Dodaj rezerwową metodę uwierzytelniania

Po skonfigurowaniu podstawowej metody uwierzytelniania dwuetapowego możesz skonfigurować jedną lub więcej alternatywnych metod uwierzytelniania jako metody rezerwowe. Można z nich skorzystać, gdy podstawowa metoda uwierzytelniania jest niedostępna.

Ponadto zintegrowane narzędzia do uwierzytelniania i niektóre klucze bezpieczeństwa mogą być używane tylko na tym urządzeniu, na którym skonfigurowano uwierzytelnianie dwuetapowe. Jeśli planujesz logować się na wielu urządzeniach, zadbaj o skonfigurowanie alternatywnych metod uwierzytelniania: klucz zabezpieczeń lub zintegrowane narzędzie do uwierzytelniania. Dzięki temu będziesz w stanie logować się na takich urządzeniach.

Kroki:

  1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij nazwę swojego sklepu w prawym górnym rogu.
  2. Kliknij Zarządzaj kontem > Zabezpieczenia.

  3. W sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe kliknij opcję Dodaj inną metodę.

  4. Wpisz hasło i kliknij opcję Dalej.

  5. Z listy Metoda uwierzytelniania wybierz jedną z następujących opcji:

  6. Skonfiguruj rezerwowe uwierzytelnianie dwuetapowe zgodnie z wybraną metodą.

  7. Opcjonalnie: Skonfiguruj inną rezerwową metodę za pomocą tej procedury.

  8. Zapisz kody odzyskiwania na wypadek utraty dostępu do urządzenia mobilnego. Przechowuj je w trybie offline w bezpiecznym miejscu, do którego możesz uzyskać dostęp na wiele sposobów, np. z urządzenia mobilnego, komputera lub wydrukowanego dokumentu.

Przy następnym logowaniu się do panelu administracyjnego Shopify możesz wybrać metodę uwierzytelniania, której chcesz użyć.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo