Beskrivelse av personaltillatelser

For å gi personalmedlemmer tilgang til å hjelpe deg med å drive butikken må du gi dem tilgang til bestemte deler av Shopify-administrator og til bestemte funksjoner. Du kan gi personalmedlemmer et høyt tilgangsnivå eller begrense tilgangen til svært bestemte funksjoner, avhengig av hvilken rolle de har i butikken. I noen tilfeller må du gi personalmedlemmer flere tillatelser for at de skal kunne gjennomføre oppgaver i et bestemt område av Shopify-administrator.

Generelle personaltillatelser

Tillatelser i Generelt-seksjonen på siden Legg til personale gir personalet tilgang til ulike sider i Shopify-administrator, rapporter og bestillingstilgang.
Tillatelse Beskrivelse
Startside Lar personalet se Startsiden, som inneholder salgsinformasjon og andre butikkdata.
Bestillinger

Lar personalet vise, opprette, oppdatere, slette, kansellere og eksportere bestillinger, og motta bestillingsvarsler.

 • Rediger bestillinger: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne redigere varer og rabatter i en bestilling.
 • Eksporter bestillinger: Denne tillatelsen kreves for at personale skal kunne eksportere bestillinger. Bare forhandlere med Shopify Plus kan gi denne tillatelsen til personalet.
 • Refunder bestillinger: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne refundere bestillinger.
 • Belast et kort fra hvelv: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne belaste et kredittkort fra hvelvet, altså med kredittkortinformasjon som er lagret i et kredittkorthvelv. Denne tillatelsen gjelder bare for produkter som ble kjøpt gjennom alternativ for utsatt kjøp, som forhåndsbestillinger eller prøv før du kjøper.
Bestillingsutkast

Lar personalet opprette, endre og slette bestillingsutkast.

 • Eksporter bestillingsutkast: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne eksportere bestillingsutkast. Bare forhandlere med Shopify Plus-abonnementet kan gi denne tillatelsen til personalmedlemmer.
Produkter Lar personalet se, opprette, importere og endre produkter, samlinger og lagerbeholdning.
Gavekort

Lar personalet vise, opprette, utstede gavekort og eksportere gavekort til en CSV-fil.

Hvis personalet må opprette eller redigere kunder fra Gavekort-siden, må du også gi dem tillatelsen Kunder.

Kunder

Lar personalet se, legge til, redigere og slette kundeprofiler.

 • Eksporter kunder: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne eksportere kundeprofiler. Bare forhandlere med Shopify Plus-abonnementet kan gi denne tillatelsen til personalmedlemmer.
 • Slett kundeopplysninger: Lar personalmedlemmet be om at opplysninger om en kunde slettes.
 • Be om kundeopplysninger: Lar personalmedlemmet be om at opplysninger om en kunde eksporteres i CSV-format og sendes til kunden.
Rapporter Lar personalet vise og opprette rapporter, som inkluderer salgsinformasjon og annen butikkdata. Du kan ikke spesifisere hvilke rapporter personale har tilgang til.
Instrumentbord Lar personalet se Oversikt- og Direktevisning-sidene, som inneholder salgsinformasjon, samt andre opplysninger om butikker og salgskanaler.
Markedsføring Lar personalet se, opprette og automatisere markedsføringskampanjer. Hvis du utfører markedsføring med en app eller en salgskanal, som med Shopify Email, trenger du også den tilhørende Apper og kanaler-tillatelsen.
Rabatter Lar personalet vise, opprette rabattkoder og automatiske rabatter og eksportere rabatter til en CSV-fil.

Nettbutikktillatelser

Tillatelser i Nettbutikk-seksjonen på siden Legg til personale gir personalmedlemmer tilgang til funksjoner som påvirker utseendet til nettbutikken.
Tillatelse Beskrivelse
Temaer Lar personalet se, endre og publisere temaer.
Blogginnlegg og sider Lar personalet vise, opprette, endre, publisere og slette blogginnlegg og sider.
Navigasjon Lar personalet se, opprette, endre og slette navigasjon.
Domener

Lar personalet se og redigere domeneinnstillinger

 • Overfør domenet til en annen Shopify-butikk: Lar personalmedlemmet overføre butikkens domene til en annen Shopify-butikk. For å overføre domenet må personalmedlemmet oppfylle følgende kriterier:
  • være et personalmedlem i begge butikker
  • være tildelt denne tillatelsen i begge butikker

Administrasjonstillatelser

Tillatelsene i Administrasjon-seksjonen på siden Legg til personale gir personalet tilgang til å dele ut tillatelser til andre personalmedlemmer.
Tillatelse Beskrivelse
Administrer innstillinger

Gir personelet tilgang til de fleste administrasjonsalternativene på sidene Innstillinger og Preferanser i Shopify-administrator, og til å opprette webhooker.

Finn ut mer om minstekravene til tillatelser for tilgang til administrative oppgaver på Innstillinger-siden.

Steder Lar personalet opprette, endre og slette lokalisasjoner der du lagerfører eller håndterer lagerbeholdning.
Rediger tillatelser

Lar personalet vise og endre tillatelser for personalet og samarbeidspartnere.

Butikkeieren kan alltids redigere alle personaltillatelser. Personale med Redigeringstillatelser-tillatelsen kan redigere tillatelser for andre personale, men bare tillatelser som de allerede har.

For eksempel trenger et personalmedlem med Rediger tillatelser- og Administrer innstillinger-tillatelsene også ha Temaer-tillatelsen for å kunne tildele eller fjerne Temaer-tillatelsen for et annet personalmedlem.

Hvis et personalmedlem har tillatelsen Rediger tillatelser, kan dette personalmedlemmet tildele tillatelsen Rediger tillatelser til et annet personalmedlem. Av sikkerhetsårsaker må personalmedlemmet som tildeler tillatelsen ha de samme tillatelsene som personalmedlemmet som mottar tillatelsen for at tillatelsen Rediger tillatelser skal kunne tildeles.

 • Legg til og fjern personale: Lar personalmedlemmet legge til andre personalmedlemmer, og oppdatere eller fjerne personalkontoer.
 • Administrer samarbeidsforespørsler: Lar personalmedlemmet se gjennom godta eller avvise samarbeidsforespørsler i butikken.
Eksterne påloggingstjenester Lar personalmedlemmet vise eller oppdatere eksterne påloggingstjenester på siden Brukere og tillatelser.
Trekk tilbake tilgangstokener for andre personalmedlemmer Lar personalmedlemmet trekke tilbake enhetstillatelser for personale for Shopify-apper som Point of Sale, Shopify Inbox eller Shopify-mobilappen. Alle personalmedlemmer kan trekke tilbake sin egen tilgang, men bare personalmedlemmer med denne tillatelsen kan trekke tilbake tilgangen for annet personale.
Vis apper utviklet av personalet og samarbeidspartnere

Gjør at personalmedlemmet kan se apper som er utviklet av personalet eller samarbeidspartnere.

 • Utvikle apper: Lar personalmedlemmet oppdatere tilpassede apper som er installert i butikken.
 • Aktiver apputvikling: Lar personalmedlemmet tillate at personale og samarbeidspartnere kan utvikle tilpassede apper. Som standard tillates ikke utvikling av tilpassede apper.

Økonomitillatelser

Tillatelser i Økonomi-seksjonen på siden Legg til personale lar personalet administrere fakturaer og betalinger.
Tillatelse Beskrivelse
Vis fakturering og motta fakturerings-e-poster

Lar personalmedlemmet gjøre følgende:

 • vise, laste ned eller eksportere Shopify-fakturaer
 • vis faktureringsinformasjon og betalingsmåter
 • motta faktureringsrelaterte e-poster.

Samarbeidspartnere som har denne tillatelsen mottar ikke fakturerings-e-poster.

 • Rediger betalingsmåter for fakturaer og betale fakturaer: Lar personalmedlemmet legge til en betalingsmåte på siden Fakturering, og betale fakturaer dersom en betaling mislykkes.
 • Administrer abonnement: Lar personalet gjøre endringer i butikkens abonnement. Bare butikkeieren kan sette butikken på pause eller deaktivere den.
 • Administrere appfakturering: Lar personalmedlemmet se appfaktureringsbelastninger for éngangskjøp, appbruk og appabonnementer.
Vis utbetalinger fra Shopify Payments Lar personalmedlemmet se Shopify Payments-innstillinger, utbetalinger og transaksjoner.
Administrer betalingsinnstillinger Lar personalmedlemmet administrere betalingsmåter ut over Shopify Payments, inkludert PayPal, tredjepartsleverandører, manuelle betalinger og ytterligere betalingstyper.

App- og kanaltillatelser

Personalmedlemmet kan se og få tilgang til apper og salgskanaler som du angir.

Tillatelser i Apper og kanaler-seksjonen på siden Legg til personale gir personalet tilgang til å installere og administrere apper og salgskanaler.
Tillatelse Beskrivelse
Administrer og installer apper og kanaler

Lar personalmedlemmet administrere apper og kanaler hvis tillatelsene samsvarer med tillatelsene som appen eller kanalen krever. Personalmedlemmet kan legge til, få tilgang til eller slette apper og kanaler. Hvis noen nye apper eller kanaler blir installert i fremtiden, kan personalmedlemmet få tilgang til eller slette disse appene eller kanalene uten at du oppdaterer denne tillatelsen.

 • Godkjenn appkostnader: Lar personalmedlemmet installere apper som har en tilknyttet kostnad, for eksempel en éngangsavgift eller et gjentakende abonnement. Et personalmedlem må ha denne tillatelsen for å kunne installere apper som tilbyr en gratis prøveperiode som deretter blir et betalt abonnement.
Bestemte apper og salgskanaler Hvis du merker av for bestemte apper og salgskanaler, har personalmedlemmet bare tilgang til disse appene og salgskanalene. De kan ikke installere eller slette apper. Hvis det installeres noen nye apper i fremtiden, må du oppdatere denne tillatelsen for å gi personalmedlemmet tilgang til dem.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis