Yêu cầu tài khoản công ty

Yêu cầu của khách hàng công ty cho phép khách hàng gửi biểu mẫu trên cửa hàng trực tuyến để yêu cầu quyền truy cập để mua hàng từ doanh nghiệp của bạn với tư cách là công ty B2B. Sau khi khách hàng gửi biểu mẫu, công ty, địa điểm công ty và khách hàng sẽ được tạo trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể xem lại yêu cầu và chọn xem có phê duyệt cho công ty mua B2B từ doanh nghiệp của mình hay không.

Thiết lập biểu mẫu yêu cầu tài khoản công ty

 1. Trong Shopify App Store, cài đặt ứng dụng Shopify Forms.
 2. Tạo biểu mẫu:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào Ứng dụng > Biểu mẫu.
  2. Nhấp vào Tạo biểu mẫu.
  3. Chọn xem tạo biểu mẫu Cửa sổ bật lên hay biểu mẫu Trên cùng dòng.
  4. Nhập tên cho biểu mẫu.
  5. Nhấp vào Create (Tạo).
 3. Với mỗi trường bạn muốn thêm vào biểu mẫu, thực hiện như sau:

  1. Trong mục Trường, nhấp vào Công ty và khách hàng.
  2. Nhấp vào Thêm trường mới.
  3. Chọn một trường hiện có hoặc nhấp vào Trường mới để tạo mục nhập tùy chỉnh.
 4. Định cấu hình phần còn lại của biểu mẫu dựa vào tùy chọn của bạn.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thông thường, cửa sổ bật lên được sử dụng cho các biểu mẫu ngắn. Biểu mẫu trên một dòng phù hợp nhất với biểu mẫu dài hơn hoặc khi bạn muốn có trang đăng ký riêng trên cửa hàng trực tuyến.

Trường nhập tùy chỉnh

Các trường nhập tùy chỉnh được lưu dưới dạng trường thông tin bổ sung. Khi thêm trường tùy chỉnh vào biểu mẫu, bạn cần đặt tên cho trường thông tin bổ sung tương ứng. Sau khi lưu trường thông tin bổ sung, bạn có thể tìm thấy trường này trong trường thông tin bổ sung dữ liệu khách hàng hoặc trường thông tin bổ sung dữ liệu công ty trên trang quản trị Shopify, mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh > Khách hàng. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để đánh giá yêu cầu công ty B2B hoặc tạo phân khúc khách hàng.

Trường tùy chỉnh có thể là bất kỳ loại dữ liệu nào sau:

 • Văn bản một dòng: Trường văn bản ngắn phù hợp cho một câu duy nhất.
 • Danh sách thả xuống: Danh sách tùy chọn hiển thị dưới dạng menu thả xuống để người dùng có thể chọn tùy chọn.
 • Nút radio: Danh sách tùy chọn hiển thị dưới dạng một loạt các nút mà người dùng có thể bấm vào để chọn tùy chọn.
 • Văn bản nhiều dòng: Trường văn bản dài hơn, phù hợp với đoạn văn.
 • Trắc nghiệm: Danh sách tùy chọn hiển thị dưới dạng một loạt các hộp kiểm. Khác với Danh sách thả xuốngNút radio, người dùng có thể chọn nhiều câu trả lời.
 • Ngày: Ngày cụ thể.
 • Số: Một con số.

Ngoài ra, bạn có thể thiết lập yêu cầu cụ thể cho từng loại trường.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn biết tổ chức có bao nhiêu địa điểm trước khi phê duyệt họ là công ty trong Shopify. Bạn tạo biểu mẫu, thêm trường tùy chỉnh và chọn Số. Nếu muốn đảm bảo rằng bạn chỉ nhận đơn đăng ký từ các công ty có nhiều nhưng dưới chín địa điểm, bạn có thể thiết lập trường thành chấp nhận giá trị từ 2-8.

Xét duyệt yêu cầu tài khoản công ty

Sau khi đăng biểu mẫu lên cửa hàng trực tuyến, các công ty có thể gửi biểu mẫu để yêu cầu quyền truy cập mua B2B. Khi đó, một công ty có khách hàng liên kết sẽ được tạo trên trang quản trị Shopify để xét duyệt. Theo mặc định, các công ty được tạo bằng biểu mẫu không này có quyền truy cập vào mục đặt hàng hoặc định giá B2B cho đến khi được phê duyệt.

Bạn có thể xem lại yêu cầu tài khoản công ty trong cột Đặt hàng và chọn xem có phê duyệt cho các công ty hay không trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, truy cập mục Khách hàng > Công ty.
 2. Nhấp vào Không phê duyệt đặt hàng.
 3. Nhấp vào tên công ty để đánh giá.
 4. Trong mục Trường thông tin bổ sung, kiểm tra thông tin mà người liên hệ của công ty đã gửi bằng biểu mẫu của bạn:
  • Để từ chối đơn đăng ký, xóa công ty.
  • Để phê duyệt một công ty, thực hiện các bước sau:
   1. Nhấp vào Quản lý quyền.
   2. Chọn địa điểm và chỉ định quyền.
   3. Nhấp vào Next (Tiếp).
   4. Không bắt buộc: Chọn Thông báo cho khách hàng rằng họ đã có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B để gửi email đến người liên hệ của công ty.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí