Verkoopmedewerkers voor B2B instellen

Verkoopmedewerkers vergroten de mogelijkheden om omzet te genereren naarmate je bedrijf groeit. Verkoopvertegenwoordigers kunnen bijvoorbeeld speciale vertegenwoordigers zijn die in dienst van je bedrijf zijn om je merk bij andere bedrijven te promoten. Het kunnen ook onafhankelijke contractanten zijn die in dienst van een externe partij jouw merk samen met veel andere vertegenwoordigen.

Als je verkoopmedewerkers inzet voor je bedrijf, kun je de medewerkersmachtigingen aanpassen voor verschillende soorten profielen van verkoopmedewerkers. Je kunt elke medewerker een aantal machtigingen toewijzen die de toegang beperken tot enkel de bedrijfsrecords die aan hen zijn toegewezen.

Verkoopmedewerkers instellen

Medewerkersmachtigingen ondersteunen elk soort verkoopmedewerker. De twee meest voorkomende soorten verkoopmedewerkers zijn verkoopmanagers en verkoopvertegenwoordigers:

 • Verkoopmanagers: medewerkers die beheren welke verkoopvertegenwoordigers worden toegewezen aan welke bedrijfslocatie. Deze medewerker kan ook een winkelbeheerder zijn.
 • Verkoopvertegenwoordigers: medewerkers die alleen toegang hebben tot de bedrijfslocaties en -records waaraan ze zijn toegewezen. Je kunt verkoopvertegenwoordigers ook machtigingen verlenen om bedrijven en bedrijfslocaties te bewerken of aan te maken.

Je kunt bepalen welk machtigingsniveau elke verkoopmedewerker heeft met een combinatie van machtigingen in je Organisatie-instellingen, inclusief machtigingen Bedrijven. De volgende stappen bieden aanbevolen machtigingen voor elke rol, maar je kunt machtigingen toevoegen op basis van wat je wilt dat verkoopmedewerkers kunnen.

Je kunt verkoopmedewerkers de machtigingen Klanten, Bestellingen en Conceptbestellingen toewijzen. Vermijd echter het toewijzen van de machtigingen Analytics, Marketing of Startpagina aan verkoopmedewerkers, aangezien die pagina's verkoopgegevens kunnen bevatten die niet op bedrijf zijn gefilterd, zelfs wanneer Machtigingen beperken tot toegewezen bedrijfslocaties actief is.

Machtigingen voor verkoopmanagers instellen

Verkoopmanagers zijn medewerkers die beheren welke verkoopmedewerkers worden toegewezen aan welke bedrijfslocatie. Binnen een bedrijfslocatie kunnen verkoopmanagers de sectie Toegewezen medewerkers voor elke bedrijfslocatie bekijken en beheren.

Stappen:

 1. Log in bij elke winkel in je Plus-organisatie.
 2. Ga naar Instellingen > Gebruikers.
 3. Klik op de medewerker die je als verkoopmanager wilt instellen.
 4. Klik in de sectie Winkels op ... naast de winkel waarvoor je diegene verkoopmanager wilt maken en klik vervolgens op Bewerken.
 5. Klik in de sectie Winkelmachtigingen op Bedrijven en wijs ze ten minste de volgende machtigingen toe:

  1. Bedrijven bekijken.
  2. Andere medewerkers toewijzen aan bedrijfslocaties.
 6. Optioneel: Je kunt ook aanvullende machtigingen toewijzen, zoals Klanten, Bestellingen, Conceptbestellingen of eventuele andere medewerkersmachtigingen waarvan je wilt dat de verkoopmanager ze heeft.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Optioneel: Herhaal deze stappen voor alle winkels in de sectie Winkels waarvoor je wilt dat de medewerkers machtigingen krijgen als verkoopmanager.

Machtigingen voor verkoopvertegenwoordigers instellen

Verkoopvertegenwoordigers zijn vaak verantwoordelijk voor een specifieke subset van bedrijven en locaties. Je kunt hun weergave in het beheercentrum beperken om alleen informatie weer te geven die relevant is voor de bedrijfslocaties waaraan ze zijn toegewezen.

Stappen:

 1. Log in bij elke winkel in je Plus-organisatie.
 2. Ga naar Instellingen > Gebruikers.
 3. Klik op de medewerker die je als verkoopvertegenwoordiger wilt instellen.
 4. Klik in de sectie Winkels op ... naast de winkel waarvoor je diegene verkoopvertegenwoordiger wilt maken en klik vervolgens op Bewerken.
 5. Klik in de sectie Winkelmachtigingen op Bedrijven en wijs ze ten minste de volgende machtigingen toe:

  1. Bedrijven bekijken.
  2. Machtigingen beperken tot toegewezen bedrijfslocaties.
 6. Optioneel: Je kunt ook aanvullende machtigingen toewijzen, zoals Klanten, Bestellingen en Conceptbestellingen, zodat verkoopvertegenwoordigers namens de klant bestellingen kunnen plaatsen. Je kunt ook andere medewerkersmachtigingen toewijzen waarvan je wilt dat de verkoopvertegenwoordiger deze heeft.

 7. Klik op Opslaan.

 8. Optioneel: Herhaal deze stappen voor alle winkels in de sectie Winkels waarvoor je wilt dat de medewerkers machtigingen krijgen als verkoopvertegenwoordiger.

Verkoopmedewerkers toewijzen aan een bedrijfslocatie

Verkoopmanagers (of elke medewerker met de machtiging Andere medewerkers toewijzen aan bedrijfslocaties) kunnen een andere medewerker toewijzen aan bedrijfslocaties.

Als je de voorwaarde Machtigingen beperken tot toegewezen bedrijfslocaties toepast op de machtigingen van de verkoopmedewerkers, beperkt het Shopify-beheercentrum bepaalde content die wordt weergegeven aan verkoopmedewerkers tot alleen die van bedrijfslocaties waar de medewerkers aan zijn toegewezen. Zo worden op de pagina's Klanten, Bestellingen, Conceptbestellingen en Bedrijven alleen gegevens weergegeven op basis van de bedrijfslocaties die aan de medewerkers zijn toegewezen. Alle andere pagina's in het beheercentrum worden echter niet gefilterd op bedrijf.

Je kunt dezelfde verkoopmedewerkers aan meerdere bedrijfslocaties toewijzen. Je kunt maximaal tien verkoopmedewerkers toewijzen aan elke bedrijfslocatie.

Stappen:

 1. Log in bij je Plus-organisatie en navigeer naar de juiste winkel.
 2. Ga naar Klanten > Bedrijven.
 3. Klik op het bedrijf waar je een of meer verkoopmedewerkers aan wilt toewijzen.
 4. Klik in de sectie Locaties op de bedrijfslocatie waar je verkoopmedewerkers aan wilt toewijzen.
 5. Klik in de sectie Toegewezen medewerkers op het potloodpictogram.
 6. Selecteer de medewerkers die je aan de bedrijfslocatie wilt toewijzen. Je kunt meerdere medewerkers tegelijk selecteren.
 7. Klik op Opslaan.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis