Zarządzanie pracownikami

Jako właściciel sklepu możesz tworzyć poszczególnych pracowników, którzy mogą zalogować się do panelu administracyjnego Shopify.

Po utworzeniu pracownika możesz ustawić uprawnienia i kontrolować, do których części administratora może mieć dostęp każdy pracownik.

Nadaj pracownikom uprawnienia do swojego sklepu

Jako właściciel sklepu możesz nadać pracownikom uprawnienia do swojego sklepu, wysyłając zaproszenia na ich adres e-mail.

Kroki:

 1. Zaloguj się jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Plan i uprawnienia.

 3. W sekcji Uprawnienia dla pracowników, kliknij opcję Dodaj pracowników.

 4. Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail dla nowego pracownika. Pamiętaj, aby wprowadzić pełne imię i nazwisko pracownika, tak jak pojawia się ono na urzędowym dokumencie tożsamości.

 1. Kliknij opcję Wyślij zaproszenie.

Zaproszenie do utworzenia konta jest wysyłane do nowego pracownika e-mailem.

Konfiguracja pracowników

Kroki:

 1. Kliknij link w e-mailu z zaproszeniem, aby zaakceptować zaproszenie.

 2. Na stronie konfiguracji pracowników wprowadź w formularzu następujące informacje:

- Adres e-mail - Imię i nazwisko - Numer telefonu (opcjonalnie) - Hasło

 1. Kliknij opcję Utwórz konto

Pracownik może teraz zalogować się do panelu administracyjnego Shopify przy użyciu adresu e-mail i hasła. Może również edytować dane swojego konta.

Zarządzaj pracownikami

Właściciele sklepów i pracownicy mogą edytować dane konta i dodać zdjęcie do konta, gdy zalogują się do panelu administracyjnego Shopify przy użyciu swoich poświadczeń. Właściciele sklepów i pracownicy mogą edytować wyłącznie dane własnego konta.

Zmień dane konta

Jako właściciel sklepu lub pracownik, możesz dokonywać zmian na swoim koncie.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij swoją nazwę użytkownika i zdjęcie dla konta.

 2. Kliknij Zarządzaj kontem lub Twój profil.

 1. Zaktualizuj dane konta, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 2. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli skonfigurowałeś(-aś) logowanie jednokrotne, zmiana adresu e-mail w sekcji Twojego profilu spowoduje zmianę adresu e-mail dla wszystkich sklepów połączonych w ramach tego logowania jednokrotnego.
Jeśli jesteś właścicielem sklepu i chcesz, aby Twój adres e-mail był inny dla jednego sklepu, musisz dodać pracownika, używając tego adresu e-mail, a następnie przenieść własność na tego pracownika.
Jeśli jesteś pracownikiem i chcesz, aby Twój adres e-mail był inny dla jednego sklepu, musisz skontaktować się z właścicielem sklepu i poprosić go o dodanie Cię jako pracownika do tego sklepu z podaniem adresu e-mail, który ma być używany do jednokrotnego logowania, oraz usunięcie uprawnień pracownika do Twojego poprzedniego adresu e-mail ze sklepu.

Wyświetl historię logowania pracowników

Jako właściciel sklepu lub pracownik z pełnymi uprawnieniami możesz zobaczyć historię logowania dowolnego pracownika. Pracownicy również mogą wyświetlać swoje indywidualne historie logowania.

Należy okresowo sprawdzać historię logowania pracowników, aby sprawdzić, czy nie uzyskują dostępu za pośrednictwem nieznanych dostawców usług internetowych, z nieznanych lokalizacji lub adresów IP. Może to powodować naruszenie bezpieczeństwa Twojego konta.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Plan i uprawnienia.

 2. W sekcji Uprawnienia kliknij nazwisko pracownika, którego dane chcesz wyświetlić.

W sekcji Ostatnia historia logowania możesz zobaczyć pięć ostatnich sesji logowania i następujące informacje o każdej sesji:

 • Data
 • Adres IP
 • ISP (dostawca usług internetowych)
 • Lokalizacja pracownika podczas logowaniu
 • Przeglądarka internetowa i wersja systemu operacyjnego (dane te można wyświetlić, umieszczając wskaźnik myszy nad symbolem informacyjnym).

Odwołaj uprawnienia dla urządzenia pracownika

Jeśli pracownik używa urządzenia lub aplikacji do logowania do sklepu Shopify i utraci swoje urządzenie, możesz wylogować swojego pracownika i poprosić go o ponowne zalogowanie. Może to uniemożliwić nieznanym użytkownikom dostęp do Twojego sklepu.

Kroki:

 1. Zaloguj się jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Plan i uprawnienia.

 3. W sekcji Uprawnienia kliknij nazwisko pracownika.

 4. W sekcji Aplikacje kliknij opcję Odwołaj dostęp obok odpowiedniego urządzenia lub aplikacji.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Odwołaj, aby potwierdzić.

Twój pracownik nie może uzyskać dostępu do sklepu za pomocą tego urządzenia bez ponownego logowania.

Dezaktywuj lub reaktywuj pracowników

Możesz dezaktywować pracowników, aby odebrać im dostęp do sklepu. Możesz ich reaktywować w dowolnym momencie.

Dezaktywuj pracowników

Kroki:

 1. Zaloguj się jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Plan i uprawnienia.

 3. W sekcji Pracownicy kliknij nazwisko pracownika.

 4. Kliknij opcję Dezaktywuj pracowników lub Wstrzymaj dostęp.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij Dezaktywuj lub Zawieś.

Pracownik nie pojawia się już na liście pracowników na stronie Plan i uprawnienia i nie może już uzyskać dostępu do Twojego sklepu.

Reaktywuj pracowników

Kroki:

 1. Zaloguj się jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Plan i uprawnienia.

 3. W sekcji Pracownicy kliknij opcję Pokaż dezaktywowane konta.

 4. Kliknij nazwisko dezaktywowanego pracownika.

 5. Kliknij Aktywuj lub Reaktywuj.

Pracownik jest teraz wymieniony w sekcji Pracownicy.

Usuń pracownika

Pracownicy mogą trwale usunąć swoje konto ze sklepu. Pracownicy mogą również zostać usunięci przez właścicieli sklepów. Tej czynności nie można cofnąć.

Jeśli jeden lub więcej pracowników współdzieli konto, które chcesz usunąć, utwórz najpierw oddzielne konta dla swoich aktywnych pracowników.

Usuń konta pracowników

Jako właściciel sklepu możesz usunąć konta pracowników ze sklepu.

 1. Zaloguj się jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Plan i uprawnienia.

 3. W sekcji Pracownicy kliknij nazwisko pracownika.

 4. Kliknij opcję Usuń pracowników (wykasuj) lub Usuń pracowników, aby trwale usunąć pracownika ze swojego sklepu.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń.

Pracownik jest trwale usuwany ze sklepu i nie pojawia się już na liście pracowników na stronie Plan i uprawnienia i nie może już uzyskać dostępu do Twojego sklepu.

Usuń własne konto pracownika

 1. Zaloguj się do sklepu Shopify.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Plan i uprawnienia.

 3. W sekcji Pracownicy kliknij swoje nazwisko.

 4. Na stronie szczegółów pracownika kliknij opcję Usuń mój dostęp pracownika.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Usuń.

Usuń współpracowników

Możesz trwale usunąć współpracowników ze swojego sklepu. Tej czynności nie można cofnąć.

Kroki:

 1. Zaloguj się jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Plan i uprawnienia.

 3. W sekcji Współpracownicy kliknij nazwisko współpracownika.

 4. W sekcji Usuń konto współpracownika kliknij Usuń konto współpracownika lub Wykasuj konto współpracownika.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij opcję Usuń.

Współpracownik jest trwale usuwany ze sklepu i nie pojawia się już na liście Współpracownicy na stronie Plan i uprawnienia i nie może już uzyskać dostępu do Twojego sklepu.

Jeśli chcesz ponownie przyznać dostęp współpracownikowi, musisz poprosić go o ponowne przesłanie prośby o współpracę. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Zapewnianie partnerom dostępu do Twojego sklepu.

Przenieś własność sklepu na innego pracownika

Możesz wybrać innego pracownika na właściciela sklepu, a następnie przenieść na niego własność sklepu.

Zagadnienia dotyczące przeniesienia własności sklepu

Przed przeniesieniem własności sklepu rozważ następujące kwestie:

 • Twój sklep może mieć tylko jednego właściciela sklepu w danym czasie i tylko właściciel sklepu może mieć pełny dostęp do każdej części panelu administracyjnego Shopify oraz zarządzać danymi konta i rozliczeniem. Jeśli wybierzesz innego pracownika, który ma być właścicielem sklepu, utracisz ten nieograniczony dostęp i nie będziesz w stanie zarządzać uprawnieniami pracowników w przyszłości.

 • Jeśli przenosisz własność swojego sklepu za pomocą transakcji Exchange Marketplace, proces ten zainicjuje zespół ds. kont Shopify. Jeśli podejmiesz próbę przeniesienia własności samodzielnie podczas transakcji Exchange Marketplace, otrzymasz stały zakaz korzystania z Exchange Marketplace.

 • Ta procedura ma zastosowanie tylko do przeniesienia własności sklepu. Jeśli chcesz przenieść własność organizacji, musisz skontaktować się z Pomocą techniczną Shopify Plus.

Kroki:

 1. Zaloguj się jako właściciel sklepu.

 2. W panelu administracyjnym Shopify kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Plan i uprawnienia.

 3. W sekcji Uprawnienia kliknij opcję Przenieś własność.

 4. W oknie dialogowym Przenieś własność sklepu wprowadź adres e-mail nowego właściciela sklepu. Jeśli nowy właściciel sklepu nie jest obecnym pracownikiem, musisz także wprowadzić jego nazwisko.

 5. Wprowadź hasło, aby potwierdzić zmianę.

 6. Kliknij opcję Przenieś własność sklepu.

Powiązane linki

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo