Uprawnienia współpracowników

Możesz wykorzystać konta współpracowników, aby zapewnić partnerom Shopify dostęp do Twojego panelu administracyjnego Shopify bezpośrednio przez ich własny Pulpit Partnerów lub za pomocą aplikacji Shopify. Uprawnienia współpracowników zapewniają partnerom dostęp tylko do tych sekcji sklepu, które mają być dla nich widoczne. Konta te nie są wliczane do limitu kont pracowników Twojego sklepu.

Tylko właściciel sklepu lub personel z uprawnieniem Zarządzanie żądaniami współpracownika może wyświetlać żądania dostępu dla współpracownika lub przyznawać współpracownikowi dostęp do sklepu.Po przesłaniu przez partnera Shopify żądania dostępu do Twojego sklepu otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą i powiadomieniem na Stronie Głównej Shopify.

Możesz wymagać, aby partnerzy Shopify wprowadzili kod żądania dostępu dla współpracownika, gdy przesyłasz żądanie dostępu dla współpracownika, aby skuteczniej kontrolować otrzymywane żądania. Gdy kod jest wymagany, tylko partnerzy, którym udostępniasz kod, mogą zażądać dostępu do Twojego sklepu.

Współpracownicy mogą wnioskować o wszystkie dostępne uprawnienia w Twoim sklepie i je otrzymać, z wyjątkiem uprawnień do wyświetlania, dodawania lub usuwania pracowników. Zastanów się dobrze, jakich uprawnień potrzebuje współpracownik do wykonania swoich zadań. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników.

Często zadawane pytania dotyczące współpracowników

Kim są współpracownicy?

Współpracownicy są partnerami Shopify, którzy mają dostęp do Twojego sklepu. Mają cechy wspólne z pracownikami, ale zapewniają dodatkowe korzyści. Współpracownicy mogą logować się z poziomu Pulpitu partnera, a ich dostęp do Twojego sklepu można usunąć z poziomu panelu administracyjnego. Współpracownicy nie są wliczani do limitu pracowników sklepu.

Freelancerzy i agencje mogą zażądać dostępu w ramach współpracy przy Twoim sklepie. Gdy zażądają dostępu, możesz zweryfikować ich żądanie, aby je zaakceptować lub odrzucić. Gdy zaakceptujesz ich żądanie, współpracownicy będą wymienieni w sekcji Współpracownicy na stronie Użytkownicy i uprawnienia w panelu administracyjnym Shopify. Aby skuteczniej nadzorować otrzymywanymi żądaniami, możesz wymagać od partnerów Shopify wprowadzenia 4-cyfrowego kodu żądania dostępu dla współpracownika, gdy przesyłają żądanie współpracownika.

Współpracuję z freelancerem lub agencją. Jak mogę zapewnić im dostęp?

Freelancer lub agencja musi poprosić o dostęp do Twojego sklepu. Jeśli masz włączony kod żądania dostępu dla współpracownika, musisz podać kod freelancerom lub agencjom, którzy chcą poprosić o dostęp do Twojego sklepu. Poinformuj freelancera lub agencję o opcji Żądanie dostępu do sklepu klienta, aby umożliwić im rozpoczęcie działań.

Jak wymagać kodu żądania współpracownika na potrzeby dostępu?

Jeśli wymagasz podania kodu żądania dostępu dla współpracownika, freelancer lub agencja musi wprowadzić poprawny kod, aby móc wysłać Ci żądanie dostępu do Twojego sklepu. Musisz udostępnić kod freelancerowi lub agencji w celu umożliwienia im wysłania żądania. Aby włączyć kod z poziomu ustawień sklepu Użytkownicy i uprawnienia, wybierz opcję Tylko osoby z kodem żądania dostępu dla współpracownika mogą żądać dostępu w sekcji Współpracownicy. Kody żądania dostępu dla współpracownika to 4-cyfrowe kody, które są generowane automatycznie, gdy włączasz żądanie. W dowolnym momencie możesz unieważnić kod i wygenerować nowy.

Jakie uprawnienia nadać freelancerowi lub agencji?

Przypisz im tylko takie uprawnienia, które są Twoim zdaniem odpowiednie dla nich. Jeśli freelancer lub agencja prosi o określone uprawnienia, może mieć ku temu powód. Jeśli nie masz pewności, zapytaj freelancera lub agencję, dlaczego potrzebuje tych uprawnień.

Jeśli współpracownik wymaga dostępu do profilów wysyłki, musisz nadać mu uprawnienia pracownicze Produkty i Zarządzaj ustawieniami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zapoznaj się z sekcją Uprawnienia pracowników.

Czy freelancer może użyć konta współpracownika, aby zalogować się do aplikacji Shopify?

Tak. Jednak przed zalogowaniem się za pomocą aplikacji Shopify współpracownicy muszą zalogować się do Twojego sklepu przynajmniej raz na stronie Sklepy na Pulpicie Partnerów.

Przypadkowo odrzuciłem(-am) wniosek od freelancera lub agencji, jak mogę go odzyskać?

Poproś freelancera lub agencję o skontaktowanie się z pomocą techniczną partnera. Pomoc techniczna partnera dostosowuje konto partnera, aby mógł on wysłać Ci kolejne żądanie.

Co zrobić po zakończeniu pracy ze współpracownikiem?

Jeśli nie potrzebujesz już pomocy od współpracownika, usuń jego konto.

Jak zgłosić problem z freelancerem lub agencją?

Najpierw upewnij się, że problem nie wynika z problemu z komunikacją lub niezgodność oczekiwań. Shopify nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za problemy z freelancerami lub agencjami. Jeśli jednak uważasz, że partner Shopify nie działa zgodnie z Umową o programie partnerskim, wypełnij formularz zgłoszenia naruszenia umowy z partnerem.

Dostałem(-am) e-mail od freelancera lub agencji, których nie znam lub z którymi nie chcę współpracować, co mam zrobić?

Sprawdź prośbę i potwierdź, że nie chcesz z nimi współpracować. Jeśli nie oczekujesz prośby lub nie rozpoznajesz nadawcy, nie powinieneś jej akceptować. Aby zgłosić spam, możesz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify. Możesz wymagać od freelancerów i agencji wprowadzenia 4-cyfrowego kodu prośby o dostęp dla współpracownika przy jej przesyłaniu, aby skuteczniej kontrolować otrzymywane prośby. Gdy kod jest wymagany, tylko partnerzy posiadający kod mogą żądać dostępu do Twojego sklepu, dzięki czemu nie będziesz otrzymywać próśb od freelancerów i agencji, które nie wprowadzą poprawnego kodu.

Czy mogę kontrolować dostęp współpracownika do określonych aplikacji i kanałów?

Tak. Zatwierdzając dostęp, możesz ustawić takie same uprawnienia dla współpracowników jak dla pracowników. Jeśli współpracownik poprosi o dostęp do Twojego sklepu, zobaczy tylko opcję żądania dostępu do aplikacji. Współpracownicy nie widzą listy aktualnie zainstalowanych aplikacji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo