Aanvragen voor bedrijfsaccounts

Met aanvragen voor bedrijfsklanten kunnen klanten een formulier indienen in je webshop om toegang te vragen om bij je bedrijf te kopen als een B2B-bedrijf. Nadat een klant het formulier heeft ingediend, worden er een bedrijf, een bedrijfslocatie en een klant aangemaakt in het Shopify-beheercentrum. Je kunt de aanvraag controleren en kiezen of je het bedrijf wilt goedkeuren om B2B bij je bedrijf te kopen.

Een formulier voor het aanvragen van een bedrijfsaccount instellen

 1. Installeer de Shopify Forms-app vanuit de Shopify App Store.
 2. Maak een formulier aan:

  1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
  2. Klik op Formulier aanmaken.
  3. Selecteer of je een Pop-upformulier of een Inline formulier wilt aanmaken.
  4. Voer een naam in voor het formulier.
  5. Klik op Maken.
 3. Voer de volgende stappen uit voor elk veld dat je aan het formulier wilt toevoegen:

  1. Klik in de sectie Velden op Bedrijf en klant.
  2. Klik op Nieuw veld toevoegen.
  3. Selecteer een bestaand veld of klik op Nieuw veld om een aangepaste invoer aan te maken.
 4. Configureer de rest van het formulier op basis van je voorkeuren.

 5. Klik op Opslaan.

Meestal worden voor korte formulieren pop-ups gebruikt. Inline-formulieren zijn het meest geschikt voor langere formulieren of wanneer je een speciale aanmeldingspagina in je webshop wilt hebben.

Aangepaste invoervelden

Aangepaste invoervelden worden opgeslagen als een metaveld. Wanneer je een aangepast veld aan je formulier toevoegt, moet je het bijbehorende metaveld een naam geven. Nadat een metaveld is opgeslagen, kun je het vinden in de metavelden van je klantgegevens of metavelden met bedrijfsgegevens in het Shopify-beheercentrum via Instellingen > Aangepaste gegevens > Klanten. Je kunt deze gegevens gebruiken om B2B-bedrijfsaanvragen te beoordelen of om klantsegmenten aan te maken.

Het aangepaste veld kan een van de volgende gegevenstypen zijn:

 • Tekst met één regel: een kort tekstveld waar één zin in past.
 • Vervolgkeuzelijst: een lijst met opties die worden gepresenteerd als een lijst waaruit de klant één optie kan selecteren.
 • Keuzerondjes: een lijst met opties die worden gepresenteerd als een reeks knoppen waaruit de gebruiker één optie kan selecteren.
 • Tekst van meerdere regels: een langer tekstveld waar een alinea in past.
 • Meerkeuze: een lijst met opties die worden gepresenteerd als een reeks selectievakjes. In tegenstelling tot de vervolgkeuzelijst en keuzerondjes kunnen klanten hierbij meer dan één antwoord selecteren.
 • Datum: een specifieke datum.
 • Getal: één getal.

Je kunt desgewenst voor elk type veld specifieke vereisten instellen.

Stel dat je wilt weten hoeveel locaties een organisatie heeft voordat je deze goedkeurt als bedrijf in Shopify. Je maakt een formulier aan, voegt een aangepast veld toe en selecteert Getal. Als je ervoor wilt zorgen dat je alleen aanvragen ontvangt van bedrijven met meer dan één locatie maar minder dan negen, stel je het veld zo in dat alleen waarden van 2 t/m 8 worden geaccepteerd.

Aanvragen voor bedrijfsaccounts beoordelen

Nadat het formulier in je webshop is gepubliceerd, kunnen bedrijven het indienen om toegang aan te vragen om B2B bij je te kopen. Wanneer ze dat doen, wordt er ter beoordeling een bedrijf met een bijbehorende klant aangemaakt in het Shopify-beheercentrum. Bedrijven die via het formulier zijn aangemaakt, hebben standaard pas toegang tot B2B-bestellingen of de B2B-prijsstellingen als ze zijn goedgekeurd.

De controle van aanvragen voor bedrijfsaccounts kun je in de kolom Bestellen uitvoeren en de goedkeuring van bedrijven kun je in het Shopify-beheercentrum uitvoeren.

Stappen:

 1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
 2. Klik op Bestelling niet goedgekeurd.
 3. Klik op de naam van het bedrijf om dit te beoordelen.
 4. Bekijk in de sectie Metavelden de informatie die de contactpersoon van het bedrijf heeft ingediend via je formulier:
  • Als je een aanvraag wilt afwijzen, verwijder je het bedrijf.
  • Ga als volgt te werk om een bedrijf goed te keuren:
   1. Klik op Machtigingen beheren.
   2. Selecteer locaties en wijs machtigingen toe.
   3. Klik op Volgende.
   4. Optioneel: Selecteer Laat de klant weten dat zij b2b-bestellingen kunnen gaan plaatsen om een e-mail naar de contactpersoon van het bedrijf te sturen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis