Om samarbeidspartnertillatelser

Du kan bruke kontoer for samarbeidspartnere til å gi Shopify-partnere tilgang til Shopify-administrator direkte gjennom gjennom deres eget partnerinstrumentbord. Samarbeidstillatelser gir partnere tilgang til kun de seksjonene i butikken som du ønsker at de skal se. Disse kontoene teller ikke mot butikkens personalgrense.

Bare butikkeieren kan se forespørsler om samarbeidspartnertilgang eller gi samarbeidspartnere tilgang til en butikk. Når en Shopify-partner sender en forespørsel om tilgang til butikken, mottar du en e-post om forespørselen, og et varsel på Shopify-startsiden.

Du kan kreve at Shopify-partnere må oppgi en forespørselskode for samarbeidspartnere når de sender inn en forespørsel om samarbeidspartnertilgang, slik at du kan styre forespørselene du mottar mer effektivt. Når koden kreves kan bare partnere du deler koden med be om tilgang til butikken.

Samarbeidspartnere kan be om og bli gitt alle tilgjengelige tillatelser i butikken din, unntatt tillatelser til å vise, legge til eller fjerne personale. Vurder nøye hvilke tillatelser en samarbeidspartner trenger for å fullføre oppgavene sine. Du kan se Om personaltillatelser for mer informasjon.

Vanlige spørsmål om samarbeidspartnere

  • Hva er samarbeidspartnere?
  • Jeg jobber med en frilanser eller et byrå. Hvordan gir jeg dem tilgang?
  • Hvilke tillatelser bør jeg gi frilanseren eller byrået?
  • Kan en frilanser bruke en konto for en tillatelse fra en samarbeidspartner til å logge på Shopify-appen?
  • Jeg avviste en forespørsel fra en frilanser eller et byrå med et uhell. Hvordan får jeg den tilbake?
  • Hva skal jeg gjøre når jeg er ferdig med å jobbe med en samarbeidspartner?
  • Hvordan rapporterer jeg et problem med en frilanser eller et byrå?
  • Jeg har fått en e-post fra en frilanser eller et byrå som jeg ikke kjenner til eller ønsker å jobbe med. Hva bør jeg gjøre?
  • Jeg er en Shopify Plus-kjøpmann. Kan jeg kontrollere en samarbeidspartners tilgang til spesifikke apper og kanaler?

Hva er samarbeidspartnere?

Samarbeidspartnere er Shopify-partnere som har tilgang til butikken din. De er litt som ansatte, men med ytterligere fordeler. Samarbeidspartnere kan logge inn fra partnerinstrumentbordet, og tilgangen deres til butikken din kan fjernes fra butikkadministratoren. Samarbeidspartnere teller heller ikke mot butikkens personalgrense.

Frilansere og byråer kan forespørre tilgang for å samarbeide om butikken din. Når de forespør tilgang, kan du gå gjennom forespørselen og godta eller avvise den. Når du har godtatt forespørselen, er samarbeidspartnere oppført i Samarbeidspartnere-seksjonen på Brukere og tillatelser-siden i Shopify-administrator. For å kontrollere forespørslene du mottar mer effektivt, kan du kreve at Shopify-partnere må angi en firesifret forespørselskode for samarbeidspartnere når de sender en samarbeidsforespørsel.

Jeg jobber med en frilanser eller et byrå. Hvordan gir jeg dem tilgang?

Frilanseren eller byrået må be om tilgang til butikken din. Hvis du har en forespørselskode for samarbeidspartnere aktivert må du gi koden til frilansere eller byråer som ønsker å be om tilgang til butikken. Henvis frilanseren eller byrået til Be om tilgang til en klients butikk for å få dem i gang.

Hvordan krever jeg en forespørselskode for tilgang?

Når du trenger en forespørselskode for samarbeidspartnere, må en frilanser eller et byrå angi riktig kode for å sende deg en forespørsel om tilgang til butikken din. Du må dele koden med en frilanser eller et byrå slik at de kan sende forespørselen. For å aktivere koden fra butikkens Brukere og tillatelser-innstilling, må du velge Bare folk med en forespørselskode for samarbeidspartnere kan be om tilgang i Samarbeidspartnere-seksjonen. Forespørselskoder for samarbeidspartnere er firesifrede koder som genereres automatisk når du aktiverer kravet. Du kan når som helst ugyldiggjøre koden og generere en ny.

Hvilke tillatelser bør jeg gi frilanseren eller byrået?

Gi kun tillatelser som du føler deg komfortabel med å gi. Hvis en frilanser eller et byrå ber om visse tillatelser, kan det være en god grunn til det. Hvis du er usikker kan du spørre frilanseren eller byrået hvorfor de trenger de aktuelle tillatelsene.

Hvis du vil ha mer informasjon om tillatelser, kan du se Om personaltillatelser.

Kan en frilanser bruke en konto for samarbeidspartnere til å logge på Shopify-appen?

Nei. Samarbeidspartnere kan kun logge på butikken din fra Partner-instrumentbordet. Samarbeidspartnere har ikke passord, så de kan ikke logge på butikken din ved hjelp av Shopify-appen.

Hvis du vil gi en frilanser tilgang til butikken din med Shopify-appen, kan du legge dem til som et personalmedlem.

Jeg avviste en forespørsel fra en frilanser eller et byrå med et uhell. Hvordan får jeg den tilbake?

Be frilanseren eller byrået om å kontakte partnerstøtte. Partnerstøtte vil justere partnerkontoen slik at partneren kan sende deg en ny forespørsel.

Hva skal jeg gjøre når jeg er ferdig med å jobbe med en samarbeidspartner?

Hvis du ikke trenger mer hjelp fra samarbeidspartneren, sletter du vedkommendes konto.

Hvordan rapporterer jeg et problem med en frilanser eller et byrå?

Kontroller først at problemet ikke skyldes et kommunikasjonsproblem eller ulike oppfatninger. Shopify er ikke direkte ansvarlig for problemer med frilansere eller byråer, men hvis du støter på et problem som Shopify bør vite om, kan du kontakte Shopify-brukerstøtte.

Jeg har fått en e-post fra en frilanser eller et byrå som jeg ikke kjenner til eller ønsker å jobbe med. Hva bør jeg gjøre?

Gjennomgå forespørselen og bekreft at du ikke ønsker å jobbe med dem. Hvis du ikke forventer en forespørsel eller ikke kjenner igjen avsenderen, bør du ikke godta forespørselen. For å rapportere søppelpost kan du kontakte Shopify-brukerstøtte. Du kan kreve at frilansere og byråer angir en firesifret forespørselskode når de sender inn en samarbeidspartnerforespørsel, slik at du mer effektivt kan styre forespørslene du mottar. Når koden kreves kan bare partnere som har koden be om tilgang til butikken din, og du vil ikke motta forespørsler fra frilansere og byråer som ikke har den riktige koden.

Jeg er en Shopify Plus-kjøpmann. Kan jeg kontrollere en samarbeidspartners tilgang til spesifikke apper og kanaler?

Ja. Når du godtar tilgang kan du angi samme tillatelser for samarbeidspartnere som du kan for personalmedlemmer. Hvis en samarbeidspartner forespør tilgang til butikken din, ser de bare alternativet om å forespørre tilgang til apper. Samarbeidspartnere ser ikke listen over apper som du for øyeblikket har installert.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis