Beskrivelse av personaltillatelser

For å gi personalmedlemmer tilgang til å hjelpe deg med å drive butikken må du gi dem tilgang til bestemte deler av Shopify-administrator og til bestemte funksjoner. Du kan gi personalmedlemmer et høyt tilgangsnivå eller begrense tilgangen til svært bestemte funksjoner, avhengig av hvilken rolle de har i butikken.

I noen tilfeller må du gi personalmedlemmer flere tillatelser for at de skal kunne gjennomføre oppgaver i et bestemt område av Shopify-administrator.

Personalmedlemmer med reduserte tillatelser har en begrenset visning av Shopify-administrator så snart du lagrer tillatelsene.

Generelle personaltillatelser

Tillatelser

Startsiden

Tillatelser i Hjem-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Startside Lar personalmedlemmet se Startsiden, som inneholder salgsinformasjon og andre butikkdata.

Bestillinger

Tillatelser i Bestillinger-seksjonen på Brukere og tillatelser-siden.
Tillatelse Beskrivelse
Bestillinger Lar personalmedlemmer se, opprette, oppdatere, slette, kansellere og eksportere bestillinger.
Tillater personalmedlemmer å motta bestillingsvarsler.
Rediger bestillinger Denne tillatelsen kreves for at personalmedlemmer skal kunne redigere varer og rabatter i en bestilling.
Belast et kort i hvelvet Denne tillatelsen kreves for at personalmedlemmer skal kunne belaste et kredittkort i hvelvet, som er kredittkortopplysninger lagret i et kredittkorthvelv. Denne tillatelsen gjelder bare for produkter som ble kjøpt gjennom alternativ for utsatt kjøp, som forhåndsbestillinger eller prøv før du kjøper.
Eksporter bestillinger Denne tillatelsen kreves for at personalmedlemmer skal kunne eksportere bestillinger. Bare forhandlere med Shopify Plus-abonnementet kan gi denne tillatelsen til personalmedlemmer.
Refunder bestillinger Denne tillatelsen kreves for at personalmedlemmer skal kunne refundere bestillinger.

Bestillingsutkast

Tillatelser i seksjonen Bestillingsutkast på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Bestillingsutkast Lar personalet opprette, endre, slette og duplisere bestillingsutkast.
Eksporter bestillingsutkast Denne tillatelsen kreves for at personalmedlemmer skal kunne eksportere bestillingsutkast. Bare forhandlere med Shopify Plus-abonnementet kan gi denne tillatelsen til personalmedlemmer.

Produkter

Tillatelser i Produkter-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis produkter Tillater at personalmedlemmet kan se produkter.
Denne tillatelsen gir ikke personalmedlemmet tilgang til å se produktkostnader.
Vis produktkostnad Tillater at personalet kan se produktkostnad.
Opprett og rediger produkter Tillater at personalmedlemmet kan opprette, redigere, importere, publisere, dele og arkivere produkter og samlinger.
Denne tillatelsen gir ikke personalmedlemmet tilgang til å redigere produktkostnader eller produktpriser.
Rediger produktkostnader Tillater at personalet kan redigere produktkostnad.
Rediger produktpris Lar personalet redigere produktprisen.
Administrer lagerbeholdning Tillater at personalmedlemmet kan opprette, overføre, spore, importere og eksportere lagerbeholdning.
Tillater at personalmedlemmet kan redigere lagerantall, SKU-er og strekkoder.
Tillater at personalmedlemmet kan se historikk for lagerjusteringer for produkter og varianter hvis lagerbeholdning spores av Shopify, og analysere endringer i lagernivåer i seksjonen Lagerrapporter.
Eksporter produkter og lagerbeholdning Lar personalet eksportere produkter og lagerbeholdning.
Slett produkter og samlinger Lar personalet slette produkter, varianter og samlinger.

Kataloger

Tillatelser i Kataloger-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis kataloger Lar personalet se kataloger.
Opprett og rediger kataloger Lar personalet se, opprette, redigere, arkivere og importere kataloger.
Slett kataloger Lar personalet slette kataloger.

Gavekort

Tillatelser i seksjonen Gavekort på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis, opprett og slett gavekort Tillater at personalmedlemmet kan vise, opprette og utstede gavekort og eksportere gavekort til en CSV-fil. Hvis personalmedlemmet har behov for å opprette eller redigere kunder fra Gavekort-siden, må du også gi vedkommende tillatelsen Kunder.

Innhold

Tillatelser i Innhold-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis metaobjektdefinisjoner Tillater personalmedlemmer å se metaobjektdefinisjoner, inkludert detaljer og alle tilknyttede oppføringer.
Opprett og rediger metaobjektdefinisjoner Tillater at personalmedlemmet kan opprette og redigere metaobjektdefinisjoner.
Slett metaobjektdefinisjoner Tillater at personalmedlemmet kan slette metaobjektdefinisjoner.
Vis oppføringer Tillater personalmedlemmer å se metaobjektoppføringer.
Opprett og rediger oppføringer Tillater at personalmedlemmet kan opprette og redigere metaobjektoppføringer.
Slett oppføringer Tillater at personalmedlemmet kan slette metaobjektoppføringer.

Kunder

Tillatelser i Kunder-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Kunder Lar personalmedlemmet vise, legge til, redigere og slette kundeprofiler.
Eksporter kunder Denne tillatelsen kreves for at personalmedlemmer skal kunne eksportere kundeprofiler. Bare forhandlere med Shopify Plus-abonnementet kan gi denne tillatelsen til personalmedlemmer.
Slett kundedata Tillater at personalmedlemmet kan be om at en kundes opplysninger slettes.
Be om kundedata Tillater at personalmedlemmet kan be om at en kundes opplysninger eksporteres i CSV-format og sendes til kunden.
Slå sammen kunder Tillater at personalmedlemmet kan slå sammen kundeprofiler.

Analyse

Tillatelser i Analyse-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Rapporter Lar personalmedlemmet vise og opprette rapporter, som inkluderer salgsopplysninger og andre butikkopplysninger. Du kan ikke spesifisere hvilke rapporter personalmedlemmet har tilgang til.
Sanntidsvisning Tillater at personalmedlemmet kan se sidene Oversikt og Direktevisning, som inneholder salgsinformasjon, samt andre opplysninger om butikker og salgskanaler.

Markedsføring

Tillatelser i Markedsføring-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Markedsføring Tillater at personalmedlemmet kan se, opprette og automatisere markedsføringskampanjer. Hvis du utfører markedsføring med en app eller en salgskanal, som med Shopify Email, trenger du også den tilhørende Apper og kanaler-tillatelsen.
Det kan hende personalmedlemmet trenger Hjem-tillatelser for å se markedsføringsanalyse på markedsføringssiden.

Rabatt

Tillatelser i Rabatter-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis, opprett og slett rabatter Tillater at personalmedlemmet kan se, opprette rabattkoder og automatiske rabatter og eksportere rabatter til en CSV-fil.

Nettbutikkens

Tillatelser i Nettbutikk-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Temaer Tillater at personalmedlemmet kan se, endre og publisere temaer.
Gir personalmedlemmet tilgang til CLI-verktøyet.
Rediger kode Tillater at personalmedlemmet kan endre temakoden direkte gjennom koderedigeringsprogrammet.
Denne tillatelsen blokkerer eller forhindrer ikke tilgangen til Assets API.
Tilgang til CLI-verktøyet gis fortsatt som en del av tillatelsen Temaer.
Blogginnlegg og sider Lar personalmedlemmet vise, opprette, endre, publisere og slette blogginnlegg og sider.
Navigasjon Lar personalmedlemmet vise, opprette, endre og slette navigasjon.

Brukeradministrasjon

Tillatelser i Brukeradministrasjon-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Rediger tillatelser Tillater at personalmedlemmet kan se og endre tillatelser for personalmedlemmer og samarbeidspartnere.

Butikkeieren kan alltid redigere personaltillatelser. Personalmedlemmer med tillatelsen Rediger tillatelser kan redigere tillatelser for andre personalmedlemmer, men bare tillatelser de allerede har.

Et personalmedlem med Rediger tillatelser- og Administrer innstillinger-tillatelsene trenger for eksempel også Temaer-tillatelsen for å kunne tildele eller fjerne Temaer-tillatelsen for et annet personalmedlem.

Hvis et personalmedlem har tillatelsen Rediger tillatelser, kan personalmedlemmet gi et annet personalmedlem tillatelsen Rediger tillatelser. Av sikkerhetsårsaker må personalmedlemmet som gir tillatelsen ha de samme tillatelsene som personalmedlemmet som får tillatelsen for å kunne gi et annet personalmedlem tillatelsen Rediger tillatelser.
Legg til og fjern personale Tillater at personalmedlemmet kan legge til andre personalmedlemmer, samt oppdatere eller fjerne personalkontoer.
Administrer samarbeidspartnerforespørsler Tillater at personalmedlemmet kan gå gjennom, godta eller avvise samarbeidsforespørsler i butikken.
Eksterne påloggingstjenester Lar personalmedlemmet vise eller oppdatere eksterne påloggingstjenester på siden Brukere og tillatelser.
Trekk tilbake tilgangstokener for andre personalmedlemmer Lar personalmedlemmet trekke tilbake enhetstillatelser for personalet til Shopify-apper som Point of Sale, Shopify Inbox eller Shopify på mobil. Alle personalmedlemmer kan trekke tilbake sin egen tilgang, men bare personalmedlemmer med denne tillatelsen kan trekke tilbake tilgang for andre personalmedlemmer.

Utvikling av

Tillatelser i Apputvikling-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis apper utviklet av personalet og samarbeidspartnere Gjør at personalmedlemmet kan se apper som er utviklet av personalet eller samarbeidspartnere.
Utvikle apper Tillater at personalmedlemmet kan oppdatere tilpassede apper som er installert i butikken.
Aktiver apputvikling Tillater at personalmedlemmet kan tillate at personalmedlemmer og samarbeidspartnere for å utvikle egendefinerte apper. Tilpasset apputvikling er ikke tillatt som standard.

Butikkinnstillinger

Tillatelser i Butikkinnstillinger-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Administrer innstillinger Tillater at personalmedlemmet kan se de fleste administrasjonsalternativer på sidene Innstillinger og Preferanser i Shopify-administrator, og opprette webhooker.

Finn ut mer om minstekravene til tillatelser for tilgang til administrative oppgaver på Innstillinger-siden.
Avgifter og tollplikter Lar personalet administrere skatter og tollavgifter.
Steder Lar personalmedlemmet opprette, endre og slette lokalisasjoner der du lagerfører eller håndterer lagerbeholdning.
Domener Lar personalmedlemmet vise og redigere domeneinnstillinger.
Overfør domenet til en annen Shopify-butikk Tillater at personalmedlemmet kan overføre butikkens domene til en annen Shopify-butikk. Personalmedlemmet må oppfylle følgende kriterier for å overføre domenet:
  • være et personalmedlem i begge butikker
  • være tildelt denne tillatelsen i begge butikker
Butikkforsikringer Lar personalet opprette og administrere butikkretningslinjer.

Finans

Tillatelser i Økonomi-seksjonen på siden Brukere og tillatelser.
Tillatelse Beskrivelse
Vis fakturering og motta fakturerings-e-poster Lar personalmedlemmet gjøre følgende:
  • vise, laste ned eller eksportere Shopify-fakturaer
  • vis faktureringsinformasjon og betalingsmåter
  • motta faktureringsrelaterte e-poster.
Samarbeidspartnere som har denne tillatelsen mottar ikke fakturerings-e-poster.
Rediger betalingsmåter for fakturaer og betal fakturaer Tillater at personalmedlemmet kan legge til en betalingsmåte på siden Fakturering samt betale fakturaer hvis en betaling mislykkes.
Administrer abonnement Tillater at personalmedlemmet kan gjøre endringer i butikkens abonnement. Bare butikkeieren kan sette butikken på pause eller deaktivere den.
Administrer appfakturering Tillater at personalmedlemmet kan se appfaktureringsbelastninger for éngangskjøp, appbruk og appabonnementer.
Vis utbetalinger fra Shopify Payments Lar personalmedlemmet vise Shopify Payments-innstillinger, utbetalinger og transaksjoner.
Administrer betalingsinnstillinger Tillater at personalmedlemmet kan administrere andre betalingsmåter enn Shopify Payments, inkludert PayPal, tredjepartsleverandører, manuelle betalinger og andre betalingstyper
Vis Balance-kontoaktivitet Lar personalmedlemmet se Shopify Balance-transaksjoner og beløpet som er tilgjengelig for bruk.

App- og kanaltillatelser

Personalmedlemmet kan se og få tilgang til apper og salgskanaler som du angir.

Tillatelser i Apper og kanaler-seksjonen på siden Brukere og tillatelser tillater at personalmedlemmer kan installere og administrere apper og salgskanaler.
Tillatelse Beskrivelse
Administrer og installer apper og kanaler Lar personalmedlemmet administrere apper og kanaler dersom tillatelsene samsvarer med tillatelsene som kreves av appen eller kanalen. Personalmedlemmet kan legge til, bruke eller slette apper og kanaler. Hvis nye apper eller kanaler installeres i fremtiden kan personalmedlemmet bruke eller slette disse appene eller kanalene uten at du oppdaterer denne tillatelsen.
Godta appbelastninger Tillater at personalmedlemmet kan installere apper med tilknyttede kostnader, som éngangsbelastninger eller et løpende abonnement. Et personalmedlem trenger denne tillatelsen for å installere apper som tilbyr gratis prøveperioder som deretter blir til et betalt abonnement.
Bestemte apper og salgskanaler Hvis du merker av for bestemte apper og salgskanaler, har personalmedlemmet bare tilgang til disse appene og salgskanalene. De kan ikke installere eller slette apper. Hvis det installeres noen nye apper i fremtiden, må du oppdatere denne tillatelsen for å gi personalmedlemmet tilgang til dem.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis