơn hàng, chuẩn bị nhãn vận chuyển nháp hoặc nhận thông báo về số lượng đơn hàng lớn.

Ví dụ mẫu:

Kho hàng và hàng hoá

Quy trình kiểm kê và thúc đẩy bán hàng có thể giúp bạn quản lý hàng trong kho và kiểm soát cách hiển thị sản phẩm cho khách hàng. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng bộ sưu tập quy trình làm việc để tạo bộ sưu tập sản phẩm sắp hết hàng, tiêu chuẩn hóa thẻ sản phẩm hoặc nhận thông báo khi mẫu mã sản phẩm hết hàng.

Quy trình kiểm kê và trưng bày sử dụng các điều kiện và thao tác sau:

  • yếu tố kích hoạt Đã thay đổi số lượng hàng tồn kho theo dõi thay đổi về số lượng hàng tồn kho
  • điều kiện Số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩmSố lượng hàng tồn kho trước đó của mẫu mã sản phẩm đảm bảo quy trình làm việc chỉ chạy trong lần đầu tiên đáp ứng điều kiện của bạn

Khi tạo loại quy trình làm việc này, điều kiện cần kiểm tra cả số lượng trước và sau khi số lượng hàng tồn kho thay đổi. Ví dụ: Nếu muốn nhận được thông báo khi số lượng hàng tồn kho của mẫu mã dưới 5, hãy đặt Số lượng hàng tồn kho của mẫu mã sản phẩm thành 5 và đặt Số lượng hàng tồn kho trước đó của mẫu mã sản phẩm thành dưới 5. Cửa hàng của bạn có 7 áo phông và Dương đặt 2 áo phông. Hàng tồn kho hiện tại là 5, do đó email đặt hàng lại sẽ được gửi đi. Sau đó, Hồng đặt 1 áo phông. Hàng tồn kho hiện tại là 4, nhưng không có email đặt hàng lại nào được gửi đi. Nếu bạn chỉ kiểm tra số lượng hàng tồn kho hiện tại, email đặt hàng lại sẽ được gửi đi mỗi khi có khách hàng đặt sản phẩm, cho đến khi bổ sung hàng.

Ví dụ mẫu:

Khách hàng thân thiết

Quy trình làm việc dành cho khách hàng thân thiết có thể giúp bạn theo dõi mã giảm giá và tặng thưởng cho khách hàng vì đã ủng hộ. Bạn có thể sử dụng nhiều ứng dụng khách hàng thân thiết có trình kết nối Flow để tặng thưởng cho khách hàng dựa trên chi tiêu và hoạt động của họ trong cửa hàng. Ví dụ: Bạn có thể tặng điểm khách hàng thân thiết cho khách hàng vì đặt sản phẩm cụ thể, tạo đánh giá tích cực, thêm thẻ sinh nhật cho khách hàng.

Ví dụ mẫu:

Đơn hàng

Quy trình làm việc dành cho đơn hàng có thể giúp bạn gắn thẻ đơn hàng, thông báo cho nhân viên khi nhận được đơn hàng cần đặc biệt chú ý hoặc gửi thông tin chi tiết đến ứng dụng. Trong quy trình làm việc, bạn có thể tạo điều kiện dựa trên đặc điểm của đơn hàng hoặc của khách đặt hàng.

Ví dụ mẫu:

Nếu bạn thực hiện đơn hàng tự động, bạn cũng có thể yêu cầu Flow lưu trữ những đơn hàng này.

Khuyến mãi

Quy trình làm việc khuyến mãi có thể giúp bạn quản lý đơn hàng có áp dụng ưu đãi giảm giá. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng Flow để xác định đơn hàng có ưu đãi giảm giá lớn bất thường.

Ví dụ mẫu:

Rủi ro

Quy trình làm việc về rủi ro có thể giúp bạn quản lý những đơn hàng rủi ro cao. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng Flow để thông báo khi nhận được đơn hàng rủi ro cao. Trong quy trình làm việc, hãy sử dụng yếu tố kích hoạt Đã phân tích rủi ro đơn hàng để kiểm tra mức độ rủi ro của đơn hàng. Yếu tố kích hoạt này sử dụng kết quả trong Phân tích rủi ro của Shopify. Không sử dụng kết quả rủi ro từ các ứng dụng bên thứ ba.

Khi nhận được đơn hàng có rủi ro cao, bạn có thể lựa chọn yêu cầu Flow thực hiện các tác vụ sau:

  • Gắn thẻ đơn hàng để xử lý sau và thông báo cho nhân viên, hoặc gửi thông tin chi tiết về đơn hàng đến một ứng dụng.
  • Ngăn xử lý thanh toán với điều kiện thiết lập cửa hàng thu hồi thanh toán theo cách thủ công.
  • Hủy đơn hàng nếu đơn hàng được thiết lập thực hiện theo cách thủ công.

Nếu bạn thiết lập cửa hàng thu hồi thanh toán theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng Flow để dừng thu hồi thanh toán đối với các đơn hàng có rủi ro cao. Tạo một quy trình làm việc kiểm tra mức độ rủi ro của đơn hàng, và chỉ thu hồi thanh toán khi rủi ro thấp hoặc trung bình. Trong quy trình làm việc, sử dụng thao tác Thu hồi thanh toán để thu hồi thanh toán.

Nếu cửa hàng của bạn tự động thu hồi thanh toán và thực hiện đơn hàng theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng Flow để hủy đơn hàng. Bạn không thể ngăn việc thu hồi thanh toán trong trường hợp này. Trong quy trình làm việc, sử dụng thao tác Hủy đơn hàng để hủy đơn hàng.

Bạn cũng có thể hủy đơn hàng dựa trên các tiêu chí khác như email hoặc địa chỉ IP của khách hàng.

Để theo dõi đơn hàng bị Flow hủy, bạn có thể thêm thao tác sẽ thực hiện những việc sau vào quy trình làm việc:

Ví dụ mẫu:

B2B

Quy trình làm việc B2B giúp bạn cập nhật các cấu hình địa điểm công ty như danh mục và điều khoản thanh toán, tự động hóa thông báo nội bộ và bên ngoài cũng như quản lý đơn hàng B2B.

Ví dụ mẫu:

Lời nhắc thanh toán

Quy trình làm việc Lời nhắc thanh toán giúp bạn tự động hóa quá trình giao tiếp với khách hàng khi có khoản thanh toán đã lên lịch bị lỡ hoặc đến hạn.

Ví dụ mẫu:

Flow

Quy trình làm việc flow giúp bạn vận dụng triệt để Flow và có thể thông báo cho bạn về mọi vấn đề với quy trình làm việc hiện có.

Ví dụ mẫu:

Collabs

Tăng doanh số của đơn vị liên kết một cách dễ dàng hơn. Dùng ứng dụng Shopify Collabs để tự động hóa các tác vụ lặp lại của chương trình liên kết bằng các mẫu Shopify Flow tạo sẵn.

Ví dụ mẫu:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí