Beskrivelse av personaltillatelser

For å gi personalmedlemmer tilgang til å hjelpe deg med å drive butikken må du gi dem tilgang til bestemte deler av Shopify-administrator og til bestemte funksjoner. Du kan gi personalmedlemmer et høyt tilgangsnivå eller begrense tilgangen til svært bestemte funksjoner, avhengig av hvilken rolle de har i butikken. I noen tilfeller må du gi personalmedlemmer flere tillatelser for at de skal kunne gjennomføre oppgaver i et bestemt område av Shopify-administrator.

Generelle personaltillatelser

Tillatelser i Generelt-seksjonen på siden aktiverer personaltilgang til ulike sider i Shopify-administrator, rapporter og bestillingstilgang.
Tillatelse Beskrivelse
Startside Lar personalet se Startsiden, som inneholder salgsinformasjon og andre butikkdata.
Bestillinger

Lar personalet vise, opprette, oppdatere, slette, kansellere og eksportere bestillinger, og motta bestillingsvarsler.

  • Rediger bestillinger: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne redigere varer og rabatter i en bestilling.
  • Eksporter bestillinger: Denne tillatelsen kreves for at personale skal kunne eksportere bestillinger. Bare forhandlere med Shopify Plus kan gi denne tillatelsen til personalet.
Bestillingsutkast

Lar personalet opprette, endre og slette bestillingsutkast.

  • Eksporter bestillingsutkast: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne eksportere bestillingsutkast. Bare forhandlere med Shopify Plus-abonnementet kan gi denne tillatelsen til personalmedlemmer.
Produkter Lar personalet se, opprette, importere og endre produkter, samlinger og lagerbeholdning.
Gavekort

Lar personalet vise, opprette, utstede gavekort og eksportere gavekort til en CSV-fil.

Hvis personalet må opprette eller redigere kunder fra Gavekort-siden, må du også gi dem tillatelsen Kunder.

Kunder

Lar personalet se, legge til, redigere og slette kundeprofiler.

  • Eksporter kunder: Denne tillatelsen kreves for at personalet skal kunne eksportere kundeprofiler. Bare forhandlere med Shopify Plus-abonnementet kan gi denne tillatelsen til personalmedlemmer.
Rapporter Lar personalet vise og opprette rapporter, som inkluderer salgsinformasjon og annen butikkdata. Du kan ikke spesifisere hvilke rapporter personale har tilgang til.
Instrumentbord Lar personalet se Oversikt- og Direktevisning-sidene, som inneholder salgsinformasjon, samt andre opplysninger om butikker og salgskanaler.
Markedsføring Lar personalet se, opprette og automatisere markedsføringskampanjer. Hvis du utfører markedsføring med en app eller en salgskanal, som med Shopify Email, trenger du også den tilhørende Apper og kanaler-tillatelsen.
Rabatter Lar personalet vise, opprette rabattkoder og automatiske rabatter og eksportere rabatter til en CSV-fil.

Nettbutikktillatelser

Tillatelser i nettbutikken gir personale tilgang til funksjoner som påvirker utseendet på nettbutikken.
Tillatelse Beskrivelse
Temaer Lar personalet se, endre og publisere temaer.
Blogginnlegg og sider Lar personalet vise, opprette, endre, publisere og slette blogginnlegg og sider.
Navigasjon Lar personalet se, opprette, endre og slette navigasjon.
Domener Lar personalet se og redigere domeneinnstillinger

Administrasjonstillatelser

Bare butikkeieren kan gjøre endringer i butikkens abonnements- eller bankinformasjon.

Tillatelsene i Administrasjon-seksjonen i Shopify-administrator lar personalmedlemmer gi tillatelser til andre personalmedlemmer.
Tillatelse Beskrivelse
Administrer innstillinger

Gir personelet tilgang til de fleste administrasjonsalternativene på sidene Innstillinger og Preferanser i Shopify-administrator, og til å opprette webhooker.

Hvis du vil ha mer informasjon om minstekravet til tillatelser for tilgang til administrasjonsoppgaver på Innstillinger-siden kan du se Få tilgang til administrasjonsfunksjoner på Innstillinger-siden

Administrer steder Lar personalet opprette, endre og slette lokalisasjoner der du lagerfører eller håndterer lagerbeholdning.
Rediger tillatelser

Lar personalet vise og endre tillatelser for personalet og samarbeidspartnere.

Butikkeieren kan alltids redigere alle personaltillatelser. Personale med Redigeringstillatelser-tillatelsen kan redigere tillatelser for andre personale, men bare tillatelser som de allerede har.

For eksempel trenger et personalmedlem med Rediger tillatelser- og Administrer innstillinger-tillatelsene også ha Temaer-tillatelsen for å kunne tildele eller fjerne Temaer-tillatelsen for et annet personalmedlem.

Hvis et personalmedlem har tillatelsen Rediger tillatelser, kan dette personalmedlemmet tildele tillatelsen Rediger tillatelser til et annet personalmedlem. Av sikkerhetsårsaker må personalmedlemmet som tildeler tillatelsen ha de samme tillatelsene som personalmedlemmet som mottar tillatelsen for at tillatelsen Rediger tillatelser skal kunne tildeles.

  • Legg til og fjern personale: Lar personalmedlemmet legge til andre personalmedlemmer, og oppdatere eller fjerne personalkontoer.
Vis utbetalinger fra Shopify Payments Lar personalmedlemmet se Shopify Payments-innstillinger, utbetalinger og transaksjoner.
Vis fakturering og motta fakturerings-e-poster

Lar personalmedlemmet gjøre følgende:

  • vise, laste ned eller eksportere Shopify-fakturaer
  • vis faktureringsinformasjon og betalingsmåter
  • motta faktureringsrelaterte e-poster.

Samarbeidspartnere som har denne tillatelsen mottar ikke fakturerings-e-poster.

Vis apper utviklet av personalet og samarbeidspartnere

Gjør at personalmedlemmet kan se apper som er utviklet av personalet eller samarbeidspartnere.

  • Utvikle apper: Gjør at personalmedlemmet kan opprette, se, oppdatere og slette tilpassede apper som er installert i butikken.

App- og kanaltillatelser

Personalmedlemmet kan se og få tilgang til apper og salgskanaler som du angir.

Tillatelser i Apper og kanaler-seksjonen i Shopify-administrator lar personalet installere og administrere apper og salgskanaler.
Tillatelse Beskrivelse
Administrer og installer apper og kanaler

Lar personalmedlemmet administrere apper og kanaler hvis tillatelsene samsvarer med tillatelsene som appen eller kanalen krever. Personalmedlemmet kan legge til, få tilgang til eller slette apper og kanaler. Hvis noen nye apper eller kanaler blir installert i fremtiden, kan personalmedlemmet få tilgang til eller slette disse appene eller kanalene uten at du oppdaterer denne tillatelsen.

  • Godkjenn appkostnader: Lar personalmedlemmet installere apper som har en tilknyttet kostnad, for eksempel en éngangsavgift eller et gjentakende abonnement. Et personalmedlem må ha denne tillatelsen for å kunne installere apper som tilbyr en gratis prøveperiode som deretter blir et betalt abonnement.
Bestemte apper og salgskanaler Hvis du merker av for bestemte apper og salgskanaler, har personalmedlemmet bare tilgang til disse appene og salgskanalene. De kan ikke installere eller slette apper. Hvis det installeres noen nye apper i fremtiden, må du oppdatere denne tillatelsen for å gi personalmedlemmet tilgang til dem.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis