Beskrivelse av personaltillatelser

For å gi personalmedlemmer tilgang til å hjelpe deg med å drive butikken må du gi dem tilgang til bestemte deler av Shopify-administrator og til bestemte funksjoner. Du kan gi personalmedlemmer et høyt tilgangsnivå eller begrense tilgangen til svært bestemte funksjoner, avhengig av hvilken rolle de har i butikken. I noen tilfeller må du gi personalmedlemmer flere tillatelser for at de skal kunne gjennomføre oppgaver i et bestemt område av Shopify-administrator.

Generelle personaltillatelser

Tillatelser i Generelt-seksjonen på siden Legg til personale gir personalet tilgang til ulike sider i Shopify-administrator, rapporter og bestillingstilgang.
Tillatelse Beskrivelse
Startside Lar personalmedlemmet se Startsiden, som inneholder salgsinformasjon og andre butikkdata.
Bestillinger

Lar personalmedlemmet vise, opprette, oppdatere, slette, kansellere og eksportere bestillinger, og motta bestillingsvarsler.

 • Rediger bestillinger: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne redigere varer og rabatter i en bestilling.
 • Eksporter bestillinger: Denne tillatelsen kreves for at personale skal kunne eksportere bestillinger. Bare forhandlere med Shopify Plus kan gi denne tillatelsen til personalet.
 • Refunder bestillinger: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne refundere bestillinger. Hvis personalet ditt ikke har denne tillatelsen kan de fortsatt utstede en refusjon når de kansellerer en bestilling.
 • Belast et kort fra hvelvet: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne belaste et kredittkort fra hvelvet, altså med kredittkortinformasjon som er lagret i et kredittkorthvelv. Denne tillatelsen gjelder bare for produkter som ble kjøpt gjennom alternativ for utsatt kjøp, som forhåndsbestillinger eller prøv før du kjøper.
Bestillingsutkast

Lar personalmedlemmet opprette, endre og slette bestillingsutkast.

 • Eksporter bestillingsutkast: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne eksportere bestillingsutkast. Bare forhandlere med Shopify Plus-abonnementet kan gi denne tillatelsen til personalmedlemmer.
Produkter Lar personalmedlemmet vise, opprette, importere og endre produkter, samlinger og lagerbeholdning.
Gavekort

Lar personalmedlemmet vise, opprette og utstede gavekort og eksportere gavekort til en CSV-fil.

Hvis personalet må opprette eller redigere kunder fra Gavekort-siden, må du også gi dem tillatelsen Kunder.

Kunder

Lar personalmedlemmet vise, legge til, redigere og slette kundeprofiler.

 • Eksporter kunder: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne eksportere kundeprofiler. Bare forhandlere med Shopify Plus-abonnementet kan gi denne tillatelsen til personalmedlemmer.
 • Slett kundeopplysninger: Lar personalmedlemmet be om at opplysninger om en kunde slettes.
 • Be om kundeopplysninger: Lar personalmedlemmet be om at opplysninger om en kunde eksporteres i CSV-format og sendes til kunden.
Rapporter Lar personalmedlemmet vise og opprette rapporter, som inkluderer salgsopplysninger og andre butikkopplysninger. Du kan ikke spesifisere hvilke rapporter personalmedlemmet har tilgang til.
Instrumentbord Lar personalmedlemmet vise sidene Oversikt og Direktevisning, som inneholder salgsinformasjon, samt andre opplysninger om butikker og salgskanaler.
Markedsføring Lar personalmedlemmet vise, opprette og automatisere markedsføringskampanjer. Hvis du utfører markedsføring med en app eller en salgskanal, som med Shopify Email, trenger du også den tilhørende Apper og kanaler-tillatelsen.
Rabatter Lar personalmedlemmet vise, opprette rabattkoder og automatiske rabatter og eksportere rabatter til en CSV-fil.

Nettbutikktillatelser

Tillatelser i Nettbutikk-seksjonen på siden Legg til personale gir personalmedlemmer tilgang til funksjoner som påvirker utseendet til nettbutikken.
Tillatelse Beskrivelse
Temaer Lar personalmedlemmet vise, endre og publisere temaer.
Blogginnlegg og sider Lar personalmedlemmet vise, opprette, endre, publisere og slette blogginnlegg og sider.
Navigasjon Lar personalmedlemmet vise, opprette, endre og slette navigasjon.
Domener

Lar personalmedlemmet vise og redigere domeneinnstillinger.

 • Overfør domene til en annen Shopify-butikk: Lar personalmedlemmet overføre butikkdomenet til en annen Shopify-butikk. Personalmedlemmet må oppfylle følgende kriterier for å overføre domenet:
  • være et personalmedlem i begge butikker
  • være tildelt denne tillatelsen i begge butikker

Administrasjonstillatelser

Tillatelsene i Administrasjon-seksjonen på siden Legg til personale gir personalet tilgang til å dele ut tillatelser til andre personalmedlemmer.
Tillatelse Beskrivelse
Administrer innstillinger

Gir personalmedlemmet tilgang til de fleste administrasjonsalternativene på sidene Innstillinger og Preferanser i Shopify-administrator, og til å opprette webhooker.

Finn ut mer om minstekravene til tillatelser for tilgang til administrative oppgaver på Innstillinger-siden.

Steder Lar personalmedlemmet opprette, endre og slette lokalisasjoner der du lagerfører eller håndterer lagerbeholdning.
Rediger tillatelser

Lar personalmedlemmet vise og endre tillatelser for personalet og samarbeidspartnere.

Butikkeieren kan alltids redigere alle personaltillatelser. Personale med Redigeringstillatelser-tillatelsen kan redigere tillatelser for andre personale, men bare tillatelser som de allerede har.

For eksempel trenger et personalmedlem med Rediger tillatelser- og Administrer innstillinger-tillatelsene også Temaer-tillatelsen for å kunne tildele eller fjerne Temaer-tillatelsen for et annet personalmedlem.

Hvis et personalmedlem har tillatelsen Rediger tillatelser, kan dette personalmedlemmet tildele tillatelsen Rediger tillatelser til et annet personalmedlem. Av sikkerhetsårsaker må personalmedlemmet som tildeler tillatelsen ha de samme tillatelsene som personalmedlemmet som mottar tillatelsen for at tillatelsen Rediger tillatelser skal kunne tildeles.

 • Legg til og fjern personale: Lar personalmedlemmet legge til andre personalmedlemmer, og oppdatere eller fjerne personalkontoer.
 • Administrer samarbeidsforespørsler: Lar personalmedlemmet se gjennom, godta eller avvise samarbeidsforespørsler i butikken.
Eksterne påloggingstjenester Lar personalmedlemmet vise eller oppdatere eksterne påloggingstjenester på siden Brukere og tillatelser.
Trekk tilbake tilgangstokener for andre personalmedlemmer Lar personalmedlemmet trekke tilbake enhetstillatelser for personalet til Shopify-apper som Point of Sale, Shopify Inbox eller Shopify på mobil. Alle personalmedlemmer kan trekke tilbake sin egen tilgang, men bare personalmedlemmer med denne tillatelsen kan trekke tilbake tilgang for andre personalmedlemmer.
Vis apper utviklet av personalet og samarbeidspartnere

Gjør at personalmedlemmet kan se apper som er utviklet av personalet eller samarbeidspartnere.

 • Utvikle apper: Lar personalmedlemmet oppdatere tilpassede apper som er installert i butikken.
 • Tillat apputvikling: Lar personalmedlemmet gi personalmedlemmer og samarbeidspartnere tilgang til å utvikle tilpassede apper. Tilpasset apputvikling er ikke tillatt som standard.

Økonomitillatelser

Tillatelser i Økonomi-seksjonen på siden Legg til personale lar personalmedlemmer administrere fakturaer og betalinger.
Tillatelse Beskrivelse
Vis fakturering og motta fakturerings-e-poster

Lar personalmedlemmet gjøre følgende:

 • vise, laste ned eller eksportere Shopify-fakturaer
 • vis faktureringsinformasjon og betalingsmåter
 • motta faktureringsrelaterte e-poster.

Samarbeidspartnere som har denne tillatelsen mottar ikke fakturerings-e-poster.

 • Rediger betalingsmåter for fakturaer og betal fakturaer: Lar personalmedlemmet legge til en betalingsmåte på siden Fakturering, og betale fakturaer dersom en betaling mislykkes.
 • Administrere abonnement: Lar personalmedlemmet gjøre endringer i butikkens abonnement. Bare butikkeieren kan sette butikken på pause eller deaktivere den.
 • Administrere appfakturering: Lar personalmedlemmet vise appfaktureringsbelastninger for éngangskjøp, appbruk og appabonnementer.
Vis utbetalinger fra Shopify Payments Lar personalmedlemmet vise Shopify Payments-innstillinger, utbetalinger og transaksjoner.
Administrer betalingsinnstillinger Lar personalmedlemmet administrere betalingsmåter ut over Shopify Payments, inkludert PayPal, tredjepartsleverandører, manuelle betalinger og ytterligere betalingstyper.
Vis Balance-kontoaktivitet Lar personalmedlemmet se Shopify Balance-transaksjoner og beløpet som er tilgjengelig for bruk.

App- og kanaltillatelser

Personalmedlemmet kan se og få tilgang til apper og salgskanaler som du angir.

Tillatelser i Apper og kanaler-seksjonen på siden Legg til personale gir personalmedlemmet tilgang til å installere og administrere apper og salgskanaler.
Tillatelse Beskrivelse
Administrer og installer apper og kanaler

Lar personalmedlemmet administrere apper og kanaler dersom tillatelsene samsvarer med tillatelsene som kreves av appen eller kanalen. Personalmedlemmet kan legge til, bruke eller slette apper og kanaler. Hvis nye apper eller kanaler installeres i fremtiden kan personalmedlemmet bruke eller slette disse appene eller kanalene uten at du oppdaterer denne tillatelsen.

 • Godkjenn appkostnader: Lar personalmedlemmet installere apper med tilknyttede kostnader, som en éngangskostnad eller et løpende abonnement. Et personalmedlem trenger denne tillatelsen for å installere apper som tilbyr gratis prøveperioder som deretter blir til et betalt abonnement.
Bestemte apper og salgskanaler Hvis du merker av for bestemte apper og salgskanaler, har personalmedlemmet bare tilgang til disse appene og salgskanalene. De kan ikke installere eller slette apper. Hvis det installeres noen nye apper i fremtiden, må du oppdatere denne tillatelsen for å gi personalmedlemmet tilgang til dem.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis