Zabezpieczanie konta za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego

Uwierzytelnianie dwuetapowe (znane również jako uwierzytelnianie dwuskładnikowe lub uwierzytelnianie wieloskładnikowe) zwiększa bezpieczeństwo procesu logowania. Uwierzytelnianie dwuetapowe to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktoś inny niż Ty podjął próbę zalogowania się do panelu administracyjnego Shopify, używając Twojego konta. Logując się, musisz wykonać dwa oddzielne kroki:

  1. Wprowadź poświadczenia konta, czyli Twój adres e-mail i hasło.
  2. Uwierzytelnij swoją próbę zalogowania się, używając urządzenia mobilnego lub klucza bezpieczeństwa.

Uwierzytelnianie dwuetapowe znacznie utrudnia nieuprawnionej osobie uzyskanie dostępu do Twojego konta. Nawet jeśli pozna Twoje hasło, nie będzie mogła się zalogować, nie wykonując drugiego kroku.

Bezpieczne uwierzytelnianie dwuetapowe opiera się na połączeniu dwóch składników, które mogą być czymś, co znasz (np. kombinacja adresu e-mail i hasła), czymś, co masz (np. kod jednorazowy dostarczony przez aplikację uwierzytelniającą lub SMS bądź klucz bezpieczeństwa) lub czymś, czym jesteś (uwierzytelnianie biometryczne, np. odcisk palca).

Na przykład, gdy wypłacasz gotówkę w banku, potrzebujesz czegoś, co masz (karty debetowej) i czegoś, co znasz (kod PIN). Uwierzytelnianie dwuetapowe jest podobne, z tą różnicą, że musisz również użyć metody uwierzytelniania, np. kodu jednorazowego, przy każdym logowaniu się na swoje konto Shopify. Kod jednorazowy traci ważność po jego użyciu i nie można go ponownie wykorzystać.

Uwierzytelnianie dwuetapowe można skonfigurować dla wszystkich kont pracowników, ale właściciel sklepu nie może go aktywować dla pracowników. Pracownicy muszą skonfigurować je samodzielnie dla swoich kont.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo