Thêm phương thức xác thực dự phòng

Sau khi thiết lập phương thức xác thực hai bước chính, bạn có thể thiết lập thêm một hoặc nhiều phương thức xác thực khác để dự phòng. Phương pháp này hữu dụng khi không dùng được phương thức xác thực chính.

Ngoài ra, bạn chỉ có thể sử dụng trình xác thực tích hợp và một số khóa bảo mật trên thiết bị nhất định mà bạn thiết lập xác thực hai bước. Nếu bạn định đăng nhập bằng nhiều thiết bị, hãy đảm bảo bạn đã thiết lập phương thức xác thực thay thế là Khóa bảo mật hoặc Trình xác thực tích hợp làm phương thức dự phòng. Điều này đảm bảo bạn không bị chặn đăng nhập trên những thiết bị khác.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào tên cửa hàng ở trên cùng bên phải.
  2. Nhấp vào Manage account (Quản lý tài khoản) > Security (Bảo mật).

  3. Trong mục Xác thực hai bước, nhấp vào Thêm phương thức khác.

  4. Nhập mật khẩu rồi nhấp vào Tiếp.

  5. Trong danh sách Phương thức xác thực, chọn một trong các tùy chọn sau:

  6. Thiết lập xác thực hai bước dự phòng theo phương thức bạn đã chọn.

  7. Không bắt buộc: Thiết lập phương thức dự phòng khác bằng quy trình này.

  8. Lưu mã khôi phục để đề phòng trường hợp bạn mất quyền truy cập vào thiết bị di động của mình. Hãy nhớ lưu mã khôi phục tại một vị trí ngoại tuyến mà bạn có thể truy cập theo nhiều cách, ví dụ như từ thiết bị di động, máy tính để bàn và văn bản in sẵn.

Lần tiếp theo đăng nhập vào trang quản trị Shopify, bạn có thể chọn phương thức xác thực để sử dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí