Uprawnienia współpracowników

Możesz wykorzystać konta współpracowników, aby zapewnić partnerom Shopify dostęp do Twojego panelu administracyjnego Shopify bezpośrednio przez ich własny Pulpit Partnerów lub za pomocą aplikacji Shopify. Uprawnienia współpracowników zapewniają partnerom dostęp tylko do tych sekcji sklepu, do których powinni go mieć. Konta te nie są wliczane do limitu kont pracowników Twojego sklepu.

Tylko właściciel sklepu lub personel z uprawnieniem Zarządzanie żądaniami współpracownika może wyświetlać żądania dostępu dla współpracownika lub przyznawać współpracownikowi dostęp do sklepu.Po przesłaniu przez partnera Shopify żądania dostępu do Twojego sklepu otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą i powiadomieniem na Stronie Głównej Shopify.

Możesz wymagać, aby partnerzy Shopify wprowadzili kod żądania dostępu dla współpracownika, gdy przesyłasz żądanie dostępu dla współpracownika, aby skuteczniej kontrolować otrzymywane żądania. Gdy kod jest wymagany, tylko partnerzy, którym udostępniasz kod, mogą zażądać dostępu do Twojego sklepu.

Często zadawane pytania dotyczące współpracowników

Kim są współpracownicy?

Współpracownicy są partnerami Shopify, którzy mają dostęp do Twojego sklepu. Mają cechy wspólne z pracownikami, ale zapewniają dodatkowe korzyści. Współpracownicy mogą logować się z poziomu Pulpitu partnera, a ich dostęp do Twojego sklepu można usunąć z poziomu panelu administracyjnego. Współpracownicy nie są wliczani do limitu pracowników sklepu.

Współpracuję z freelancerem lub agencją. Jak mogę zapewnić im dostęp?

Freelancerzy i agencje mogą zażądać dostępu w ramach współpracy przy Twoim sklepie. W takim przypadku możesz zapoznać się z ich żądaniem i zaakceptować je lub odrzucić w panelu administracyjnym Shopify w sekcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia > Współpracownicy.

Gdy zaakceptujesz ich żądanie, współpracownicy będą wymienieni w sekcji Współpracownicy na stronie Użytkownicy i uprawnienia. Aby skuteczniej nadzorować otrzymywanymi żądaniami, możesz wymagać od partnerów Shopify wprowadzenia 4-cyfrowego kodu żądania dostępu dla współpracownika, gdy przesyłają żądanie współpracownika.

Jeśli masz aktywowany kod żądania współpracownika, musisz podać go freelancerom lub agencjom, którzy chcą poprosić o dostęp do Twojego sklepu. Poinformuj freelancera lub agencję o opcji Żądanie dostępu do sklepu klienta, aby umożliwić im rozpoczęcie działań.

Jeśli wybierzesz opcję Każdy może wysłać żądanie współpracownika, freelancerzy lub agencje, którzy będą chcieli uzyskać dostęp do Twojego sklepu, nie będą potrzebować 4-cyfrowego kodu współpracownika, aby poprosić o dostęp.

Jak ustawić wymaganie żądania kodu przez współpracownika?

Jeśli wymagasz podania kodu żądania współpracownika, freelancer lub agencja musi wprowadzić poprawny kod, aby móc wysłać Ci żądanie dostępu do Twojego sklepu. Musisz udostępnić kod freelancerowi lub agencji w celu umożliwienia im wysłania żądania.

Nowy kod możesz wygenerować w dowolnym momencie.

Kroki

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
  2. W sekcji Współpracownicy kliknij opcję Tylko osoby z kodem żądania współpracownika mogą żądać dostępu.

Gdy to ustawienie współpracownika jest ustawione jako aktywne, generowany jest 4-cyfrowy kod, który można udostępnić współpracownikom.

Jakie uprawnienia nadać freelancerowi lub agencji?

Przypisz im tylko takie uprawnienia, które są Twoim zdaniem odpowiednie dla nich. Jeśli freelancer lub agencja prosi o określone uprawnienia, może mieć ku temu powód. Jeśli nie masz pewności, zapytaj freelancera lub agencję, dlaczego potrzebuje tych uprawnień.

Jeśli współpracownik wymaga dostępu do profili wysyłki, musisz nadać mu uprawnienia pracownicze Wyświetl produkty i Zarządzaj ustawieniami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zapoznaj się z sekcją Uprawnienia pracowników.

Czy freelancer może użyć konta współpracownika, aby zalogować się do aplikacji Shopify?

Tak. Jednak przed zalogowaniem się za pomocą aplikacji Shopify współpracownicy muszą zalogować się do Twojego sklepu przynajmniej raz na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów.

Przypadkowo odrzuciłem(-am) wniosek od freelancera lub agencji, jak mogę go odzyskać?

Poproś freelancera lub agencję o skontaktowanie się z pomocą techniczną partnera. Pomoc techniczna partnera dostosowuje konto partnera, aby mógł on wysłać Ci kolejne żądanie.

Co zrobić po zakończeniu pracy ze współpracownikiem?

Jeśli nie potrzebujesz już pomocy od współpracownika, usuń jego konto.

Jak zgłosić problem z freelancerem lub agencją?

Najpierw upewnij się, że problem nie wynika z problemu z komunikacją lub niezgodność oczekiwań. Shopify nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za problemy z freelancerami lub agencjami. Jeśli jednak uważasz, że partner Shopify nie działa zgodnie z Umową o programie partnerskim, wypełnij formularz zgłoszenia naruszenia umowy z partnerem.

Dostałem(-am) e-mail od freelancera lub agencji, których nie znam lub z którymi nie chcę współpracować, co mam zrobić?

Sprawdź zapytanie i potwierdź, że nie chcesz z nimi współpracować. Jeśli nie oczekujesz zapytania lub nie rozpoznajesz nadawcy, nie musisz akceptować jego zapytania. Aby zgłosić spam, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify. Możesz wymagać od freelancerów i agencji wprowadzenia 4-cyfrowego kodu żądania współpracownika przy przesyłaniu żądania współpracownika, aby skuteczniej kontrolować otrzymywane zapytania. Gdy kod jest wymagany, tylko partnerzy posiadający kod mogą żądać dostępu do Twojego sklepu, dzięki czemu nie otrzymasz zapytań od freelancerów i agencji, które nie zawierają prawidłowego kodu.

Czy mogę kontrolować dostęp współpracownika do określonych aplikacji i kanałów?

Tak. Zatwierdzając dostęp, możesz ustawić takie same uprawnienia dla współpracowników jak dla pracowników. Jeśli współpracownik poprosi o dostęp do Twojego sklepu, będzie mógł skorzystać tylko z opcji żądania dostępu do aplikacji. Współpracownicy nie mają dostępu do listy aktualnie zainstalowanych aplikacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo