Tillatelser for samarbeidspartnere

Du kan bruke samarbeidskontoer til å gi Shopify-partnere tilgang til Shopify-administrator direkte gjennom sitt eget partnerinstrumentbord eller med Shopify-appen. Samarbeidstillatelser gir partnere tilgang til kun de seksjonene i butikken som du ønsker at de skal se. Disse kontoene teller ikke mot butikkens personalgrense.

Bare butikkeiere eller personale med tillatelsen Administrer samarbeidsforespørsler kan se forespørsler fra samarbeidspartnere eller gi samarbeidstilgang til en butikk. Når en Shopify-partner sender en forespørsel om tilgang til butikken din, mottar du en e-post om forespørselen og et varsel på Shopify-startsiden.

Du kan kreve at Shopify-partnere må angi en samarbeidspartnerforespørselskode når de sender inn en samarbeidspartnerforespørsel for å få mer effektiv kontroll over forespørslene du mottar. Når koden kreves, vil bare partnere du deler koden med kunne be om tilgang til butikken.

Vanlige spørsmål for samarbeidspartnere

Hva er samarbeidspartnere?

Samarbeidspartnere er Shopify-partnere som har tilgang til butikken din. De er litt som ansatte, men med ytterligere fordeler. Samarbeidspartnere kan logge inn fra partnerinstrumentbordet, og tilgangen deres til butikken din kan fjernes fra butikkadministratoren. Samarbeidspartnere teller heller ikke mot butikkens personalgrense.

Jeg jobber med en frilanser eller et byrå. Hvordan gir jeg dem tilgang?

Frilansere og byråer kan be om tilgang til å samarbeide i butikken din. Du finner samarbeidspartnerforespørselskoden og kan gå gjennom forespørsler under Innstillinger > Brukere og tillatelser > Samarbeidspartnere.

For å beskytte butikken må Shopify-partnere oppgi en firesifret kode når de sender en samarbeidspartnerforespørsel. Hvis du jobber med en frilanser eller et byrå, må du gi dem din unike samarbeidspartnerforespørselskode før de kan sende en forespørsel. Henvis frilanseren eller byrået til Be om tilgang til en kundes butikk for å hjelpe dem i gang.

Når partneren har sendt samarbeidspartnerforespørselen, kan du gå gjennom forespørselen og godta eller avvise den under Innstillinger > Brukere og tillatelser > Samarbeidspartnere. Godtatte samarbeidspartnere er oppført i seksjonen Samarbeidspartnere på siden Brukere og tillatelser.

Må jeg kreve en samarbeidspartnerforespørselskode for at frilansere eller byråer skal kunne be om tilgang til butikken?

I seksjonen Samarbeidspartnere på siden Brukere og tillatelser er Bare personer med en samarbeidspartnerforespørselskode kan sende en samarbeidspartnerforespørsel valgt som standard. Det anbefales at du krever en samarbeidspartnerforespørselskode for å få mer effektiv kontroll over forespørslene du mottar.

Hvis du ikke ønsker å kreve at samarbeidspartnere må oppgi en kode for å be om tilgang til butikken, velger du Alle kan sende en samarbeidspartnerforespørsel.

Hvordan endrer jeg forespørselskoden for samarbeidspartnere?

Som et ekstra sikkerhetslag må frilansere eller byråer oppgi den firesifrede samarbeidspartnerforespørselskoden for å sende deg en forespørsel om tilgang til butikken.

Du kan når som helst endre samarbeidspartnerforespørselskoden ved å generere en ny kode. Når du har generert en ny samarbeidspartnerforespørselskode, vil ikke gamle koder lenger fungere.

Trinn:

  1. Klikk på Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.
  2. Klikk på Generer en ny kode i seksjonen Samarbeidspartnere.
  3. Klikk på Generer kode i dialogboksen Generer en ny samarbeidspartnerforespørselskode for å bekrefte.

Hvilke tillatelser bør jeg gi frilanseren eller byrået?

Gi kun tillatelser som du føler deg komfortabel med å gi. Hvis en frilanser eller et byrå ber om visse tillatelser, kan det være en god grunn til det. Hvis du er usikker, kan du spørre frilanseren eller byrået hvorfor de trenger de aktuelle tillatelsene.

Hvis en samarbeidspartner trenger tilgang til fraktprofilene, må du gi dem personaltillatelsene Se produkter og Administrer innstillinger.

For mer informasjon om tillatelser kan du se Personaltillatelser.

Kan jeg kontrollere en samarbeidspartners tilgang til spesifikke apper og kanaler?

Ja. Når du godkjenner tilgangen, kan du angi app- og kanaltillatelser for å gi en samarbeidspartner tilgang til bestemte apper og kanaler.

Kan en frilanser bruke en samarbeidskonto for å logge på Shopify-appen?

Ja. Samarbeidspartnere må imidlertid logge på butikken minst én gang gjennom Butikker-siden i partnerinstrumentbordet før de kan logge på med Shopify-appen.

Jeg avviste en forespørsel fra en frilanser eller et byrå med et uhell. Hvordan får jeg den tilbake?

Be frilanseren eller byrået om å kontakte partnerstøtte. Partnerstøtte vil justere partnerkontoen slik at partneren kan sende deg en ny forespørsel.

Hva skal jeg gjøre når jeg er ferdig med å jobbe med en samarbeidspartner?

Hvis du ikke trenger mer hjelp fra samarbeidspartneren, sletter du vedkommendes konto.

Hvordan rapporterer jeg et problem med en frilanser eller et byrå?

Først må du kontrollere at problemet ikke forårsakes av en kommunikasjonsfeil eller ulike oppfatninger. Shopify er ikke direkte ansvarlig for problemer med frilansere eller byråer. Hvis du mener at en Shopify-partner ikke følger partnerprogramavtalen, kan du imidlertid fylle ut Rapporter et partnerbrudd-skjemaet.

Jeg har fått en e-post fra en frilanser eller et byrå som jeg ikke kjenner til eller ønsker å jobbe med. Hva bør jeg gjøre?

Gjennomgå forespørselen og bekreft at du ikke ønsker å jobbe med dem. Hvis du ikke forventer en forespørsel eller ikke kjenner igjen avsenderen, bør du ikke godta forespørselen.

For å håndtere forespørslene du mottar mer effektivt bør du sikre at alternativet for å kreve en samarbeidspartnerforespørselskode er valgt. Når du krever en samarbeidspartnerforespørselskode, kan bare partnere som har koden be om tilgang til butikken, og du vil ikke motta forespørsler fra frilansere eller byråer som ikke oppgir riktig kode.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis