Konfigurere salgspersonale for B2B

Salgspersonale skalerer omsetningsgenererende muligheter ettersom bedriften utvikler seg. Salgsrepresentanter kan for eksempel være dedikerte agenter ansatt av bedriften for å promotere merkevaren til andre virksomheter. De kan også være uavhengige konsulenter ansatt av en tredjepart, som representerer din merkevare i tillegg til mange andre.

Hvis du har salgspersonell ansatt i bedriften, kan du tilpasse personaltillatelsene for ulike typer salgspersonalprofiler. Du kan tilordne hvert personalmedlem et sett med tillatelser som begrenser tilgangen til kun de bedriftsopplysningene de er tilordnet.

Konfigurere salgspersonale

Personaltillatelser støtter alle typer salgspersonale. De to vanligste typene salgspersonale er salgsledere og salgsrepresentanter:

 • Salgsledere: Personalmedlemmer som administrerer hvilke salgsrepresentanter som er tilordnet hvilken bedriftslokalisasjon. Dette personalmedlemmet kan være det samme som butikkadministratoren.
 • Salgsrepresentanter: Personalmedlemmer som bare har tilgang til de bedriftslokalisasjonene og -opplysningene de er tilordnet. Du kan også gi salgsrepresentanter tillatelser til å redigere eller opprette bedrifter og bedriftslokalisasjoner.

Du kan kontrollere hvilket nivå av tillatelser hvert personalmedlem har ved hjelp av en kombinasjon av tillatelser i organisasjonsinnstillingene, inkludert Bedrifts-tillatelser. Følgende trinn gir anbefalte tillatelser for hver rolle, men du kan legge til tillatelser basert på hva du ønsker at salgspersonalet skal kunne gjøre.

Du bør vurdere å tilordne salgspersonalet tillatelsene Kunder, Bestillinger og Bestillingsutkast. Unngå imidlertid å tilordne salgspersonalet tillatelsene Analyse, Markedsføring eller Hjem, da disse sidene kan inneholde salgsdata som ikke er filtrert etter bedrift, selv når Begrens tillatelser til tilordnede bedriftslokalisasjoner er aktiv.

Konfigurere salgsledertillatelser

Salgsledere er personalmedlemmer som administrerer tilordning av salgspersonale til ulike bedriftslokalisasjoner. Innenfor en bedriftslokalisasjon kan salgsledere vise og administrere seksjonen Tilordnet personale for alle bedriftslokalisasjoner.

Trinn:

 1. Logg på en butikk i Plus-organisasjonen.
 2. Gå til Innstillinger > Brukere.
 3. Klikk på personalmedlemmet du vil angi som salgsleder.
 4. Klikk på ... ved siden av butikken du ønsker å gjøre vedkommende salgsleder for i seksjonen Butikker, og klikk deretter på Rediger.
 5. Klikk på Bedrifter i seksjonen Butikktillatelser og tilordne dem minst følgende tillatelser:

  1. Vis bedrifter.
  2. Tilordne andre personalmedlemmer til bedriftens lokalisasjoner.
 6. Valgfritt: Du kan også tilordne flere tillatelser, som Kunder, Bestillinger, Bestillingsutkast eller andre personaltillatelser som du ønsker at salgslederen skal ha.

 7. Klikk på Lagre.

 8. Valgfritt: Gjenta disse trinnene for alle butikker i seksjonen Butikker der du ønsker at personalmedlemmet skal ha salgsledertillatelser.

Konfigurere tillatelser som salgsrepresentant

Salgsrepresentanter er ofte ansvarlige for et bestemt delsett av bedrifter og lokalisasjoner. Du kan begrense administratorvisningen slik at de kun ser informasjon som er relevant for de bedriftslokalisasjonene de er tilordnet.

Trinn:

 1. Logg på en butikk i Plus-organisasjonen.
 2. Gå til Innstillinger > Brukere.
 3. Klikk på personalmedlemmet du vil tilordne som salgsrepresentant.
 4. Klikk på ... ved siden av butikken du ønsker at de skal være salgsrepresentant for i seksjonen Butikker, og klikk deretter på Rediger.
 5. Klikk på Bedrifter i seksjonen Butikktillatelser og tilordne dem minst følgende tillatelser:

  1. Vis bedrifter.
  2. Begrens tillatelser til tilordnede bedriftslokalisasjoner.
 6. Valgfritt: Du kan også tilordne flere tillatelser, som Kunder, Bestillinger og Bestillingsutkast, slik at salgsrepresentanter kan legge inn bestillinger på vegne av kunden. Du kan også tilordne andre personaltillatelser du ønsker at salgsrepresentanten skal ha.

 7. Klikk på Lagre.

 8. Valgfritt: Gjenta disse trinnene for alle butikker i seksjonen Butikker der du ønsker at personalmedlemmet skal ha tillatelser som salgsrepresentant.

Tilordne salgspersonale til en bedriftslokalisasjon

Salgsledere – eller andre personalmedlemmer med tillatelsen Tilordne andre personalmedlemmer til bedriftslokalisasjoner – kan tilordne andre personalmedlemmer til bedriftslokalisasjoner.

Hvis betingelsen Begrens tillatelser til tilordnede bedriftslokalisasjoner gjelder for salgspersonalets tillatelser, vil Shopify-administrator begrense noe av innholdet som vises i salgspersonalets visning av Shopify-administrator, og bare vise informasjon fra bedriftslokalisasjonene personalmedlemmet er tilordnet til. Sidene Kunder, Bestillinger, Bestillingsutkast og Bedrifter viser for eksempel bare informasjon basert på bedriftslokalisasjonene personalmedlemmet er tilordnet. Alle andre sider i administrator filtreres imidlertid ikke etter bedrifter.

Det samme salgspersonalet kan være tilordnet flere bedriftslokalisasjoner. Inntil 10 salgspersonalmedlemmer kan være tilordnet hver bedriftslokalisasjon.

Trinn:

 1. Logg på Plus-organisasjonen og gå til den aktuelle butikken.
 2. Gå til Kunder > Bedrifter.
 3. Klikk på bedriften du vil tilordne ett eller flere salgspersonalmedlemmer til.
 4. Klikk på bedriftslokalisasjonen du vil tilordne salgspersonale til i seksjonen Lokalisasjoner.
 5. Klikk på blyantikonet i seksjonen Tilordnet personale.
 6. Velg personalmedlemmet du vil tilordne til bedriftslokalisasjonen. Du kan velge flere personalmedlemmer samtidig.
 7. Klikk på Lagre.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis