Công ty B2B

Công ty trong Shopify đại diện cho công ty bạn bán hàng đến với B2B. Bạn có thể tạo một công ty, thêm địa điểm cho công ty và chỉnh sửa thông tin chi tiết về công ty. Bạn cũng có thể định cấu hình biểu mẫu yêu cầu tài khoản công ty, trong đó cho phép khách hàng điền vào biểu mẫu trong cửa hàng trực tuyến để yêu cầu quyền truy cập để mua hàng từ bạn với tư cách là công ty B2B.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí