Gi partnere tilgang til butikken din

Du kan bruke samarbeidspartnere til å gi Shopify Partners tilgang til Shopify-administratoren din direkte gjennom deres eget Partner-instrumentbord. Tillatelser fra samarbeidspartnere gir partnere tilgang til kun de delene av butikken som du vil at de skal se, og teller ikke mot butikkens personalgrense.

Når en Shopify-partner sender en forespørsel om tilgang til butikken din, mottar du en e-post om forespørselen og et varsel på Shopify-startsiden. Du kan kreve at Shopify-partnere angir en forespørselskode for samarbeidspartnere når du sender en forespørsel om samarbeidstilgang, for å styre forespørselen du mottar mer effektivt. Når koden er påkrevd kan bare partnere du deler koden med be om tilgang til butikken din.

Vanlige spørsmål om samarbeidspartnere

  • Hva er samarbeidspartnere?
  • Jeg jobber med en frilanser eller et byrå. Hvordan gir jeg dem tilgang?
  • Hvilke tillatelser bør jeg gi frilanseren eller byrået?
  • Kan en frilanser bruke en konto for en tillatelse fra en samarbeidspartner til å logge på Shopify-appen?
  • Jeg avviste en forespørsel fra en frilanser eller et byrå med et uhell. Hvordan får jeg den tilbake?
  • Hva skal jeg gjøre når jeg er ferdig med å jobbe med en samarbeidspartner?
  • Hvordan rapporterer jeg et problem med en frilanser eller et byrå?
  • Jeg har fått en e-post fra en frilanser eller et byrå som jeg ikke kjenner til eller ønsker å jobbe med. Hva bør jeg gjøre?
  • Jeg er en Shopify Plus-kjøpmann. Kan jeg kontrollere en samarbeidspartners tilgang til spesifikke apper og kanaler?

Hva er samarbeidspartnere?

Samarbeidspartnere er Shopify-partnere som har tilgang til butikken din. De er litt som ansatte, men med ytterligere fordeler. Samarbeidspartnere kan logge inn fra partnerinstrumentbordet, og tilgangen deres til butikken din kan fjernes fra butikkadministratoren. Samarbeidspartnere teller heller ikke mot personalgrensen.

Frilansere og byråer kan be om tilgang for å samarbeide i butikken din. Når de ber om tilgang kan du vurdere forespørselen og enten godta eller avvise den. Når du godtar forespørselen, vil samarbeidspartnerne være oppført i Samarbeidspartnere-seksjonen på Abonnementer og tillatelser-siden i Shopify-administrator. For å kontrollere forespørslene du mottar mer effektivt, kan du kreve at Shopify-partnere må angi en firesifret forespørselskode for samarbeidspartnere når de sender en forespørsel om samarbeidspartnertilgang.

Jeg jobber med en frilanser eller et byrå. Hvordan gir jeg dem tilgang?

Frilanseren eller byrået må be om tilgang til butikken din. Hvis du har en forespørselskode for samarbeidspartnere aktivert må du gi koden til frilansere eller byråer som ønsker å be om tilgang til butikken. Henvis frilanseren eller byrået til Be om tilgang til en klients butikk for å få dem i gang.

Hvordan krever jeg en forespørselskode for tilgang?

Når du krever en forespørselskode for samarbeidspartnere, må en frilanser eller et byrå angi riktig kode for å sende deg en forespørsel om tilgang til butikken. Du må dele koden med frilanseren eller byrået slik at de kan sende forespørselen. For å aktivere koden fra butikkens Abonnement og tillatelser-innstillinger velger du Bare folk med en forespørselskode for samarbeidspartnere kan be om tilgang i seksjonen Samarbeidspartnere. Forespørselskoder for samarbeidspartnere er firesifrede koder som genereres automatisk når dau aktiverer kravet. Du kan når som helst ugyldiggjøre koden og generere en ny.

Hvilke tillatelser bør jeg gi frilanseren eller byrået?

Gi kun tillatelser som du føler deg komfortabel med å gi. Hvis en frilanser eller et byrå ber om visse tillatelser, kan det være en god grunn til det. Hvis du er usikker kan du spørre frilanseren eller byrået hvorfor de trenger de aktuelle tillatelsene.

Du finner mer informasjon om tillatelser under Personaltillatelser.

Kan en frilanser bruke en konto for samarbeidspartnere til å logge på Shopify-appen?

Nei. Samarbeidspartnere kan kun logge på butikken din fra Partner-instrumentbordet. Samarbeidspartnere har ikke passord, så de kan ikke logge på butikken din ved hjelp av Shopify-appen.

Hvis du vil gi en frilanser tilgang til butikken din ved hjelp av Shopify-appen, kan du legge dem til som medarbeidere for dem med de korrekte tillatelsene.

Jeg avviste en forespørsel fra en frilanser eller et byrå med et uhell. Hvordan får jeg den tilbake?

Be frilanseren eller byrået om å kontakte partnerstøtte. Partnerstøtte vil justere partnerkontoen slik at partneren kan sende deg en ny forespørsel.

Hva skal jeg gjøre når jeg er ferdig med å jobbe med en samarbeidspartner?

Hvis du ikke trenger mer hjelp fra samarbeidspartneren, sletter du vedkommendes konto.

Hvordan rapporterer jeg et problem med en frilanser eller et byrå?

Kontroller først at problemet ikke skyldes et kommunikasjonsproblem eller ulike oppfatninger. Shopify er ikke direkte ansvarlig for problemer med frilansere eller byråer, men hvis du støter på et problem som Shopify bør vite om, kan du kontakte brukerstøtte.

Jeg har fått en e-post fra en frilanser eller et byrå som jeg ikke kjenner til eller ønsker å jobbe med. Hva bør jeg gjøre?

Gå gjennom forespørselen og bekreft at du ikke ønsker å jobbe med dem. Hvis du ikke forventer en forespørsel, eller hvis du ikke gjenkjenner avsenderen, bør du ikke godta forespørselen. For å rapportere søppelpost kan du kontakte brukerstøtte. Du kan kreve at frilansere eller byråer angir en firesifret forespørselskode for samarbeidspartnere når de sender en samarbeidspartnerforespørsel, for å kontrollere forespørslene du mottar på en mer effektiv måte. Når koden kreves kan bare partnere som har koden be om tilgang til butikken, og du vil ikke motta forespørsler fra frilansere og byråer som ikke har den riktige koden.

Jeg er en Shopify Plus-kjøpmann. Kan jeg kontrollere en samarbeidspartners tilgang til spesifikke apper og kanaler?

Ja. Når du godtar tilgang kan du angi samme tillatelser for samarbeidspartnere som du kan for medarbeidere. Hvis en samarbeidspartner forespør tilgang til butikken din, ser de bare alternativet om å forespørre tilgang til apper. Samarbeidspartnere ser ikke listen over apper som du for øyeblikket har installert.

Relaterte koblinger

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis