Uprawnienia współpracowników

Możesz wykorzystać konta współpracowników, aby zapewnić partnerom Shopify dostęp do Twojego panelu administracyjnego Shopify bezpośrednio przez ich własny Pulpit Partnerów lub za pomocą aplikacji Shopify. Uprawnienia współpracowników zapewniają partnerom dostęp tylko do tych sekcji sklepu, do których powinni go mieć. Konta te nie są wliczane do limitu kont pracowników Twojego sklepu.

Tylko właściciel sklepu lub personel z uprawnieniem Zarządzanie żądaniami współpracownika może wyświetlać żądania dostępu dla współpracownika lub przyznawać współpracownikowi dostęp do sklepu.Po przesłaniu przez partnera Shopify żądania dostępu do Twojego sklepu otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą i powiadomieniem na Stronie Głównej Shopify.

Możesz wymagać, aby partnerzy Shopify wprowadzili kod żądania współpracownika, gdy przesyłają takie żądanie, aby skuteczniej kontrolować otrzymywane żądania. Gdy kod jest wymagany, tylko partnerzy, którym udostępniasz kod, mogą zażądać dostępu do Twojego sklepu.

Często zadawane pytania dotyczące współpracowników

Kim są współpracownicy?

Współpracownicy są partnerami Shopify, którzy mają dostęp do Twojego sklepu. Mają cechy wspólne z pracownikami, ale zapewniają dodatkowe korzyści. Współpracownicy mogą logować się z poziomu Pulpitu partnera, a ich dostęp do Twojego sklepu można usunąć z poziomu panelu administracyjnego. Współpracownicy nie są wliczani do limitu pracowników sklepu.

Współpracuję z freelancerem lub agencją. Jak mogę zapewnić im dostęp?

Freelancerzy i agencje mogą zażądać dostępu w ramach współpracy w Twoim sklepie. Możesz znaleźć kod żądania współpracownika i sprawdzić żądania, wyświetlając opcje: Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia > Współpracownicy.

Ze względu na bezpieczeństwo Twojego sklepu partnerzy Shopify muszą wprowadzić 4-cyfrowy kod, przesyłając żądanie współpracownika. Jeśli współpracujesz z freelancerem lub agencją, musisz podać im swój unikalny kod żądania współpracownika, zanim będą mogli wysłać żądanie. Poinformuj freelancera lub agencję o opcji Żądanie dostępu do sklepu klienta, aby umożliwić im rozpoczęcie współpracy.

Po przesłaniu żądania współpracownika przez partnera możesz je przejrzeć w celu akceptacji lub odrzucenia w opcjach: Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia > Współpracownicy. Zaakceptowani współpracownicy są wyszczególnieni w sekcji Współpracownicy na stronie Użytkownicy i uprawnienia.

Czy muszę wymagać kodu żądania współpracownika, aby freelancer lub agencja mogły poprosić o dostęp do mojego sklepu?

W sekcji Współpracownicy na stronie Użytkownicy i uprawnienia domyślnie zaznaczona jest opcja Tylko osoby z kodem żądania współpracownika mogą wysłać żądanie współpracownika. Zaleca się wymaganie kodu żądania współpracownika w celu efektywniejszej kontroli otrzymywanych żądań.

Jeśli nie chcesz wymagać od współpracowników podania kodu w celu żądania dostępu do Twojego sklepu, wybierz opcję Każdy może wysłać żądanie współpracownika.

Jak zmienić kod żądania współpracownika?

Ze względów bezpieczeństwa freelancer lub agencja musi wprowadzić 4-cyfrowy kod żądania współpracownika, aby wysłać Ci żądanie dostępu do Twojego sklepu.

Kod żądania współpracownika możesz zmienić w dowolnym momencie, generując nowy kod. Po wygenerowaniu nowego kodu żądania współpracownika stare kody nie będą działać.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.
  2. W sekcji Współpracownicy kliknij opcję Generuj nowy kod.
  3. W oknie dialogowym Wygeneruj nowy kod żądania współpracownika kliknij opcję Generuj kod, aby potwierdzić.

Jakie uprawnienia nadać freelancerowi lub agencji?

Przypisz im tylko takie uprawnienia, które są Twoim zdaniem odpowiednie dla nich. Jeśli freelancer lub agencja prosi o określone uprawnienia, może mieć ku temu powód. Jeśli nie masz pewności, zapytaj freelancera lub agencję, dlaczego potrzebuje tych uprawnień.

Jeśli współpracownik wymaga dostępu do profili wysyłki, musisz nadać mu uprawnienia pracownicze Wyświetl produkty i Zarządzaj ustawieniami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zapoznaj się z sekcją Uprawnienia pracowników.

Czy mogę kontrolować dostęp współpracownika do określonych aplikacji i kanałów?

Tak. Zatwierdzając dostęp, możesz ustawić uprawnienia do aplikacji i kanałów, aby udzielić współpracownikowi dostęp tylko do określonych aplikacji i kanałów.

Czy freelancer może użyć konta współpracownika, aby zalogować się do aplikacji Shopify?

Tak. Jednak przed zalogowaniem się za pomocą aplikacji Shopify współpracownicy muszą zalogować się do Twojego sklepu przynajmniej raz na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów.

Przypadkowo odrzuciłem(-am) wniosek od freelancera lub agencji, jak mogę go odzyskać?

Poproś freelancera lub agencję o skontaktowanie się z pomocą techniczną partnera. Pomoc techniczna partnera dostosowuje konto partnera, aby mógł on wysłać Ci kolejne żądanie.

Co zrobić po zakończeniu pracy ze współpracownikiem?

Jeśli nie potrzebujesz już pomocy od współpracownika, usuń jego konto.

Jak zgłosić problem z freelancerem lub agencją?

Najpierw upewnij się, że problem nie wynika z problemu z komunikacją lub niezgodność oczekiwań. Shopify nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za problemy z freelancerami lub agencjami. Jeśli jednak uważasz, że partner Shopify nie działa zgodnie z Umową o programie partnerskim, wypełnij formularz zgłoszenia naruszenia umowy z partnerem.

Dostałem(-am) e-mail od freelancera lub agencji, których nie znam lub z którymi nie chcę współpracować, co mam zrobić?

Sprawdź zapytanie i potwierdź, że nie chcesz z nimi współpracować. Jeśli nie oczekujesz zapytania lub nie rozpoznajesz nadawcy, nie musisz akceptować jego zapytania.

Aby skuteczniej kontrolować otrzymywane żądania, zaznacz opcję wymagania kodu żądania współpracownika. Gdy wymagasz kodu żądania współpracownika, tylko partnerzy posiadający ten kod mogą żądać dostępu do Twojego sklepu. W rezultacie nie otrzymasz żądań od freelancerów i agencji, które nie podadzą prawidłowego kodu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo