Beskrivelse av personaltillatelser

For å gi personalmedlemmer tilgang til å hjelpe deg med å drive butikken må du gi dem tilgang til bestemte deler av Shopify-administrator og til bestemte funksjoner. Du kan gi personalmedlemmer et høyt tilgangsnivå eller begrense tilgangen til svært bestemte funksjoner, avhengig av hvilken rolle de har i butikken.

I noen tilfeller må du gi personalmedlemmer flere tillatelser for at de skal kunne gjennomføre oppgaver i et bestemt område av Shopify-administrator.

Personalmedlemmer med reduserte tillatelser har en begrenset visning av Shopify-administrator så snart du lagrer tillatelsene.

Generelle personaltillatelser

Tillatelser

Startsiden

Tillatelser i Hjem-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Startside Lar personalmedlemmet se Startsiden, som inneholder salgsinformasjon og andre butikkdata.

Bestillinger

Tillatelser i Bestillinger-seksjonen på Brukere og tillatelser-siden.
Tillatelse Beskrivelse
Vis Lar personalet se bestillinger.
Administrer bestillingsinformasjon Lar personalet redigere og oppdatere ikke-varelinjerelaterte egenskaper, som kundeopplysninger, fraktinformasjon, tagger og metafelter, samt utføre handlinger som sending av fakturaer og arkivering eller dearkivering av bestillinger.
Rediger varelinjer Lar personalet legge til eller fjerne varelinjer fra bestillinger.
Legg til rabatter Lar personalet legge til rabatter for eksisterende eller nye varelinjer i en bestilling.
Angi betalingsvilkår Lar personalet legge til betalingsvilkår for en bestilling eller redigere eksisterende betalingsvilkår.
Belast kredittkort Tillater at personalmedlemmer kan innhente betaling ved å oppgi kredittkortopplysninger.
Belast et kort i hvelvet Lar personalet belaste et hvelvlagret kredittkort, som er kredittkortopplysninger lagret i et kredittkorthvelv. Denne tillatelsen gjelder bare for produkter som ble kjøpt gjennom alternativ for utsatt kjøp, som forhåndsbestillinger eller prøv før du kjøper.
Marker som betalt Tillater at personalet kan merke bestillinger som betalt.
Gjennomfør betaling Lar personalet innhente betalinger for bestillinger manuelt.
Oppfyll og send Lar personalet oppfylle og sende bestillinger.
Kjøp fraktetiketter Lar personalet opprette og kjøpe fraktetiketter.
Gå tilbake Lar personalet opprette og behandle returer.
Refusjon Lar personalet refundere og tilbakebetale bestillinger.
Avbryt Lar personalet kansellere bestillinger.
Eksporter Lar personalet eksportere bestillinger.
Slett Lar personalet slette bestillinger.
Forlatte kasser
Administrer Lar personalet administrere forlatte kasser.

Bestillingsutkast

Tillatelser i seksjonen Bestillingsutkast på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis Tillater at personalmedlemmer kan se bestillingsutkast.
Opprett og rediger Tillater at personalmedlemmer kan opprette og redigere bestillingsutkast, duplisere bestillinger, sende eller dele en faktura og oppdatere kundekontakt- og leveringsopplysninger.
Denne tillatelsen krever minst én betalingstillatelse for at personalmedlemmer skal kunne konvertere et bestillingsutkast til en bestilling. Betalingstillatelser inkluderer Angi betalingsvilkår, Belast kredittkort eller Merke bestillingsutkast som betalt.
Legg til rabatter Lar personalet bruke og fjerne egendefinerte rabatter for varelinjer og bestillinger. Personalet må også ha tillatelsen Rabatter for å legge til rabattkoder.
Angi betalingsvilkår Tillater at personalmedlemmer kan angi betalingsvilkår for bestillingsutkast og konvertere et bestillingsutkast til en bestilling.
Belast kredittkort Tillater at personalmedlemmer kan innhente betaling ved å oppgi kredittkortopplysninger.
Marker som betalt Tillater at personalmedlemmer kan merke bestillingsutkast som betalt.
Eksporter Tillater at personalmedlemmer kan eksportere bestillingsutkast.
Slett Tillater at personalmedlemmer kan slette bestillingsutkast.

Produkter

Tillatelser i Produkter-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis Tillater at personalmedlemmet kan se produkter.
Denne tillatelsen gir ikke personalmedlemmet tilgang til å se produktkostnader.
Vis kostnad Tillater at personalet kan se produktkostnad.
Opprett og rediger Tillater at personalmedlemmet kan opprette, redigere, importere, publisere, dele og arkivere produkter og samlinger.
Denne tillatelsen gir ikke personalmedlemmet tilgang til å redigere produktkostnader eller produktpriser.
Rediger kostnad Tillater at personalet kan redigere produktkostnad.
Endre pris Lar personalet redigere produktprisen.
Eksporter Lar personalet eksportere produkter og lagerbeholdning.
Slett Lar personalet slette produkter, varianter og samlinger.
Lagerbeholdning
Administrer Tillater at personalmedlemmet kan opprette, overføre, spore, importere og eksportere lagerbeholdning.
Tillater at personalmedlemmet kan redigere lagerantall, SKU-er og strekkoder.
Tillater at personalmedlemmet kan se historikk for lagerjusteringer for produkter og varianter hvis lagerbeholdning spores av Shopify, og analysere endringer i lagernivåer i seksjonen Lagerrapporter.

Kataloger

Tillatelser i Kataloger-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis Lar personalet se kataloger.
Opprett og rediger Lar personalet se, opprette, redigere, arkivere og importere kataloger.
Slett Lar personalet slette kataloger.

Gavekort

Tillatelser i seksjonen Gavekort på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis, opprett og slett Tillater at personalmedlemmet kan vise, opprette og slette gavekort og eksportere gavekort til en CSV-fil. Hvis personalmedlemmet har behov for å opprette eller redigere kunder fra Gavekort-siden, må du også gi vedkommende tillatelsen Kunder.

Innhold

Tillatelser i Innhold-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Metaobjektdefinisjoner
Vis Tillater personalmedlemmer å se metaobjektdefinisjoner, inkludert detaljer og alle tilknyttede oppføringer.
Opprett og rediger Tillater at personalmedlemmet kan opprette og redigere metaobjektdefinisjoner.
Slett Tillater at personalmedlemmet kan slette metaobjektdefinisjoner.
Oppføringer
Vis Tillater personalmedlemmer å se metaobjektoppføringer.
Opprett og rediger Tillater at personalmedlemmet kan opprette og redigere metaobjektoppføringer.
Slett Tillater at personalmedlemmet kan slette metaobjektoppføringer.

Kunder

Tillatelser i Kunder-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Kunder Lar personalmedlemmet vise, opprette, redigere og slette kundeprofiler.
Slett personopplysninger Tillater at personalmedlemmet kan be om at en kundes opplysninger slettes.
Forespør data Tillater at personalmedlemmet kan be om at en kundes opplysninger eksporteres i CSV-format og sendes til kunden.
Eksporter Denne tillatelsen kreves for at personalmedlemmer skal kunne eksportere kundeprofiler.
Slå sammen Lar personalet slå sammen kundeprofiler.
Vis butikkvalutatransaksjoner Lar personalmedlemmet vise detaljer om transaksjoner på butikkvalutakonto.
Rediger butikkvaluta Lar personalmedlemmet debitere og kreditere en kundes butikkvalutakonto.

Bedrifter

Personaltillatelser i Plus-organisasjoner må angis manuelt for hver enkelt butikk de har tilgang til, med mindre du velger å opprette en rolle. Finn ut mer om administrasjon av brukere med organisasjonsinnstillinger.

Rene Plus-tillatelser i Bedrifter-seksjonen på siden Butikktillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis bedrifter Tillater at personalmedlemmet kan se bedrifter og bedriftslokalisasjoner.
Opprett og rediger bedrifter Tillater at personalmedlemmet kan vise, opprette og redigere bedrifter og bedriftslokalisasjoner.
Tilordne andre personalmedlemmer til bedriftens lokalisasjoner Tillater at personalmedlemmet kan tilordne andre personalmedlemmer til bestemte bedriftslokalisasjoner.
Slett bedrifter Tillater at personalmedlemmet kan slette bedrifter og bedriftslokalisasjoner.
Begrens tillatelser til tilordnede bedriftslokalisasjoner Begrenser administrator til bare å vise bestillinger, bestillingsutkast, kunder og bedrifter for bedriftslokalisasjonene som er tilordnet personalmedlemmet.

Alle andre sider i administratoren filtreres ikke etter bedrift. Noen kundeverdier, som bestillingsverdier for Beløp brukt, viser totalsummer for alle lokalisasjoner, og ikke bare totalsummen for lokalisasjonene personalmedlemmet er tilordnet.

Analyse

Tillatelser i Analyse-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Rapporter Lar personalmedlemmet vise og opprette rapporter, som inkluderer salgsopplysninger og andre butikkopplysninger. Du kan ikke spesifisere hvilke rapporter personalmedlemmet har tilgang til.
Instrumentbord Tillater at personalmedlemmet kan se sidene Oversikt og Direktevisning, som inneholder salgsinformasjon, samt andre opplysninger om butikker og salgskanaler.

Markedsføring

Tillatelser i Markedsføring-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis, opprett og slett kampanjer Tillater at personalmedlemmet kan se, opprette og automatisere markedsføringskampanjer. Hvis du utfører markedsføring med en app eller en salgskanal, som med Shopify Email, trenger du også den tilhørende Apper og kanaler-tillatelsen.

Personalet må også ha tillatelsene Hjem og Rapporter for å se markedsføringsanalyse på siden Markedsføring.

Rabatt

Tillatelser i Rabatter-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis, opprett og slett Tillater at personalmedlemmet kan se, opprette rabattkoder og automatiske rabatter og eksportere rabatter til en CSV-fil.

Nettbutikkens

Tillatelser i Nettbutikk-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Temaer Tillater at personalet kan se, endre og publisere alle gratis eller betalte temaer i seksjonen Temabibliotek på siden Temaer i Shopify-administrator. Den gir også personalet tilgang til kommandolinjegrensesnittsverktøyet (CLI).

Brukere trenger også noen app- og kanaltillatelser for å installere flere temaer fra Shopify Theme Store, eller for å kjøpe temaer med en eksisterende prøveperiode i temabiblioteket. Administrer og installer apper og kanaler kreves for å installere flere temaer, og Godkjenn appbelastninger kreves for å installere temaer med en tilknyttet kostnad.
Rediger kode Tillater at personalmedlemmet kan endre temakoden direkte gjennom koderedigeringsprogrammet.
Denne tillatelsen blokkerer eller forhindrer ikke tilgangen til Assets API.
Tilgang til CLI-verktøyet gis fortsatt som en del av tillatelsen Temaer.
Blogginnlegg og sider Lar personalmedlemmet vise, opprette, endre, publisere og slette blogginnlegg og sider.
Navigasjon Lar personalmedlemmet vise, opprette, endre og slette navigasjon.

Brukere

Tillatelser i Brukeradministrasjon-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Rediger tillatelser Tillater at personalmedlemmet kan se og endre tillatelser for personalmedlemmer og samarbeidspartnere.

Butikkeieren kan alltid redigere personaltillatelser. Personalmedlemmer med tillatelsen Rediger tillatelser kan redigere tillatelser for andre personalmedlemmer, men bare tillatelser de allerede har.

Et personalmedlem med tillatelsene Rediger tillatelser og Administrer tillatelser må for eksempel også ha tillatelsen Temaer for å gi eller fjerne tillatelsen Temaer til et annet personalmedlem.

Hvis et personalmedlem har tillatelsen Rediger tillatelser, kan personalmedlemmet gi et annet personalmedlem tillatelsen Rediger tillatelser. Av sikkerhetsårsaker må personalmedlemmet som gir tillatelsen ha de samme tillatelsene som personalmedlemmet som får tillatelsen for å kunne gi et annet personalmedlem tillatelsen Rediger tillatelser.
Legg til og fjern Tillater at personalmedlemmet kan legge til andre personalmedlemmer, samt oppdatere eller fjerne personalkontoer.
Eksterne påloggingstjenester Lar personalmedlemmet vise eller oppdatere eksterne påloggingstjenester på siden Brukere og tillatelser.
Trekk tilbake tilgangstokener Lar personalmedlemmet trekke tilbake enhetstillatelser for personalet til Shopify-apper som Point of Sale, Shopify Inbox eller Shopify på mobil. Alle personalmedlemmer kan trekke tilbake sin egen tilgang, men bare personalmedlemmer med denne tillatelsen kan trekke tilbake tilgang for andre personalmedlemmer.
Samarbeidspartnere
Administrer samarbeidspartnerforespørsler Tillater at personalmedlemmet kan gå gjennom, godta eller avvise samarbeidsforespørsler i butikken.

Utvikling av

Tillatelser i Apputvikling-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis apper utviklet av personalet og samarbeidspartnere Gjør at personalmedlemmet kan se apper som er utviklet av personalet eller samarbeidspartnere.
Utvikle Tillat at personalmedlemmer oppretter og oppdaterer tilpassede apper som er installert i butikken din.
Aktiver utvikling Tillater at personalmedlemmet kan tillate at personalmedlemmer og samarbeidspartnere for å utvikle egendefinerte apper. Tilpasset apputvikling er ikke tillatt som standard.

Butikkinnstillinger

Tillatelser i Butikkinnstillinger-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Administrer innstillinger Tillater at personalmedlemmet kan se de fleste administrasjonsalternativer på sidene Innstillinger og Preferanser i Shopify-administrator, og opprette webhooker.

Finn ut mer om minstekravene til tillatelser for tilgang til administrative oppgaver på Innstillinger-siden.
Frakt og leveranse Tillater at personalet kan administrere frakt- og leveringsinnstillinger.
Avgifter og tollplikter Lar personalet administrere skatter og tollavgifter.
Steder Lar personalmedlemmet opprette, endre og slette lokalisasjoner der du lagerfører eller håndterer lagerbeholdning.
Butikkvaluta Lar personalmedlemmet administrere innstillinger for butikkvalutakonto.
Domener Lar personalmedlemmet vise og redigere domeneinnstillinger.
Overfør domenet til en annen Shopify-butikk Tillater at personalmedlemmet kan overføre butikkens domene til en annen Shopify-butikk. Personalmedlemmet må oppfylle følgende kriterier for å overføre domenet:
  • være et personalmedlem i begge butikker
  • være tildelt denne tillatelsen i begge butikker
Vis kundehendelser Lar personalmedlemmer se kundehendelser, inkludert app-piksler og egendefinerte piksler.
Administrer og legg til egendefinerte piksler Lar personalmedlemmer administrere og legge til egendefinerte piksler.
Butikkforsikringer Lar personalet opprette og administrere butikkretningslinjer.

Finans

Tillatelser i Økonomi-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis fakturering og motta fakturerings-e-poster Tillater at personalmedlemmet kan se, laste ned eller eksportere Shopify-fakturaer. De kan også se faktureringsinformasjon, betalingsmåter og motta faktureringsrelaterte e-postmeldinger. Bidragsytere med denne tillatelsen mottar imidlertid ikke fakturerings-e-postmeldinger.
Rediger betalingsmåter for fakturaer og betal fakturaer Tillater at personalmedlemmet kan legge til en betalingsmåte på siden Fakturering samt betale fakturaer hvis en betaling mislykkes.
Administrer abonnement Tillater at personalmedlemmet kan gjøre endringer i butikkens abonnement. Bare butikkeieren kan sette butikken på pause eller deaktivere den.
Administrer appfakturering Tillater at personalmedlemmet kan se appfaktureringsbelastninger for éngangskjøp, appbruk og appabonnementer.
Vis utbetalinger fra Shopify Payments Lar personalmedlemmet se innstillinger, utbetalinger og transaksjoner for Shopify Payments.

For å bruke denne tillatelsen må også tillatelsen Administrer innstillinger være aktivert.
Administrer andre betalingsinnstillinger Lar personalmedlemmet administrere andre betalingsmåter enn Shopify Payments, inkludert PayPal, tredjepartsleverandører, manuelle betalinger og ytterligere betalingstyper

For å bruke denne tillatelsen må også tillatelsen Administrere innstillinger være aktivert.
Vis Balance-kontoaktivitet Lar personalmedlemmet se Shopify Balance-transaksjoner og beløpet som er tilgjengelig for bruk.
Vis all Shopify Credit-kontoaktivitet Lar personalmedlemmet se Shopify Credit-transaksjoner, kortholderopplysninger, forbruksgrenser og bruk og gjenstående kredittgrense.

App- og kanaltillatelser

Personalmedlemmet kan se og få tilgang til apper og salgskanaler som du angir.

Tillatelser i Apper og kanaler-seksjonen på siden Brukere og tillatelser tillater at personalmedlemmer kan installere og administrere apper og salgskanaler.
Tillatelse Beskrivelse
Administrer og installer apper og kanaler Tillater at personalmedlemmet kan administrere apper og kanaler dersom tillatelsene samsvarer med tillatelsene som kreves av appen eller kanalen. Personalmedlemmet kan legge til, bruke eller slette apper og kanaler. Hvis nye apper eller kanaler installeres i fremtiden, kan personalmedlemmet bruke eller slette disse appene eller kanalene uten at du oppdaterer denne tillatelsen.

Brukere må ha tillatelsen Administrer og installer apper og kanaler for å installere flere temaer fra Shopify Theme Store.
Godta appbelastninger Tillater at personalmedlemmet kan installere apper, eller temaer fra Shopify Theme Store, med en tilhørende kostnad, for eksempel en éngangskostnad eller et gjentakende abonnement. Et personalmedlem trenger fortsatt tillatelsen Godkjenne appbelastninger for å installere apper som tilbyr en gratis prøveperiode, og deretter blir et betalt abonnement.
Bestemte apper og salgskanaler Hvis du merker av for bestemte apper og salgskanaler, har personalmedlemmet bare tilgang til disse appene og salgskanalene. De kan ikke installere eller slette apper. Hvis det installeres noen nye apper i fremtiden, må du oppdatere denne tillatelsen for å gi personalmedlemmet tilgang til dem.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis