Nødvendige personaltillatelser for Shopify Inbox

Butikkeiere og personale som har alle tilgjengelige tillatelser kan bruke alle Funksjoner i Shopify Inbox. Bare personale som har alle tilgjengelige tillatelser kan administrere chat-tilgjengelighet. Detaljhandelspersonale har ikke tilgang til Shopify Inbox.

For å bruke teamsamtaler må du legge til personale som har tilgang til Shopify Inbox som personalmedlemmer i butikken. Personalmedlemmene trenger følgende tillatelser for å få tilgang til alle funksjonene i Shopify Inbox.

tabellbeskrivelse
Nødvendig tillatelse Beskrivelse
Produkter Lar personalet dele produkter.
Kunder Lar personalet utføre følgende oppgaver:
  • administrer chat-tilgjengelighet
  • svar til kunder og administrer lagrede svar
  • del produktene
  • dele rabattkoder eller vise rabattkoder som ble opprettet av andre personalmedlemmer
  • opprette et bestillingsutkast eller vise bestillingsutkast som ble opprettet av et annet personalmedlem
Rabatter Lar personalet dele rabattkoder eller få tilgang til rabattkoder som ble delt av andre personalmedlemmer.
App- og kanaltilgang

Lar personalet administrere chatteapper som er koblet til Shopify Inbox.

Du trenger bare å gi denne tillatelsen til personalmedlemmene som du vil administrere apper og salgskanaler. Personalmedlemmer som ikke har denne tillatelsen kan fortsatt bruke appene og salgskanalene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se beskrivelsen av personaltillatelser.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis